Chillery- systemy chłodzenia

5/5 - (77 votes)

Chillery- systemy chłodzenia oparte o wodę lodową | ChillerTech

Zasada działania agregatów chłodniczych, czyli chillerów opartych o wodę lodową w główniej mierze polega na generowaniu chłodu, którego nośnikiem jest ciecz robocza, czyli właśnie woda lodowa, z reguły o temperaturze około 6°C. Zadaniem płynu ziębniczego jest odprowadzenie nadmiaru energii cieplnej z elementów odbiorczych. Najczęściej do tego procesu wykorzystywane są różnego rodzaju mieszaniny na bazie glikolu bądź solanki. Konieczność stosowania tego rodzaju medium, wiążę się, w przypadku wykorzystania tylko czystej wody, z ryzykiem jej zamarznięcia.

Przebieg procesu schładzania polega na, w pierwszej kolejności schłodzeniu mieszaniny wody lodowej w wytwornicy, następnie odpowiednio obrobiona ciecz, za pomocą pomp jest dostarczana do elementów odbiorczych, którymi mogą być wentylatorowe wymienniki ciepła bądź inne komponenty. Podczas przepływu cieczy przez odbiorniki, następuje jej ogrzanie, następnie powraca ona do parownika, gdzie zostaje skroplona. W kolejnym kroku zostaje dostarczona do chłodnicy i cały cykl się powtarza. Dzięki zastosowaniu czujników i elementów automatyki sterującej jesteśmy w stanie zapewnić określony poziom temperatury, przez cały czas funkcjonowania urządzenia.

Z uwagi na zastosowaną technologię, możemy wyodrębnić, agregaty ziębnicze, w których skraplacz chłodzony jest powietrzem bądź mieszaniną cieczy.

Rozwiązanie w którym zastosowano schładzanie skraplacza przy pomocy powietrza wyróżnia to, że skraplacz instalowany jest z reguły na zewnątrz obiektu. Tego typu zastosowanie niesie ze sobą wiele korzyści, którymi są:Chillery- systemy chłodzenia oparte o wodę lodową

  • nieduże koszty montażu,
  • małe gabaryty,
  • opcja instalacji segmentu hydraulicznego.

W wytwornicach wykorzystujących ciecz w procesie termicznym, wymiana energii cieplnej zachodzi w wymienniku zainstalowanym poza obrębem budynku. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zastosowania chłodzenia „suchego” albo „mokrego” – wykorzystanie tego sposobu, pozwala na zintensyfikowanie procesu obniżenia temperatury.

Do zalet tego systemu zaliczamy:

  • zminimalizowanie wymaganej ilości mieszaniny roboczej,
  • obniżony współczynnik hałasu,
  • opcja odzysku ciepła,
  • możliwość zastosowania dużych odległości między wymiennikiem a agregatem.

Podsumowanie

Agregaty wody lodowej oparte o wodę lodową, stanowią alternatywę dla klasycznych rozwiązań, w których stosowanym czynnikiem chłodniczym jest freon. Pomimo wyższych kosztów związanych z implementacją układów bazujących na wodzie lodowej, stanowią one poważną konkurencję dla instalacji freonowych, ze względu na obniżone koszty eksploatacyjne a także z uwagi na to, że woda lodowa nie stanowi takiego zagrożenia dla środowiska, jak instalacje freonowe.

Zastosowanie agregatów wody lodowej zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników. W wielu dziedzinach gospodarki spotykamy ich zastosowanie, są one wykorzystywane między innymi do chłodzenia procesów technologicznych oraz zapewniają komfort termiczny pracowników czy nawet inwentarza żywego.

Chillery- systemy chłodzenia oparte o wodę lodową | ChillerTech

ChillerTech od wielu lat wdraża w życie nawet najbardziej skomplikowane systemy wody lodowej. Instalację wody lodowej oparte na glikolu, jak również chillerach są efektywniejsze niż systemy chłodnicze gdzie czynnikiem chłodzącym jest freon. Nasze systemy zawsze pracują na roztworze 30% glikolu, a także 70% wody co chroni Nas przede wszystkim przez zamarznięciem systemu. Chroni Nas to też przed ewentualnym rozszczelnieniem. Dodatkowym aspektem który jest za wodą lodową jest to że freon występuje tylko w agregacie wody lodowej, w której występuje ochłodzenie medium chłodzącego. Systemy wody lodowej także cechują się mniejszym ryzykiem dla środowiska, niż systemy oparte na freonie „systemy freonowe”.