Glikol propylenowy Factory GLY

4.6/5 - (56 votes)

Glikol propylenowy Factory GLY | ChillerTech – Dostawca substancji niezamarzających 

Nowoczesne substancje niezamarzające, których temp. krzepnięcia wynosi, aż -67 oC. Struktura chroniąca Użytkownika przed możliwością uszkodzenia układu, a tym samym urządzenia przekładając się finalnie na ubytek substancji odpowiedzialnej za odbiór ciepła. Dostęp do nieograniczonych ilości wynoszących, aż +24 000 l. umożliwia Nam wysoki stopień bezpieczeństwa, niezależnie od czynników zewnętrznych. Atesty PZH mające za cel stałą efektywność układu, a tym samym niższe opory wewnętrzne przekładając się na bilans cieplny. Biorąc pod uwagę jednocześnie fakt, iż celem tego działania jest obniżenie temp. krystalizacji substancji umożliwiając otrzymanie nawet -67 oC (temp. krzepnięcia). Kup dzisiaj!

Glikol propylenowy Factory GLY

Oszałamiające wyniki, które przełożą się na Twoje działanie. Wysokie przewodnictwo cieplne oddziałujące na zmniejszoną ilość rbh. układu, jak również bilans CO2. Gotowe do użycia substancje, które umożliwią Ci zachowanie temp. z dokładnością +/- 0,1 K. Chroniąc Użytkownika przed możliwością powstawania zanieczyszczeń lub bakterii. Skuteczne w działaniu płyny niezamarzające, których właściwości zdumiewają. 

Dostęp do nieograniczonych zasobów umożliwia Nam sprawne działanie, w każdych warunków. Glikol propylenowy Factory GLY odporny na wysokie temp. stawiając za wysokie bezpieczeństwo, w tym zerowy wpływ na Środowisko. Spektakularne właściwości termodynamiczne rzutujące na wyniki Twojego przedsiębiorstwa. Możliwość detekcji substancji wykorzystując prostą w obsłudze lampę detekcyjną Prolight D1018. Wykorzystując światło UV mamy możliwość dokładnego odnalezienie miejsca wycieku, lub co gorsza miejsc kilku wycieków. Jest to natomiast udogodnienie w instalacjach o dużej ilości płynu (l.) wpływając na możliwość szybkiego odnalezienia i usunięcia wycieku. Sprawdź więcej…

Glikol propylenowy Factory GLY

Glikole propylenowe to organiczne związki chemiczne o wzorze sumarycznym C3H8O2 będące substancjami z grupy alkoholi dwuhydroksylowych tzw. dioli. Bezbarwna i i bezwonna substancja wyróżniająca się dużą lepkością (oleista) wpływającą na finalne właściwości termodynamiczne. Duża rozpuszczalność z wodą umożliwia Nam osiągnięcie stałego stężenia na poziomie od 0% do 100%. Biorąc pod uwagę masę molową wynoszącą 76,09 g/mol jest to płyn odmiennie inny, aniżeli zwykła woda (18,01 g/mol). Mimo to jest to jeden z najpopularniejszych środków, których to wykorzystywanie wciąż rośnie. Sprawdź dostępność płynów.

Płyny niezamarzające oddziałujące na Twoją rentowność. Zgodne z normami ISO płyny niezamarzające, których celem jest odbiór ciepła z oszałamiającą dokładnością. Ciepło właściwe wynoszące niecałe 3,38 kJ/kg przekłada się na natychmiastowe przenoszenie ciepła, niezależnie od temp. medium, bądź warunków zewnętrznych. Wszechstronne i odporne na skoki temperaturowe substancje. Gwarancja jakości oddziałująca na sposób Twojego działania, a w chwili uszkodzenia wysoką klasę bezpieczeństwa zgodną z normami krajowymi lub regionalnymi. 

Certyfikowany dostawca! Niższe opory wewnętrzne wynikające z nowoczesnej struktury chroniącej rurociąg przed możliwością nagromadzenia się zanieczyszczeń, bądź bakterii. Środki zabezpieczające, których celem jest niższa podatność na niskie, a także wysoki temp. medium finalne oddziałując na efektywność EER/COP. Biorąc pod uwagę tak wysoką elastyczność substancje, którymi są glikol propylenowy Factory GLY występuje m.in. w układach chłodzenia (woda lodowa), systemach chłodzenia/ogrzewania, układach centralnego ogrzewania (C.O), przemyśle motoryzacyjnym, spożywczym, farmaceutycznym, a nawet tytoniowych. Oznaczenie E1520 mówiące Nam o tym, iż jest to glikol propylenowy znacząco ułatwia ewentualnie szukanie, a tym samym średnią ilość procentową. Mimo to, iż glikol jest uważany za substancję niebezpieczną, jak również trującą jest on zupełnie odmienny. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) stwierdziła przy pomocy testów, iż jest to substancja „ogólnie uznawana za bezpieczną” prowadząc do wysokiego bezpieczeństwa Obsługi lub Użytkowników. Kup już dzisiaj!

Korzyści związane z glikolem propylenowym

Skuteczne i bezpieczne w użytkowaniu substancje niezamarzające. W przeciwieństwie do innych substancji niezamarzających, którymi to są m.in.: glikol etylenowy będący są szkodliwym i niebezpiecznym środkiem dla człowieka, jak również Środowiska. Glikol propylenowy jest natomiast nietoksyczny, a tym samym bezpieczny dla Człowieka i Środowiska. Jego unikalne właściwości fizykochemiczne, takie jak niska temperatura zamarzania, wysoka temperatura wrzenia i doskonałe właściwości przewodzenia ciepła, czynią go idealnym medium.

Sprawdź korzyści!

 1. Wysoka dostępność. Nieograniczone ilości, w tym dostęp do blisko +24 000 l. umożliwia Nam sprawne działanie w każdych warunkach. Dostęp do takich ilości oddziałuje na finalnie niską cenę, a także szybką dostawę wynoszącą nawet 3 dni robocze co również wpływa na rzetelność Naszego działania. Gwarantując wysoką jakość produktu będącą nierozłączną częścią sukcesu spółki ChillerTech. Tworząc sieć dostawców płynów niezamarzających, smarujących, a nawet czyszczących. 
 2. Bezpieczeństwo w każdych warunkach. Nietoksyczne i bezpieczne substancje, których temp. krystalizacja wynosi, aż -67 oC. Glikol propylenowy Factory GLY zaopatrzony w inhibitory chroniące układ przed możliwością powstawania zanieczyszczeń, bądź drobnoustrojów. Bezpieczny dla Obsługi, a nawet osób trzecich płyn odpowiedzialny za transfer ciepła. 
 3. Stabilność temperaturowa. Istotnym jest fakt, iż glikole są substancją stabilną chemiczne oddziałując m.in. na wysoką odporność przy stosowaniu z płynami niepożądanymi. To przekłada się zatem na popularność powyższych substancji, jak również wysoką przewodność cieplną.
 4. Niska temperatura zamarzania. Glikol propylenowy Factory GLY mający niską temperaturę zamarzania co za to wpływa na wysoką elastyczność oraz dużą dostępność, utrzymując wymagania Użytkownika na stałym poziomie. Wyróżniając się doskonałymi właściwościami przewodzenia ciepła umożliwia sprawny odbiór ciepła z dużą dokładnością, nawet w wysokich temp. medium.
 5. Zgodny z normami ISO. Atesty PZH dbające o wysoki stopień bezpieczeństwa, a co za tym idzie znakomitą i zgodną z normami strukturę. Inhibitory korozji chroniące Personel przed możliwością powstawania zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę również nowoczesny środek zabezpieczający Factory FLUSH

Mieszalność płynu

Mieszalność płynów Factory GLY

Właściwości chemiczne

Glikol propylenowy Factory GLY

Bezpieczeństwo i ekologia

Glikole propylenowe Factory GLY

Substancje niezamarzające inaczej glikol to płyny, których misją jest utrzymanie niższej temp. krystalizacji co przekłada się na sprawne przenoszenie ciepła. Dbając o bezpieczeństwo i wpływ na Środowisko substancja, którą to jest glikol propylowy Factory GLY jest bezpieczna i biodegradowalna. Jednocześnie jest on znacznie mniej toksyczny dla ludzi i zwierząt w porównaniu do innych substancji chłodzących, takich jak glikol etylenowy. Biorąc pod uwagę, iż jego wykorzystywanie sięga nawet przemysłu farmaceutycznego gdzie stanowi środek zatrzymujący wodę (produkty nawilżające). 

Certyfikowany dostawca

Doradztwo i wsparcie rzutujące na funkcjonowanie układu chłodzenia. Sprawne działanie mające za cel dostarczenie unikatowej formy przenoszenia ciepła oddziałując na bilans CO2, zużycie energetyczne (kWh), a tym samym rentowność przedsiębiorstwa. Ilości wynoszące, aż +24 000 l. zdumiewają gwarantując wysoką jakość i niską cenę. Pasja w tworzeniu nowoczesnych systemów HVAC/R przekładająca się na sposób działania oraz postrzeganie przedsiębiorstwa ChillerTech. Dbając o podstawowe wartości, którymi to są: uczciwość, rzetelność i szacunek mamy możliwości ciągłego samodoskonalenia. 

Utylizacja substancji niezamarzających. Możliwość bezpośredniego odbioru i utylizacji substancji glikolowych, które umożliwią Ci działanie zgodnie z wytycznymi normami. Dyrektywa UE wymuszająca na krajach członkowskich konieczność stosowania ECO substancji o niższym współczynniku oddziaływania na Środowisko. Biorąc pod uwagę jednocześnie fakt, iż jest to zawarte w Ustawie o Odpadach (BDO) traktując powyższe substancje jako konieczne do selektywnej zbiórki (glikol propylenowy i etylenowy). 

Substancje niezamarzające dopasowane do Ciebie

 1. Propanotriol Factory GLY o temp. krzepnięcia nawet -67 oC (barwa) / kup już dziś!
 2. Glikol etylenowy Factory (MEG) o temp. krzepnięcia nawet -67,8 oC (barwa) / kup już dziś!
 3. Glikol propylenowy Factory EKO o temp. krzepnięcia nawet -67,8 oC (barwa) / kup już dziś!
 4. Glikol propylenowy Factory EKO D (możliwość detekcji) o temp. krzepnięcia nawet -67,8 oC (barwa)
 5. Glikol monoetylenowy Geothermal do dolnego źródła pomp ciepła (barwa) / kup już dziś!
 6. Glikol monopropylenowy Geothermal EKO do dolnego źródła pomp ciepła (barwa) / kup już dziś!
 7. Mrówczan potasu Supercool zaopatrzony w nowoczesną formułę przenoszenia ciepła (niższe zużycie, aż o 35%) (barwa)

Skontaktuj się z Nami

Dogodne dla Ciebie formy kontaktowania się!

Dział marketingu:
Tel: +48 530 805 705
E-mail: info@chillertech.pl

Dział serwisowy:
Tel: +48 501 179 381
E-mail: serwis@chillertech.pl

Sekcja FAQ

 1. Co to jest glikol propylenowy?
  Glikol propylenowy Factory GLY to organiczny związek chemiczny o wzorze C3H8O2, używany jako środek niezamarzający do przenoszenia ciepła.
 2. W jakich zastosowaniach można używać glikolu propylenowego?
  Glikol propylenowy stosowany jest w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, a także chłodnictwie. Biorąc pod uwagę fakt, iż jego temp. krystalizacji jest niska jego celem jest wysokie bezpieczeństwo układu. 
 3. Czy glikol propylenowy jest bezpieczny dla zdrowia?
  Tak, jest uważany za substancję nietoksyczną. Zatwierdzona do użytku w produktach spożywczych i farmaceutycznych zgodnie z ISO i PZH.
 4. Jakie są różnice między glikolem propylenowym, a glikolem etylenowym?
  Glikol propylenowy jest nietoksyczny i ekologiczny, aniżeli sam glikol etylenowy będący środkiem szkodliwym.
 5. Jakie są właściwości glikolu propylenowego?
  Charakteryzuje się niską temperaturą krzepnięcia, dobrą przewodnością cieplną i stabilnością chemiczną.
 6. Gdzie mogę kupić glikol propylenowy?
  Glikol propylenowy jest dostępny w wielu gałęziach, a ilość uzależniona od dostawców. Kup dzisiaj u Certyfikowany Dostawcy!
 7. Jakie są zalecenia dotyczące przechowywania glikolu propylenowego?
  Glikol propylenowy musi być przechowywany w szczelnie zamkniętych zbiornikach, a także stabilnie termicznym i suchym miejscu, z zachowaniem środków ostrożności. 
 8. Czy glikol propylenowy można mieszać?
  Ze względu na inną gęstość substancji zalecanym jest, aby tego nie robić. 
 9. Czy glikol propylenowy jest palny?
  Glikol propylenowy jest generalnie uważany za substancję niepalną. Jego temperatura zapłonu wynosi około 99°C (210°F), co oznacza, że nie zapala się łatwo w normalnych warunkach pracy i przechowywania.
 10. Czy glikol propylenowy się starzeje?
  Tak. Ze względu na zmianę temp. substancji, a co za tym idzie ciągłą zmianę gęstości ulega procesom starzenia się. 

Otrzymaj natychmiastową wycenę


Glikol propylenowy Factory GLY| ChillerTech – Dostawca płynów niezamarzających

Źródła wiedzy

Glikol