Chłodzenie swobodne

5/5 - (5 votes)

Chłodzenie swobodne | ChillerTech – Sprzedaż i wynajem agregatów wody lodowej

Wysokowydajne układy chłodzenia, których współczynnik wydajnościowy >3,05 EER w bezpośredni sposób przekłada się na zużycie, a tym samym bilans energetyczny. Ultranowoczesne rozwiązania mające na celu utrzymanie optymalnych warunków w zakresie od -23 oC, aż do +60 oC. Ekologiczne czynniki chłodnicze mające wpływ na rentowność Przedsiębiorstwa, a także koszty eksploatacyjne. Zrównoważony rozwój będący wynikiem ciągłego dążenia do perfekcji oraz unowocześniania układów HVAC/R na terenie całej Polski. 

Wydajność. Efektywność. Bezpieczeństwo. Intuicyjne i proste w obsłudze układy chłodzenia mające wpływ na rentowność przedsiębiorstwa. Armatura kontrolno-pomiarowa, której to dokładność wynosząca, aż +/- 0,1 K przekłada się na zdumiewające wyniki i elastyczność w każdych warunkach. Płynna regulacja 0-10 V w bezpośredni sposób wpływa na zużycie danych komponentów, jak również ich żywotność. Chłodzenie swobodne wykorzystujące temp. na zewnątrz, a także proces konwekcji która dla Wielu z Nas po dziś dzień jest nie zrozumiała. 

Chillery procesowe z funkcją Free cooling dostępne od ręki! Blisko 86 chillerów dostępnych od ręki z zakresu wydajności od 1 kW, aż do 1,5 MW przekłada się na zdumiewające wyniki. Doradztwo w zakresie wyboru technologii chłodzenia, a co za tym idzie urządzeń których to celem jest utrzymanie optymalnych warunków. Progresywne rozwiązania, których to żywotność wynosząca, aż ok. 25 lat przekłada się na pozycję ChillerTech na rynku chłodnictwa i klimatyzacji. Proste w obsłudze urządzenia mające na celu elastyczność i stałą efektywność niezależnie od warunków zewnętrznych. Dowiedz się więcej…

Chłodzenie swobodne

Chłodzenie swobodne

Proces chłodzenia, którego to głównym celem jest wykorzystanie warunków zewnętrznych przy pomocy nowoczesnej aparatury. Armatura kontrolno-pomiarowa o zdumiewającej dokładności pomiarowej w bezpośredni sposób wpływa na zużycie energetyczne. System sterowania o częstotliwości pomiarowej wynoszącej, aż 1000 razy na sekundę przekłada się na zmienne obciążenie układu i redukcję rbh. urządzeń do minimum. Wymienniki ciepła poprzez które jesteśmy w stanie utrzymać stałą i niezmienną temperaturę w każdych warunkach. W momencie, gdy temp. na zewnątrz jest niższa niż temp. żądana (temp. żądana – delta 5 oC = temp. zewnętrzna) daje Nam to możliwość regulacji w zakresie  sterowania chiller / dry cooler. W przypadku, gdy warunek ten zostaje spełniony system sterowania dostaje komunikat, który to mówi jasno, iż mamy możliwość redukcji kosztów zużycia o blisko 45% w skali roku załączając dry cooler. 

Dry coolery inaczej chłodnice powietrza to rozwiązania wykorzystujące potencjał powietrza zewnętrznego, w momencie gdy jego temp. jest niższa od temp. żądanej, bądź też warunków docelowych. Za pomocą konwekcji cieplnej innymi słowy przekazywania ciepła z ciała o wyższej temp. do ciała o niższej temp. jesteśmy w stanie w znaczący sposób zmniejszyć zapotrzebowanie w chłód, a co za tym idzie zmniejszyć obciążenie cieplne urządzeń chłodniczych. Na wskutek wymiany ciepła przy pomocy wentylatorów ciepło jest odbierane, a następnie chłodzone przy pomocy warunków zewnętrznych. 

Chłodzenie adiabatyczne

Chłodzenie adiabatyczne będące wynikiem ciągłego dążenia do stałej i jak najwyższej efektywności. Zadaniem, a jednocześnie misją owych układów jest obniżenie temp. medium chłodzącego. W momencie, gdy temp. na zewnątrz spełnia kryteria układu system sterowania wysyła komunikat, w którym mówi o tym, aby uruchomić dry cooler. Następie przy pomocy układu zraszającego tzw. zraszaczy natryskuje wodę o znacznie niższej temperaturze. Na wskutek tego, iż woda w ciepłym strumieniu powietrza natychmiast paruje dochodzi tu do obniżenia temp. względem temp. zewnętrznej. Przejście ze stanu ciekłego w stan gazowy przekłada się na termodynamiczną przemianę, a tym samym możliwość odbioru ciepła z otoczenia. Ta przemiana umożliwia Nam możliwość dodatkowego obniżenia temperatury medium chłodzącego. 

Ze względu na swą budowę technologia ta ma bardzo szerokie zastosowanie w krajach o dość wysokiej temperaturze zewnętrznej. Technologia ta ma jednakże swoje wady, którymi mogą być choćby i aspekty mikrobiologiczne. Na wskutek tego, iż woda jest stale i konsekwentnie natryskiwana na lamele wykonywane z aluminium oraz miedzi proces ten staje się wyzwaniem. Powodem jest tu kamień przekładający się na zmniejszanie powierzchni wymiany, a w cyklu życia poważne problemy i rozwój bakterii. Na wskutek tego działania mamy również do czynienia z osłabieniem warstwy ochronnej materiału, a w najgorszym przypadku rozszczelnienia układu, które to jak wiemy jest dość kosztowne. [Patrz niżej] 

Pamiętajmy, iż rozwój bakterii wiąże się też z poważnym powstawaniem bakterii legionelli na lamelach chłodnic powietrznych. Z tego też względu technologia chłodzenia adiabatycznego ma swoje zalety natomiast w bardzo krótkim odcinku czasu. 

Chłodzenie swobodne wodą

Chłodzenie swobodne wodą

Ekologiczne chłodzenie, będące jedną z najlepszym form chłodzenia w dzisiejszych czasach. Przy pomocy medium chłodzącego m.in. wody jesteśmy w stanie w  znaczący sposób wpłynąć na zużycie energetyczne w skali roku. W przypadku chłodzenia swobodnego mamy do czynienia z wymiennikami ciepła przekładającymi się na wymianę temperatur, a co za tym idzie wysoką sprawność oznaczaną literą alfabetu greckiego „eta”. Chłodzenie swobodne wodą wykorzystujące medium będące choćby i wodą z rzek, jezior (głębokich), oceanów, wód gruntowych, lodu, bądź śniegu. Za pomocą pomp woda ta zostaje przetransportowana do wymienników ciepła gdzie następie następuje wymiana ciepła. Forma chłodzenia której to zakres funkcjonowania w znaczący sposób wpływa na odbiór i wykorzystanie. 

Prosta budowa oraz zminimalizowana ilość komponentów przekłada się na zużycie, a także ryzyko uszkodzenia będące dla Wielu z Nas kluczem do sukcesu. Wykorzystanie miejscowych jezior lub rzek, a może i nawet zbiorników retencyjnych pod potrzeby chłodzenia może mieć wpływ na rentowność przedsiębiorstwa, a w dłuższym okresie czasu jego funkcjonowanie. 

Dołącz do zespołu ChillerTech!

Ultranowoczesne układy chłodzenia mające wpływ na funkcjonowanie kluczowych przedsiębiorstw. Doradztwo w zakresie wyboru technologii chłodzenia, a także urządzeń mających bezpośredni wpływ na zużycie. Blisko 86 chillerów dostępnych od ręki z zakresu wydajności od 1 kW, aż do 1,5 MW na terenie całej Polski. Proste w obsłudze rozwiązania o dokładności pomiarowej sięgającej, aż +/- 0,1 K. Agregaty wody lodowej o współczynniku wydajnościowym wynoszącym >3,05 EER w zasięgu Twojej ręki!

Prostota w połączeniu z ponadczasowością. Unikatowe rozwiązania które mają przełożenie w funkcjonowaniu dużych graczy. Chęć w dążeniu do perfekcji oraz tworzeniu niezawodnych układów otwiera przed Nami nowe możliwości. Dbajmy o lepszą przyszłość! Ekologiczne, a co najważniejsze energooszczędne urządzenia których funkcjonowanie z pewnością Cię zaskoczy.

Chłodzenie swobodne | ChillerTech – Sprzedaż i wynajem agregatów wody lodowej

Dry coolery dostępne od ręki!