Chiller PCJ 39 kW

Chiller- Agregat wody lodowej PCJ 39 kW

ChillerTech Wiktor Aptacy posiadają w swej ofercie używaną, lecz w pełni sprawną wytwornicę wody lodowej marki PCJ o mocy chłodniczej wynoszącej 39 kW. Nasze urządzenie są gruntownie serwisowane, a także naprawiane. Chiller PCJ zbudowany na wymienniku płytowym to jedno z bardziej wydajnych rozwiązań stosowanych w systemach cieplnych . Oferowane urządzenie posiada w sobie sprężarkę tłokową, zbiornik buforowy, pompę obiegową, a także automatykę.

Czynności serwisowe wykonane przed sprzedażą

 1. Dokładnie umyliśmy skraplacz agregatu wody lodowej przy wykorzystaniu gorącej wody o temp, 70 stopni Celsjusza
 2. Skontrolowaliśmy prawidłową pracę wentylatorów
 3. Odzyskanie i przeważenie czynnika chłodniczego znajdującego się w instalacji freonowej
 4. Wymieniliśmy czynnik chłodniczy na RETROFIT zgodnie z RSO
 5. Skontrolowanie drożności, a także zabrudzenia filtra/osuszacza
 6. Szczegółowy pomiar, oraz kontrola automatyki sterującej, sprężarki, a także wentylatorów skraplacza
 7. Rozruch, oraz kontrola pracy agregatu wody lodowej

Po dokonaniu wyżej wymienionych czynności przez Serwis ChillerTech Wiktor Aptacy chiller jest gotowy do natychmiastowej pracy.

Dane Techniczne Chiller PCJ 39 kW

Agregat wody lodowej 39 kW
Chiller PCJ 39 kW
 • Moc urządzenia: 39 kW
 • Sprężarka: tłokowa Danfoss
 • Czynnik chłodniczy: R 407 – dostępny na naszym rynku
 • Typ: PCJ-HD PCI 06 GK
 • Rok: 1994 r.
 • Natężenie: 29 A
 • Ilość czynnika chłodniczego: 6,5 kg

Za dodatkową opłatą możemy doposażyć maszynę w:

 1. Zawory odcinające na wejściu i wyjściu do chillera
 2. Króćce połączeniowe
 3. Manometry które kontrolują ciśnienie

Chiller Sprzedany

Uwaga:

Wszystkie sprzedawane przez Nas urządzenia posiadają roczną gwarancję jednak pod kilkoma warunkami:

1 . Nasz Serwis musi zainstalować urządzenie, a także włączyć w układ wody lodowej

2. Rozruch maszyny przeprowadzi Firma SKiC Robert Aptacy, bądź Firma ChillerTech Wiktor Aptacy

3 . Urządzenie zostanie zaplombowane plombami gwarancyjnymi- zerwanie którejkolwiek plomby wiąże się z utratą gwarancji

4. Gwarancja chillera nie obejmuje:

 • Szczelności dotyczącej układu freonowego.
 • Uszkodzeń spowodowanych spadkiem, bądź skoków napięcia.
 • Mechanicznych uszkodzeń urządzenia
 • Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego wykorzystywania urządzenia

5 . Gwarancja traci ważność w przypadku:

 • Ingerencji osób trzecich w pracę układu Naszej maszyny.
 • Zerwania którejkolwiek plomby firmy SKiC Robert Aptacy lub ChillerTech Wiktor Aptacy.
 • Nie wykonania co pół rocznego przeglądu, a także serwisu urządzenia.
 • Zmiana nastaw, presostatów, sterownika, a także innych podzespołów chillera.