Chiller

3.7/5 - (24 votes)

Chiller – Agregat wody lodowej | ChillerTech – Doradztwo i optymalizacja systemów chłodzenia

Agregaty wody lodowej to urządzenia, których zakres funkcjonowania wciąż się poszerza, choćby ze względu na swą zróżnicowaną strukturę i budowę. Rodzaj zaimplementowanych komponentów, którymi mogą być choćby i sprężarki chłodnicze odrywają kluczową rolę w aspektach całego przedsiębiorstwa. Poprzez wybór technologii chłodzenia, czy też samego rodzaju urządzeń jesteśmy w stanie znacząco wpłynąć na rentowność przedsiębiorstwa, jak również bezpieczeństwo. Działania, które umożliwiają Nam utrzymanie stałej temperatury z zakresu od -23 oC, aż po +45 oC. 

Rozwój technologiczny oraz chęć samodoskonalenia otwiera przed Nami nowe możliwości w zakresie chłodzenia. Ważnym podkreślenia jest zarówno sama historia chłodnictwa i klimatyzacja, która dla Wielu z Nas może być fascynująca, a jednocześnie wprawiać w zachwyt. Zadaniem dzisiejszego artykułu jest opisanie funkcjonowania systemów chłodzenia, jak również ukazanie możliwości z zakresu utrzymanie stałej temperatury. 

Doradztwo i optymalizacja. Imponujące wyniki z zakresu chłodzenia, a także stabilizacji termicznej, której funkcjonowanie jest niezaprzeczalnie wyjątkowe. Progresywne układy automatyki w połączeniu z prostotą i blisko 20 letnim doświadczeniem umożliwiają Nam na coraz to szersze działanie w kwestii utrzymania komfortu termicznego. Dostęp do najnowocześniejszych urządzeń z rynku HVAC/R o oszałamiających wynikach, w tym współczynniku wydajnościowym EER >2,84. Dowiedz się więcej…

Chłodnictwo i Klimatyzacja

Historia chłodnictwa i klimatyzacji sięgająca blisko tysięcy lat może być interpretowana przez wielu z Nas w przeróżny sposób. Samo pojęcie, tych jakże odmiennych wyrazów wprowadza coraz to nowsze informacje, które są przełomowe, a także zmieniają pogląd całej historii ludzkości. Komfort termiczny, który dla wielu grup był nierozłącznym wyznacznikiem przynależności i wyższości. Przecież nie od dziś borykamy się z problemem zbyt wysokiej temperatury, która wpływa w bezpośredni sposób na Nasze samopoczucie, a tym samym funkcjonowanie. Klimatyzacja zasilana energią słoneczną, która istnieje już od blisko 2300 lat temu, a jej wynalazcą byli starożytni Persowie. Skłonność do nauki przyczyniła się m.in. do wynalezienia sposobu obniżenia temperatury o nawet 16 oC względem temp. rzeczywistej. Ważnym podkreślenia jest zarówno fakt, iż wysoka efektywność owych systemów pozwalała na przechowywanie lodu przez cały rok. 

Klasa energetyczna
Klasa energetyczna 1.1

Zrewolucjonizowany, a co ważne wciąż rozwijający się rynek HVAC/R (ang. heating, ventilation, air conditoning / refrigeration) co w tłumaczeniu na polski oznacza ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja / chłodnictwo stawia przed Nami coraz to trudniejsze wyzwania, które staramy się spełniać. Poprawa efektywności układów chłodzenia, a tam samym ich bezpieczeństwa, które w bezpośredni sposób wpływają na użytkowanie owych urządzeń. Na domiar współczynniki wydajnościowe poprzez, które możemy sugerować się wyborem stawiają przed Nami nowe oblicze. EER oznaczający nic innego jak współczynnik efektywności chłodniczej za zadanie ma ocenę pod względem klasy europejskiej danego urządzenia. Za przykład możemy wziąć choćby i pralki czy też lodówki określone daną klasą energetyczną (patrz 1.1)

Chłodnictwo

Głównym zadaniem, a jednocześnie misją układów chłodzenia jest utrzymanie stałej temperatury z zakresu od -40 oC, aż po +120 oC. Wachlarz, który jest bardzo szeroki wymaga od Nas niejednokrotnie systemów opartych o automatykę sterującą umożliwiająca utrzymanie stałych parametrów niezależnie od temperatury na zewnętrz. Ważnym podkreślenia jest zarówno fakt, iż sam rodzaj czynnika roboczego ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie układu, a tym samym utrzymanie ściśle określonych parametrów. Urządzenia oparte o freon gdzie substancją roboczą są chlorofluorowęglowodory o zmiennym współczynniku GWP pozwalają Użytkownikowi na szeroki zakres zastosowania. Możliwość wykonywania przeróżnych procesów począwszy od zamrażania idąc w stronę chłodzenia, a kończąc poprzez grzanie mają wpływ na Nasze codzienne funkcjonowanie. 

*GWP- potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

Wybór technologii chłodzenia, a tym samym urządzeń, których zakres wciąż się poszerza coraz to częściej wpływa na niezdecydowanie Klientów i chęć pomocy, w tym zakresie. Czynniki, które mogą w bezpośredni sposób mogą oddziaływać na samo użytkowanie tych układów, bądź ich eksploatacji, aż po koszty. Zadaniem tego artykułu będzie przedstawienie ciekawostek i zalet danych układów wraz z ich krótkim objaśnieniem.

Układy chłodzenia

Kwalifikacja układów chłodzenia dla Wielu z Nas może być dość problematyczna oddziałując tym samym na ich nie umiejętne rozpoznawanie. Co ważne na rynku chłodnictwa i klimatyzacji możemy znaleźć wiele firm, których funkcjonowanie uzależnione jest od promocji danych produktów oraz systemów, którymi mogą być choćby i układy freonowe. Zapotrzebowanie w dość dużą ilość czynnika chłodniczego, którego GWP jest dość wysoki przyczynia się do regularnej eksploatacji, a co za tym idzie wysokich kosztów utrzymania. Na domiar czego owe układy wymagają od Nas testów szczelności poprzez co cykl funkcjonowania przedsiębiorstwa zostaje wstrzymany niejednokrotnie na parę dni, czy też tygodni. 

Schemat obiegu chłodniczego 1.2
Schemat obiegu chłodniczego 1.2

Sprawa ta wygląda nieco odmiennie w przypadku systemów opartych o wodę lodową, gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub glikol. Istotnym jest natomiast fakt, iż nie wykluczonym jest sprawa samego freonu koniecznego do wymiany ciepła freon/woda. Dość prosty, a co za tym idzie łatwy w objaśnieniu sposób funkcjonowania umożliwia Obsłudze wręcz natychmiastowy efekt chłodzenia. Przy pomocy sprężarek chłodniczych czynnik chłodniczy jest dostarczamy do skraplacza, gdzie następie jest całkowicie skraplany, a jego temperatura jest wysoka. Po jego całkowitym skropleniu przenosi się on następująco na zawór rozprężny, którego główną funkcją jest obniżenie ciśnienia, a co za tym idzie temperatury. Ostatnią fazą jest natomiast nieco odmienny proces, którym jest właśnie proces parowania czynnika chłodniczego, który odbywa się właśnie w parowniku. Schemat funkcjonowania najprostszego układu chłodzenia możemy znaleźć choćby i tutaj. (patrz 1.2)

Medium chłodzące

Zdumiewająco szeroki zakres pracy niejednokrotnie wymaga od Nas stosowania różnych medium chłodzących mających na celu chłodzenie z wysoką dokładnością. Ważnym podkreślenia jest zarówno fakt, iż nieraz rodzaj medium przekłada się na żywotność układu, a także jego efektywność, która dla każdego z Nas jest kluczowa. Istotnym jest również wykorzystanie materiałów mających bezpośredni wpływ na rekcję medium/tworzywa. Nasuwa się wobec tego kluczowe pytanie którym jest: Jakie medium chłodzące jest najlepsze i w jakich przypadkach?

Odpowiedź jest nieco problematyczna, choćby ze względu na dużą ilość zmiennych, które mogą w mniejszym, bądź w większym stopniu wpływać na wybór. 

Woda

Dość powszechnie stosowane medium chłodzącego, którego zakres jest bardzo szeroki. Łatwo dostępna substancja, którą w przypadku jakiegokolwiek wycieku może w trybie natychmiastowym zastąpić nową. Istotnym jest również fakt, iż przewodność cieplna wody jest dość wysoka, a dokładnie wynosi ona, aż 0,6 W/(m·K). Niestety wielu z Nas nie wie jak ważnym jest sam proces przygotowania wody w układach chłodzenia. Poważnym i dość problematycznym problemem jest natomiast porastanie mikrobiologiczne wewnątrz układu oddziałując tym samym na efektywność, a także żywotność układu. Problem ten na szczęście da się stopniowo zmniejszyć, bądź też całkowicie usunąć co dla wielu z Nas może być zbawienne. 

Parametry wody obiegowej
Parametry wody obiegowej (rys. 1.3)

Z tego też względu coraz to szersze działania obejmują systemy uzdatniania wody mające na celu poprawę ich właściwości. Cały proces ma na celu doprowadzenie zanieczyszczonej wody do stanu czystości odpowiadającej wymaganiom Użytkownika czy też systemu. Kluczowym jest zarówno samo pozyskiwanie wody uzdatnionej, a przykładem tego może być:

 • Odżelaźnianie (mające na celu usunięcie żelaza wytrąconego w danym układzie)
 • Zmiękczanie choćby i jonitowe
 • Demineralizacja ( proces mający za zadanie usunięcie nadmiernej ilości soli, która znajdować się może w wodzie)
 • Filtracja (samoistne czyszczenie, które jesteśmy w stanie uzyskać w momencie nisko-przepustowych filtrów)
 • Dezynfekcja polegająca na całkowitym odzysku/spuszczeniu medium chłodzącego i myciu za pomocą specjalnych płukanek. Niejednokrotnie wiąże się to z diagnostyką całego układu choćby ze względu na to, że są to substancję mocno żrące i mogą powodować powstanie wycieku.
 • Aeracja (głównie polega na napowietrzeniu systemu co przekłada się natomiast na zmniejszenie właściwości korozyjnych, a także usunięcie rozpuszczonych gazów)

Zalecenie dotyczące wody obiegowej nie są w żaden sposób sprecyzowane, ani co gorsza zapisane w prawie, jednakże możemy znaleźć wytyczne, których starają się trzymać Producenci. (patrz 1.3)

Glikol

Glikol etylenowy
Glikol etylenowy

Równie często stosowana substancja, której zakres pracy jest dość szeroki. Temperatura krzepnięcia, która w przypadku stężenia 48% glikol / 52% woda wynosi, aż -35 oC. Ciepło właściwe glikolu etylenowego w tej proporcji jest natomiast o blisko 50% mniejsze niż w porównaniu tradycyjnej wody. Ciepło właściwe glikolu etylenowego wynosi 2500 J/kg· K, gdzie ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg· K. Z tego też względu wiele firm wyznaje teorię, iż glikol jest mało efektywny, a jego wykorzystanie jest konieczne tylko w momencie niskiej temperatury. Mimo to jesteśmy zdania, iż jest to konieczne w każdym przypadku. Za przykład można wziąć choćby i układy wody lodowej, których zadaniem jest utrzymanie temperatury niezależnie od warunków zewnętrznych. W przypadku, gdy temp. na zewnątrz jest niższa niż 0 oC ryzyko zamarznięcia wody jest wysokie. Sytuacja ta jest wygląda nieco odmiennie w przypadku glikolu (temp. krzepnięcia/zamarzania -35 oC).

Glikol w układach chłodzenia

Zalety: 

 1. Żywotność układu chłodzenia. W przypadku obiegów zamkniętych żywotność glikolu etylenowego, jak również propylenowego wynosi, aż 35 lat. Właściwości, jak i samo stężenie ze względu na rodzaj układu jest stałe niezależne od warunków zewnętrznych. To przekłada się natomiast na zdumiewające wyniki i bezpieczeństwo w każdej chwili! 
 2. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Właściwości antykorozyjne chroniące przed powstawaniem jakichkolwiek drobnoustrojów, bądź co gorsza związków oddziałujących na efektywność układu umożliwiają Nam wysokie bezpieczeństwo. Oszałamiająco szeroki wybór pod kątem wyboru medium pozwala na stałe pH wody, a tym samym zawartość innych składników, w tym żelaza czy soli.
 3. Stała efektywność. Wysokiej klasy pomiary mające na celu bezpieczeństwo Użytkownika, a tym samym układu w bezpośredni sposób oddziałują na efektywność. W przypadku stałej eksploatacji, a także kontroli układy te wyróżniają się dość wysoką sprawnością energetyczną, która dla Wielu zakładów przemysłowych jest kluczowa. 

Agregat wody lodowej

Głównym zadaniem, a jednocześnie funkcją agregatów wody lodowej jest utrzymanie stałej temperatury w zakresie od -23 oC, aż po +45 oC. Rozwiązania mające na celu stałą temperaturę w tak szerokim zakresie wymagają od Nas różnorodności pod kątem wyboru elementów roboczych. Mając tak szeroki wybór pod kątem technologii chłodzenia, a także elementów roboczych dość często spotykamy się z pytaniami jaki chiller wybrać? Co wpływa na wybór?

Agregaty wody lodowej to wielofunkcyjne oraz proste w obsłudze rozwiązania otwierające przed Nami nowe możliwości. Solidna, a jednocześnie prosta konstrukcja mająca na celu zwiększenie żywotności, jak również zmniejszenie wpływu na Środowisko. Ekologiczne czynniki chłodnicze, których GWP jest blisko 45% mniejszy niż w przypadku tradycyjnych systemów freonowych. Znaczenie tych urządzeń w dzisiejszych czasach z pewnością zrewolucjonizowało rynek chłodnictwa i klimatyzacji, a tym samym wprowadziło całkowitą zmianę kierunku w którym idziemy. Jednocześnie co ważne przyczyniło się to do zmiany funkcjonowania dużych przedsiębiorstw mających na celu wysokie bezpieczeństwo niezależnie od warunków zewnętrznych. 

Agregaty wody lodowej potocznie zwane chiller można spotkać w dzisiejszych czasach prawie wszędzie. Różnorodność pod kątem wyboru komponentów roboczych, aż po wybór trybów głośności, kończąc nawet po ściśle określonym wyborze koloru otwiera przed Nami nowe możliwości w zakresie utrzymania komfortu termicznego. Znaczącym jest zarówno wykorzystanie technologii takich jak odzysk ciepła, bądź free cooling mających na celu zwiększenie komfortu. Istotnym jest także sam fakt oszczędności wynoszących blisko 45% w skali roku co przekłada się na żywotność układu, a także rentowność przedsiębiorstwa Klienta. 

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

Chillery chłodzone powietrzem
Chillery chłodzone powietrzem

Najpopularniejsze rozwiązania mające na celu utrzymanie temperatury w zakresie od -24 oC, aż po nawet +120 oC. Funkcjonowanie urządzeń chłodzonych powietrzem jest dość proste choćby ze względu na strukturę, a także technologię chłodzenia. Głównym czynnikiem chłodniczym, w tym przypadku jest freon umożliwiając Nam zmianę stanu skupienia na poszczególnych elementach co przekłada się następująco na ściśle określoną temperaturę. Cykl obiegu czynnika chłodniczego jest dosłownie taki sam jak w przypadku agregatów wody lodowej chłodzonych wodą. Zmianie podlega natomiast skraplanie czynnika chłodniczego występujące na skraplaczu.

Zasada funkcjonowania tych urządzeń dla Wielu z Nas może być dość problematyczna, a także wprawiać w zakłopotanie. Z tego też względu z pomocą przychodzą przeróżne poradniki mające na celu wyjaśnienie funkcjonowanie owych urządzeń, jak również opisanie cyklu czynnika chłodniczego/mroźniczego. 

Cykl obiegu czynnika chłodniczego:

 1. Sprężarka chłodnicza. W wyniku procesu sprężania czynnik chłodniczy zostaje drastycznie ogrzany, a jego entalpia znacząco się wydłuża wpływając tym samym na wzrost ciśnienia. Poprzez pracę elementu mechanicznego, którym może być tłok, mimośród, czy też śruba jesteśmy w stanie uzyskać ściśle określone ciśnienie, a co za tym idzie temp. czynnika chłodniczego. Przekłada się to zatem na dość wysoką temperaturę, która w przypadku R410A sięga blisko 100 oC. Z prawa fizyki możemy też zauważyć, iż w momencie wzrostu temperatury i stałej objętości ciśnienie również musi ulegać zmianie. Głosi o tym choćby i prawo gazów doskonałych, które mówią, iż w momencie stałej V=const. temperatura i ciśnienia muszę ulegać wprost proporcjonalnej zmianie.
 2. Skraplacz. W przypadku, gdy mamy do czynienia ze skraplaczem chłodzonym powietrzem występuje on w postaci chłodnicy. Na wskutek ruchu powietrza spowodowanego pracą wentylatora czynnik chłodniczy zostaje stopniowo skroplony, w celu całkowitego odbioru ciepła. W wyniku tego procesu temp. czynnika jest natychmiastowo, bądź też stopniowo (w zależności od gabarytów) schładzany, aby następnie trafić na zawór rozprężny będącą nierozłączną częścią całego układu. Proces skraplania wymagający od Nas całkowitego skroplenie czynnika chłodniczego ma na celu prawidłowo pracę elementu dławiącego. Przy pomocy skraplacza jesteśmy w stanie zmniejszyć temperaturę, a także entalpię.
 3. Zawór rozprężny. Głównym zadaniem tego elementu jest dławienie czynnika chłodniczego, który to następie trafia do parownika. Zatem funkcją tego elementu jest utrzymanie określonego ciśnienia w parowniku co przekłada się natomiast na daną temperaturę. To natomiast uzależnione jest od Użytkownika, a tym samym przeznaczenia układu. 
 4. Parownik. Nierozłączna część systemu mająca za zadanie pobranie ciepła i obniżenie temperatury. Czynnik chłodniczy pod niskim ciśnieniem jest transportowany do parownika, a następnie odparowywany. Przy pomocy armatury kontrolno-pomiarowej zawór rozprężny przepuszcza odpowiednią ilość czynnika. Następie, jak to jest w przypadku chillerów za pomocą wymiennika obniżamy temp. do żądanej. Cykl ten po zakończeniu procesu parowania jest ponownie rozpoczynany.

  Chillery chłodzone wodą
  Chillery chłodzone wodą

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą

Funkcjonalność, jak i sam sposób pracy jest równie prosty, jak w przypadku agregatów wody lodowej chłodzonych wodą. Zasadniczą zmianą jest natomiast sposób skraplania czynnika chłodniczego, który następuje w wymienniku ciepła. Tu natomiast dość ważnym jest fakt, iż proces odbioru ciepła zachodzi w wymienniku typu woda/woda poprzez co sam Użytkownik narażony jest na niedostarczający przepływ lub ciśnienia. Rozwiązania mające zasadniczo swoje zalety, jak i wady, które postaramy się opisać poniżej. 😃

Zalety Wady
Dość małe gabaryty urządzenia chłodniczego. Poprzez wykorzystanie wymiennika ciepła w odmianie płytowej jesteśmy w stanie znacząco zmniejszyć gabaryty układu. Ma to miejsce w przemyśle gdzie kluczową rolę pełni wykorzystanie miejsca.  Wysokie koszty inwestycji. Budowa tego typu układów sama w sobie jest dość droga. Wykorzystanie dwóch odrębnych i niezależnych urządzeń w dużym stopniu oddziałuje na koszty inwestycyjne, a później koszty eksploatacji. 
Chillery o dużych wydajnościach chłodniczych, których główną rolą jest utrzymanie stałych warunków pod potrzeby przemysłu.  Zaawansowana armatura kontrolno-pomiarowa, której celem jest całkowite skroplenie czynnika chłodniczego. W ten sposób mamy duże ryzyko uszkodzenia jakiejkolwiek z czujek, a tym samym przestoju całej firmy.
Duża efektywność układu chłodzenia. Wysoki współczynnik EER. / dla ciekawych jest to poprzedzone faktem, iż wewnątrz mamy stałe warunki, a cykl w momencie stałej eksploatacji jest znacznie sprawniejszy. Wysokie koszty eksploatacji. Ze względu na swą strukturę, jak i sam sposób wykorzystywania układy tego typu są znacznie droższe niż w przypadku chillerów chłodzonych powietrzem. 

Agregaty wody lodowej chłodzone czynnikiem chłodniczym

Dość powszechnie stosowanymi urządzeniami są rozwiązania, w których skraplacz chłodzony jest bezpośrednio czynnikiem chłodniczym. Jest to jedno z najdroższych rozwiązań jaki w chwili obecnej znajdują się na rynku, a koszty inwestycyjne znacząco przewyższają powyższe rozwiązania. W przypadku agregatów wody lodowej chłodzonym czynnikiem chłodniczym mamy do czynienia z dość dużą ilością freonu co przekłada się na wysoki współczynnik GWP. Współczynnik (ang. Global Warming Potential) ten określa potencjał tworzenia efektu cieplarnianego wymagając od Nas stałej opieki serwisowej. Wartym uwagi jest zarówno fakt, iż prawo odgórnie narzuca Nam okresy eksploatacji owych urządzeń, które opisane zostały poniżej.

Czas okresowych przeglądów technicznych uzależniony jest od całkowitej ilości ekwiwalentu CO2 w urządzenia dzieląc się tym samym: 

od 5 do 50 ton CO2 Próba szczelności powinna być wykonywana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od ostatniej próby Azotowej. W przypadku nowoczesnych układów, w których armatura kontrolno-pomiarowa jest w stanie określić szczelność czynności mogą być wykonywane wyjątkowo co 24 miesiące.
od 50 do 500 ton CO2 W przypadku tych obiegów wizyty powinny być wykonywane co okres 6 miesięcy wraz z próbą szczelności mającą na celu kontrolę układu freonowego pod kątem jakichkolwiek wycieków. Koniecznym zatem jest stały i odpowiednio Serwis. Sprawdź ofertę ChillerTech i zyskaj bezpieczeństwo!
ponad 500 ton CO2 W momencie tak rozbudowanych systemów kontrola jest wymagana co okres 3 miesięcy wraz z próbą szczelności przy wykorzystaniu Azotu Technicznego. Jednocześnie mając na celu bezpieczeństwo przed wyciekiem tak dużej ilości CO2 koniecznym jest nawet >48h próba szczelności mająca na celu rzetelną ocenę. 

Nasuwa się zatem pytanie czy zmiany w rozporządzeniu WE o numerze 517/2014 dotyczą i Ciebie?

Głównym założeniem tego działania jest promocja czynników o zmniejszonym współczynniku GWP mających na celu ochronę Środowiska. Co natomiast w przypadku, gdy układ przystosowany jest do pracy na R22? W momencie trudnodostępnych czynników wycofanych z rynku najlepszym rozwiązaniem jest jego utylizacja i zastąpienie tzw. retrofitem.

Odzysk i utylizacja czynników chłodniczych
Odzysk i utylizacja czynników chłodniczych

Retrofit jest zmiana czynnika chłodniczego i/lub oleju sprężarkowego w układzie freonowym na łatwo dostępną substancję o zbliżonych parametrach. Dotyczy to układów, które pracowały w przeszłości na dostępnym czynniku chłodniczym, jednakże ze względu na swoje lata doszło do jego ubytku. Jednocześnie tego typu działania mają na celu wyższą efektywność układu , a tym samym niższe koszty eksploatacyjne. Działania w tym zakresie zyskują coraz to bardziej na popularności choćby ze względu na dość niskie koszty. Za przykład można wziąć choćby i stare, a zarazem mocne urządzenia pracujące na R22. Nie mamy tam do czynienia ze starym czynnikiem natomiast łatwo dostępnym zamiennikiem. 

Utylizacja czynnika chłodniczego? Z Nami jeszcze nigdy nie było to tak proste!

Kompleksowe usługi w zakresie utylizacji czynników chłodniczych, których GWP jest wysoki. Fachowe wsparcie, które umożliwi Ci szybki powrót, a także pewność, iż usługa została zrealizowana z pełnym profesjonalizmem. Zadzwoń już dziś i zobacz jakie to proste!

Sprzedaż agregatów wody lodowej

Wielofunkcyjne urządzenia mające na celu zachowanie najwyższych standardów w zakresie temperatury. Doradztwo, które umożliwi Ci pracę niezależnie od warunków zewnętrznych czy też obciążenia cieplnego. Wybór technologii chłodzenia co przekłada się na rezultaty, a mianowicie niskie koszty eksploatacji, a tym samym wysoką sprawność układu. 

Liczby mówią Same za Siebie!

System chłodzenia oparty o wodę lodową
System chłodzenia oparty o wodę lodową

Nieziemsko szeroki wybór umożliwiający Nam fachowe doradztwo, a tym samym zachowanie najwyższych standardów. Przekonaj się Sam i zyskaj przewagę:

 1. Blisko 86 chillerów dostępnych od ręki. Wysokowydajne rozwiązania z zakresu chłodzenia, które umożliwią Ci pracę w każdej chwili. Chillery o podwyższonym współczynniku wydajnościowym EER co przekłada się na elastyczną pracę, a także zmienne obciążenie układu chłodzenia. Jednocześnie wysokiej klasy komponenty oraz różnorodność pod kątem wyboru elementów roboczych otwiera przed Nami nowe możliwości w zakresie chłodzenia. Dostęp do nowoczesnych technologii mających przełożenie na lepsze jutro! Nowe, jak również używane chillery z zakresu wydajności od 1 kW, aż po 1,2 MW. Sprawdź już dziś❗
 2. Blisko 128 pomp wody dostępnych od ręki. Mając na celu wysoką sprawność układu chłodzenia wymaganym jest stały przepływ, a także ciśnienie, które w bezpośredni sposób wpływa na odbiór ciepła. Pompy wody, których zakres pracy jest zdumiewający, a parametry oszałamiające i wprawiające w zachwyt. Wybór pod kątem technologii chłodzenia, w tym też ilości przepływu czy też ciśnienia nominalnego. Różnorodność pod kątem wyboru w zakresach przepływu i ciśnienia. Ważnym podkreślenia jest zarówno fakt, iż swoim Klientom gwarantujemy niejednokrotnie pompy wyposażone w falownik dając możliwość zmiany parametrów. 
 3. Wysokiej klasy armatura kontrolno-pomiarowa. Wydajność. Efektywność. Bezpieczeństwo. Działania mające na celu zwiększone bezpieczeństwo Użytkownika i bezproblemową obsługę układów chłodzenia. Armatura pomiarowa, której celem jest rzetelność pomiarowa, a także duża dokładność oddziałująca na możliwość przedwczesnego działania. Wysoka jakość w połączeniu z najwyższą klasą materiałów daje spektakularne wyniki, a tym samym długą żywotność. 
 4. Blisko 20 letnie na rynku chłodnictwa i klimatyzacji. Ciągłą chęć rozwijania się, a także tworzenia zaawansowanych i prostych w obsłudze systemów chłodzenia otwiera przez Nami nowe możliwości! Szkolenia mające na celu poszerzenia Naszych możliwości oraz szersze działanie w zakresie chłodzenia czy też stabilizacji termicznej. Fachowe wsparcie mające na celu spełnienie choćby i najbardziej wymagających oczekiwań Klienta.

Wynajem agregatów wody lodowej

Wynajem chillerów
Wynajem chillerów

Twoje urządzenie uległo awarii, a Ty nie możesz Sobie pozwolić na przestój? Wybierz ChillerTech i zacznij działać już dziś!

Kompleksowe usługi w zakresie najmu krótkoterminowego, a także długoterminowego agregatów wody lodowej. Oszałamiająco szeroki asortyment sięgający blisko 86 chillerów dostępnych od ręki z zakresu wydajności od 1 kW, aż po 1,2 MW. Ważnym podkreślenia jest zarówno wsparcie mające kluczową rolę w momencie przestoju maszyn, lub urządzeń. Doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszego dla Ciebie rozwiązania. Rabaty dla stałych Klientów pozwoliły Nam na pracę w dużymi markami, których działanie obejmuje całą Europę. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo w każdej chwili. 

Wynajem mający bezpośredni wpływ na działanie obiektów wielogabarytowych w okresie letnim. Agregaty wody lodowej pozwalające Nam na utrzymanie temperatury w zakresie od -5 oC, aż po +45 oC. Chillery w zasięgu Twojej ręki!

Montaż agregatów wody lodowej

Niejednokrotnie spotykamy się z układami, których to struktura zadziwia nawet i Nas. 😅

Doradztwo i optymalizacja układów chłodzenia. Wsparcie w zakresie wyboru technologii chłodzenia, a tym samym urządzeń mających wpływ na zyżycie prądu, a także bezpieczeństwo Użytkownika. Wiedza pozwalająca Nam na fachową pomoc w zakresie układów HVAC/R umożliwia Nam jednocześnie szeroką gamę usług w zakresie projektu, budowy i modernizacji systemów wody lodowej, których to zadaniem jest utrzymanie temperatury. Czytaj więcej…

Chiller – Agregat wody lodowej | ChillerTech – Doradztwo i optymalizacja systemów chłodzenia