Glikol monopropylenowy Geothermal EKO

4.1/5 - (30 votes)

Glikol monopropylenowy Geothermal EKO (MPG) | ChillerTech – Certyfikowany dostawca substancji niezamarzających

Bezpieczeństwo w każdych warunkach środowiskowych. Ekologiczne płyny niezamarzające, które przełożą się na Twoje wyniki, a także rentowność. Nowoczesna formuła ochronna umożliwia Obsłudze wykorzystanie pełnego potencjału urządzeń, a nawet układu HVAC/R. Wysoka przewodność cieplna wynosząca, aż 0,50 W/mK ma na celu natychmiastowe przenoszenie ciepła, a tym samym niższą podatność na skoki temperaturowe (sinusoidę temperaturową). To finalne oddziałuje również na niższe obciążenie cieplne elementów, którymi to są m.in. wymienniki ciepła (płytowe/płaszczowo-rurowe), bądź nawet rurociągów. Glikol monopropylenowy Geothermal EKO (MPG) to biodegradowalna, trwała i bezpieczna substancja niezamarzająca o temp. krzepnięcia -15 oC. Sprawdź dzisiaj!

Glikol monopropylenowy Geothermal EKO

Dostęp do nieograniczonych możliwości wpływa na postrzeganie, a także sposób funkcjonowania ChillerTech. Substancje niezamarzające o wysokim indeksie bezpieczeństwa, których lepkość kinetyczna jest, aż o 34% mniejsza aniżeli standardowych płynów. Środki ochronne protection umożliwiają stałą rezerwę alkaliczną, a tym samym niższą podatność na tworzenie się miejsc podatnych na powstawanie ewentualnych nieszczelności, bądź co gorsza namnażanie się bakterii. Biorąc pod uwagę jednocześnie fakt, iż jako ekologiczna substancja jest zgodna z wytycznymi UE. Doskonałe wyniki, a także wysoka przewodność cieplna wpływa na ich wykorzystywanie, w m.in. dolnych źródłach pomp ciepła. Kup dzisiaj…

Doradztwo i wsparcie 24/7 mające na celu stałą efektywność energetyczną urządzeń (EER/COP), jak również niższą temp. krystalizacji wynoszącą nawet -67 oC. Wyższa, aż o blisko 46% przewodność cieplna wpływa na funkcjonowanie układu, w tym przenoszenie ciepła z dużą dokładnością. Zaopatrzone w dodatkowe środki ochronne przekładające się na stabilność temperaturową, jak również niższą niepewność pomiarową wynoszącą nawet +/- 1K lub +/- 0,1K. Osiągając dostęp do ilości nawet >24 000 l. mamy możliwość osiągnięcie wytycznych Użytkownika. 

Glikol monopropylenowy Geothermal EKO

Glikol monopropylenowy MPG

Nowoczesne płyny niezamarzające, które umożliwią Ci transfer ciepła z dużą dokładnością. Glikol monopropylenowy Geothermal EKO to trwała i biodegradowalna substancja o temp. krystalizacji wynoszącej, aż -15 oC. To finalne umożliwia Obsłudze osiągnięcie oszałamiających wartości, w tym sprawności energetycznej (EER/COP) na wysokim poziomie >2,56 EER. Niska lepkość kinetyczna wpływa za to na niższą stratę ciśnienia w układzie (delta P), jak również obciążenie cieplne elementów mechanicznych, którymi są m.in. pompy obiegowe. Osiągając nominalne wartości w zakresie przepływu (Q), a także ciśnienia (P) mamy możliwość działania z dużą dokładnością zmniejszając przy tym możliwość spadku w/w wartości o >15%. Biorąc pod uwagę jednocześnie, iż gęstość oraz lepkość kinetyczna substancji wpływa na niższe obciążenie łożysk, które uzależnione są od ilości rbh, czasu załączania, a nawet medium.

Glikol monopropylenowy Geothermal EKO (MPG) to substancja zaopatrzona w środki zabezpieczające, w tym opcjonalną możliwość detekcji wycieków, co finalnie wpływa na wysoką satysfakcję Użytkownika. Gotowa do natychmiastowego działania substancja oddziałuje na stałe przenoszenie ciepła osiągając przy tym mniejszą, aż o 24% lepkość kinetyczną. Znakomite wartości, w tym m.in. rezerwa alkaliczna na poziomie >2 rzutuje na skuteczną ochronę układu w każdych warunkach. Dodatki zasadowe (węglan wapnia1) przekładają się na zabezpieczenie powierzchni, a co za tym idzie zobojętnienie (zmniejszona podatność na uszkodzenie układu/urządzeń). Uwzględniając fakt, iż jest to całkowicie biodegradowalna, w tym zgodna z normami UE (atest higieniczny PZH).

Ekologiczne działania rzutujące na współczynnik GWP2. Proekologiczne działania w zakresie utrzymania stałych wartości temp. przełożą się na Twoją rentowność i bezpieczeństwo. Natychmiastowa dostępność łącząca wsparcie 24/7 to gwarancja satysfakcji, w każdych warunkach. Skontaktuj się z Nami i otrzymaj spersonalizowaną wycenę…

Atuty substancji

Nowoczesna formuła mająca na celu wyższą przewodność cieplną, a także całkowitą biodegradowalność. Glikol mononopropylenowy Geothermal EKO to substancja niezamarzająca zgodna z normami, przekładając się na transfer ciepła z dużą dokładnością. Sprawdź Sam:

 1. Gotowe do natychmiastowego działania. Glikol monopropylenowy Geothermal EKO to substancja zaopatrzona w środki ochronne rzutujące na transfer ciepła z dużą dokładnością, osiągając przy tym niską lepkość kinetyczną wynoszącą niecałe 1,208 mm2/s. Kup dzisiaj…
 2. Idealne rozwiązanie do dolnych źródeł pomp ciepła. Niska lepkość kinetyczna, a także przenoszenie ciepła z dużą dokładnością umożliwia Obsłudze osiągnięcie nominalnych wartości. Uwzględniając wysoką elastyczność z zakresu od -15 oC do +20 oC jest to idealne rozwiązanie do dolnego źródła ciepła. Niska rezerwa alkaliczna osiągająca niecałe ⩾2 przekłada się na zgodność z ogólnymi normami.
 3. Biodegradowalne i ekologiczne. Glikol monopropylenowy Geothermal EKO to środek do transferu ciepła. Ekologiczna formuła łącząca wysoki indeks bezpieczeństwa wpłynie na Twoją rentowność. Spełniając wytyczne ISO i UE mamy możliwość bezpieczeństwa na wysokim poziomie uwzględniając przy tym ochronę Środowiska. Dbamy o lepszą przyszłość!
 4. Skuteczna ochrona układu. Natychmiastowe przenoszenie ciepła z wysoką skutecznością rzutuje na bilans CO2, a także stałą ochronę układu. Środki ochronne, w tym m.in. nowoczesna formuła protection umożliwia Użytkownika wykorzystanie pełnego potencjału układu spełniając przy tym nominalne założenia, a nawet wytyczne. Atest PZH to podstawa bezpieczeństwa i satysfakcji. 
 5. Wysoka przewodność cieplna. Substancje niezamarzające mające na celu niższe zużycie energetyczne (kWh), a tym samym niski bilans CO2. Przewodność cieplna na poziomie 0,50 W/mK wpływa na skuteczne przenoszenie ciepła z zakresu od -15 oC do +20 oC.
 6. Gwarancja bezpieczeństwa. Badania strukturalne (atesty PZH), które przekładają się na skuteczne przenoszenie ciepła, w tym ochronę powierzchni wymiany, którymi to są m.in. wymienniki ciepła. Gwarancja wynosząca, aż 5 lat do dokument, iż jako środek niezamarzający jest to wybór idealny. Sprawdź Sam!

Dostępne ilości

Certyfikowany dostawca płynów niskokrzepnących. Dostęp do nieograniczonych możliwości, w tym m.in. ilości nawet +24 000 l. przekłada się na referencję ChillerTech. Szybka wysyłka łącząca wsparcie 24/7 umożliwi Ci wykorzystanie pełnego potencjału medium, a nawet urządzeń HVAC/R mających na celu obróbkę termiczną. Mając na uwadze fakt, iż są to płyny zaopatrzone w środki ochronne (inhibitory Aquacorr SI lub Aquacorr OAT) gwarantując stałą efektywność energetyczną, a także niższe zużycie (kWh). Gwarancja satysfakcji!

Glikol monopropylenowy Geothermal EKO dostępny od ręki

Informacje ogólne

Podstawowe informacje, które w bezpośredni sposób wpłyną na wykorzystywanie Twojego układu chłodzenia. Dostęp do strategicznych wartości, a tym samym zaleceń usprawni działanie urządzeń HVAC/R

 • Płyn: gotowy do użycia
 • Rodzaj: glikol monopropylenowy Geothermal EKO (MPG)
 • Temperatura maksymalna substancji: +20,0 oC
 • Najniższa temp. krystalizacji (krzepnięcia): -15,0 oC
 • Barwa substancji: żółta (w przypadku gotowego płynu)
 • Rezerwa alkaliczna: ⩾2
 • Temperatura wrzenia substancji (stężenie o temp. krzepnięcia -15 oC): 103 oC
 • PH w stałej temp. 20 oC (zgodnie z normami): 7,5-9,5
 • Lepkość kinetyczna (w 50oC): 1,208 mm2/s
 • Gęstość (w 50oC): 1,008 g/cm3
 • Przewodność cieplna (stężenie o temp. krzepnięcia -15 oC): 0,50 [W/mK]

Tabela mieszalności płynu

Mieszalność glikol monopropylenowy Geothermal EKO

*Zgodne z wytycznymi dostawcy, a także przesłaną dokumentacją dotyczącą płynów niezamarzających

Właściwości chemiczne substancji

*Zgodne z wytycznymi dostawcy, a także przesłaną dokumentacją dotyczącą płynów niezamarzających

*Zgodne z wytycznymi dostawcy, a także przesłaną dokumentacją dotyczącą płynów niezamarzających

Substancja niezamarzające dopasowane do Ciebie

 1. Propanotriol Factory GLY o temp. krzepnięcia nawet -67 oC (barwa) / kup już dziś!
 2. Glikol etylenowy Factory (MEG) o temp. krzepnięcia nawet -67,8 oC (barwa) / kup już dziś!
 3. Glikol propylenowy Factory EKO o temp. krzepnięcia nawet -67,8 oC (barwa) / kup już dziś!
 4. Glikol propylenowy Factory EKO D (możliwość detekcji) o temp. krzepnięcia nawet -67,8 oC (barwa)
 5. Glikol monoetylenowy Geothermal do dolnego źródła pomp ciepła (barwa) / kup już dziś!
 6. Glikol monopropylenowy Geothermal EKO do dolnego źródła pomp ciepła (barwa) / kup już dziś!
 7. Mrówczan potasu Supercool zaopatrzony w nowoczesną formułę przenoszenia ciepła (niższe zużycie, aż o 35%) (barwa)

Skontaktuj się z Nami

Dogodne dla Ciebie formy kontaktowania się!

Dział marketingu:
Tel: +48 530 805 705
E-mail: info@chillertech.pl

Dział serwisowy:
Tel: +48 501 179 381
E-mail: serwis@chillertech.pl

Sekcja FAQ

 1. Do czego służy glikol monopropylenowy Geothermal EKO?
  Glikol monopropylenowy Geothermal EKO to substancja niezamarzająca. Jego celem jest obniżenie temp. krystalizacji, a także ochrona układu przed powstawaniem lub namnażaniem się bakterii. 
 2. Czym różni się glikol monoetylenowy od monopropylenowego?
  Glikol monoetylenowy jest toksyczny, natomiast glikol monopropylenowty jest substancją biodegradowalną i ekologiczną. 
 3. Czy glikol monopropylenowy Geothermal EKO jest bezpieczny?
  Tak. Glikol monopropylenowy Geothermal EKO jest substancją bezpieczną, biodegradowalną i ekologiczną. Kup dzisiaj!
 4. Który glikol stosować do pomp ciepła?
  Zaleca się glikol monopropylenowy, ze względu na jego znakomite właściwości, w tym wysokie przewodnictwo cieplne.
 5. Czy można mieszać glikol monoetylenowy i monopropylenowy?
  Nie zaleca się, gdyż może to obniżyć ich skuteczność.
 6. Jakie są korzyści z wyboru glikolu monopropylenowego Geothermal EKO?
  Glikol monopropylenowy Geothermal EKO to substancja niezamarzająca, która jest ekologiczna i biodegradowalna. Wysokie przewodnictwo cieplne, a także niższa lepkość kinetyczna wpływa na niższe zużycie energetyczne (kWh). 
 7. Czy glikol monopropylenowy Geothermal EKO jest przyjazny dla Środowiska?
  Tak. Jest to substancja biodegradowalna, trwała i ekologiczna.
 8. Jakie są zalecenia dotyczące przechowywania glikolu monopropylenowego Geothermal EKO?
  Należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i innych źródeł ciepła.
 9. Czy glikol monopropylenowy Geothermal EKO jest kompatybilny z innymi glikolami?
  Choć glikol monopropylenowy może być kompatybilny z niektórymi glikolami, zawsze zaleca się konsultację z producentem przed mieszaniem.
 10. Czy glikol monopropylenowy Geothermal EKO jest łatwopalny?
  Glikol monopropylenowy Geothermal EKO ma niski punkt zapłonu i generalnie nie jest uważany za łatwopalny w warunkach normalnego użytkowania.
 11. Czy glikol monopropylenowy Geothermal EKO jest kosztowny w porównaniu z innymi glikolami?
  Cena glikolu monopropylenowego Geothermal EKO jest stosunkowo niska względem innych płynów niezamarzających. Sprawdź już dziś jaka jest jego cena!
 12. Czym jest glikol o oznaczeniu MPG?
  Gikol MPG to inaczej glikol monopropylenowy.
 13. Gdzie mogę kupić glikol monopropylenowy Geothermal EKO?
  Wchodząc w link będziesz miał możliwość zakupienia nieograniczonych ilości w okazyjnej cenie. 

Legenda

Glikol monopropylenowy Geothermal EKO (MPG)

Sprawdź tłumaczenie nie zrozumiałych dla Ciebie informacji:

1Węglan wapnia o oznaczeniu E170, którego priorytetem jest obniżenie kwasowości substancji (w tym m.in. substancji niezamarzających)
2GWP (Global Warming Potential) inaczej potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. To nowoczesny wskaźnik, którego celem jest określenie GWP substancji zubożających, w tym m.in. czynników chłodniczych

Otrzymaj natychmiastową wycenę


Glikol monopropylenowy Geothermal EKO | ChillerTech – Certyfikowany dostawca substancji niezamarzających

Źródła wiedzy