Glikol w układach chłodzenia

4.9/5 - (54 votes)

Glikol w układach chłodzenia | ChillerTech – Wsparcie i doradztwo w zakresie doboru glikolu

Intuicyjne i proste w obsłudze układy chłodzenia, których funkcjonalność z pewnością Cię zaskoczy. Wysokowydajne rozwiązania mające na celu utrzymanie stałych warunków w obrębie temperatury, ciśnienia czy też przepływu. Technologia mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa, a także jego rentowność w aspekcie czasu. Działaj z ChillerTech już dziś!

Elastyczność mająca piorunujące znaczenie w dzisiejszych czasach. Innowacyjne rozwiązania z zakresu chłodzenia, których misją jest znaczące zmniejszenie ilości czynnika chłodniczego wpływając tym samym na ich eksploatację oraz żywotność. Układy HVAC/R oparte o wodę lodową to rozwiązania będące alternatywę do tradycyjnych systemów freonowych. Zasadnicza różnica polega, jednakże na ilości czynnika chłodniczego, a także rodzaju medium chłodzącego.

Wydajność. Efektywność. Bezpieczeństwo. Uwarunkowania klimatyczne, jak również strefy mające bezpośredni wpływ na rodzaj układu, a także jego żywotność. Elastyczność w zakresie utrzymania stałych warunków otwiera przed Nami nowe możliwości. Mając na uwadze tak dużą ilość zmiennych oraz zakres temperatury od -28 oC, aż do +160 oC musimy poznać strukturę, jak również cel owych układów. Rodzaj technologii chłodzenia oraz procesu technologicznego ma wpływ na formę medium, którym może być choćby i woda.

Bezpieczeństwo w każdej chwili wpływa na Twoje codzienne funkcjonowanie. Ultranowoczesne rozwiązania, których armatura kontrolno-pomiarowa przekłada się na zmienne obciążenie i stałą efektywność niezależnie od warunków zewnętrznych. Chillery dostępne od ręki z zakresu wydajności od 1 kW, aż do 1,2 MW. Testy sprawnościowe przekładające się na duże zainteresowanie, a co najważniejsze ciągłe poszerzanie bazy Klientów. 

Medium chłodzące

Różnorodność w zakresie wyboru technologii chłodzenia otwiera przed Nami nowe możliwości, a także wprowadza coraz to nowsze udogodnienia w odniesieniu do Użytkownika. Jednocześnie pozwalając na szeroki wybór pod kątem technologii, jak również urządzeń mających piorunujące znaczenie. Istotnym jest zarówno sama kwestia przeznaczenia układu, który bagatela ma przeogromny wpływ na skoki temperatury, czy też zużycie prądu. Na domiar sam wybór technologii, a co za tym idzie urządzeń przekłada się na efektywność energetyczną, która dla każdego z Nas jest ważna. Zdobądź wiedzę i wybierz Sam!

Glikol to substancja, której głównym celem jest obniżenie temp. krystalizacji pod potrzeby stałej i ściśle określonej temperatury z zakresu od -37 oC, aż do 100 oC. Organiczny związek chemiczny o wzorze C3H8O2  z grupy alkoholi dwuhydroksylowych, którego temperatura wrzenia wynosi, aż 188 oC. Istotnym jest zarówno fakt, iż posiada on właściwości antykorozyjne oraz bakteriobójcze poprzez co trwałość układu jest znacznie wyższa niż w przypadku obiegów opartych bezpośrednio o wodę.  Glikol w układach chłodzenia

Kluczowe rodzaje układów

  1. Instalacja wody lodowej. Ultranowoczesne układy chłodzenia, w których czynnikiem roboczym i owszem jest freon zwany również czynnikiem chłodniczych, jednakże jego ilość jest znacząco zmniejszona względem układów freonowych. Ważnym podkreślenia jest zarówno fakt, iż obieg czynnika chłodniczego jest zamknięty i usytuowany tylko i wyłączenie w urządzeniu zwanym również chiller’em. Za pomocą wymiennika ciepło, bądź też i zimno zostaje przekazane na rzecz medium chłodzącego, którym może być choćby i woda, glikol lub solanka itd… Kluczowym jest zarówno, samo wykorzystanie owych układów, których zakres z roku na rok jest coraz to szerszy. Istotnym argumentem jest także kwestia zużycia, będąca dla Wielu z Nas głównym wyznacznikiem, ze względu na wysokie koszty energii przekładając się na codzienne funkcjonowanie i rentowność. A to nie wszystko! Nowoczesne układy oparte o Free cooling w znaczący sposób wpłyną na Twoje rachunki za prąd i pozwolą je zmniejszyć o blisko 45% w skali roku.
  2. Instalacja freonowa. Tradycyjne układy freonowe, których wykorzystanie jest równie szerokie, jak i w przypadku systemów wody lodowej. Tu natomiast mamy do czynienia z dość odmiennym procesem, a mianowicie czynnik chłodniczy będący substancją roboczą nie jest w żadnym stopniu odseparowany. Obieg wykonujący pracę pomiędzy dwoma jednostkami (jedn. wewnętrzna – instalacja – jedn. zewnętrzna) przekłada się na nieco większą ilość czynnika chłodniczego, a w przypadku chłodzenia przemysłowych układów jego wzrost o blisko 60% względem poprzedniego układu.

Woda w układach chłodzenia z możliwością stałej PH

W przypadku nowoczesnych układów chłodzenia, w których to za pomocą specjalnej aparatury jesteśmy w stanie utrzymywać stałe PH opcja ta jest dość rozsądna. Urządzenia chłodnicze, w tym m.in. chillery pracują ze stałą efektywnością EER lub COP, nawet w bardzo trudnych warunkach. Stała efektywność będąca na wysokim poziomie ma przełożenie na ilość rbh. urządzenia, w tym elementów roboczych wpływając tym samym na ich żywotność oraz zużycie. W wyniku tego działania koszty eksploatacyjne są niższe, aniżeli w przypadku układów freonowych (tradycyjne systemy). Zasadnicza różnica polega natomiast na medium roboczych, którym to w przypadku układów freonowych jest czynnik chłodniczy (freon). Skupiając się natomiast na układach wody lodowej musimy wiedzieć, iż medium uzależnione jest od temp. nastawy, a nawet i warunków zewnętrznych w tym strefy klimatycznej. 

Inhibitory mające za cel utrzymanie optymalnych warunków środowiskowych wewnątrz układu chłodzenia jednocześnie chroniąc powierzchnię wymiany, a także rurociągu (materiału) przed powstawaniem nieszczelności, bądź co gorsza zjawiska kamienia. Chroniąc Użytkownika, a także obsługę przed możliwością skoków temperaturowych, w tym również i spadków/skoków ciśnienia będących nierozłączną częścią chłodzenia. Wartym uwagi jest zarówno sam fakt, iż wybierając inhibitor w bezpośredni sposób oddziałujemy na efektywność energetyczną EER. Na wskutek właściwości antykorozyjnych, a tym samym zabezpieczających jesteśmy w stanie utrzymać stałe i niezmienne opory wewnętrze, w tym również tzw. powłokę ochronną. Różnorodność w tym aspekcie tworząca wiele nieścisłości jest wciąż rozwiązywana i tłumaczona przez uczonych. Płynna substancja, a nawet i technologia fizycznych inhibitorów otwiera nowe możliwości wpływając tym samym na działanie wielu branż.

Woda w układach chłodzenia bez możliwości stałej PH

Mając na uwadze fakt, iż gęstość wody wynosi blisko 997 kg/m3 i jest nieco niższa aniżeli glikolu etylenowy wynoszącego 1108,8 kg/m3. Patrząc na to możemy stwierdzić, iż odbiór ciepła będzie stosunkowo lepszy, jednakże zużycie energetyczne zbliżone. Gęstość medium mająca wpływ na efektywność energetyczną układu HVAC/R. Opory wewnętrzne, a co za tym idzie spadki ciśnienia ze względu na strukturę substancji również będą nieco niższe. Biorąc pod uwagę, iż właśnie za pomocą pomp wody jesteśmy w stanie utrzymać optymalne warunki, w tym choćby i ciśnienie i przepływ. Oddziałując tym samym na rzetelny i należyty odbiór ciepła, który dla każdego z Nas jest strategiczny. 

Sprawa ta wygląda nieco odmiennie w przypadku tradycyjnych układów chłodzenia bez możliwości stałego PH. Zważywszy na to, iż woda jako substancja posiada kamień, rdzę, a nawet i różnego rodzaju kawałki/drobinki pozostające wewnątrz rurociągu. W konsekwencji wpływając na odbiór ciepła, a także spadki ciśnienia deltaP na elementach wymiany ciepła. Patrząc i biorąc za przykład choćby i wymienniki ciepła w odmianie płytowej. Minimalistyczna powierzchnia wymiany poprzez, którą jesteśmy w stanie utrzymać ściśle określoną temperaturę. Wobec to, iż przestrzeń robocza jest znacząco mniejsza, niż w wymiennikach płaszczowo-rurowych dochodzi do ich zabrudzenia. Przestrzeń wymiany zostaje zmniejszona, nawet w momencie bardzo dokładnej filtracji. Wskutek tego spadek temp. i ciśnienia jest na tyle duży, że personel nie jest w stanie utrzymać parametrów zgodnych z ich oczekiwaniami. A w najgorszym przypadku może wywołać spore problemy, w tym rozszczelnienie układu freonowego i ubytek czynnika chłodniczego. 

Glikol w układach chłodzenia

Substancja której celem, a jednocześnie misją jest ochrona układu chłodzenia przed możliwością uszkodzenia. Temperatura krzepnięcia uzależniona od stężenia oraz klasy medium wpływając na działanie Użytkownika. Bezpieczeństwo wynikające ze struktury, jak i samych właściwości oddziałuje na coraz to szersze zainteresowanie w dziedzinie HVAC/R. Różnorodność w tym aspekcie w bezpośredni sposób wpływa na sprawność układu oraz urządzeń z zakresu chłodzenia. Uzależnione od preferencji Użytkownika medium chłodzącego, którego to temp. krzepnięcia wynosi blisko -50 oC. Patrząc choćby na Supercool, którym to jest ekologiczny mrówczan potasu chroniący przed możliwością zamarznięcia, a zakres pracy wynosi od -50oC, aż do +50 oC. Atesty PZH, w których wyniku nie mamy możliwości spadków ciśnienia, bądź i przepływu w czasie eksploatacji. 

Bezpieczeństwo w każdej chwili, będące wynikiem aparatury pomiarowej. Atesty, będące dla każdego z Nas wyznacznikiem staranności, a zarazem bezpieczeństwa niezależnie od warunków zewnętrznych. Aparatura o oszałamiającej dokładności pomiarowej przekładając się tym samym na jakość pomiarów, a także jego rzetelność. Badania laboratoryjne służące wiarygodności „schematycznej budowy” substancji inaczej medium. Mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkownika jesteśmy w stanie działać z najwyższą precyzją w każdej chwili!

Gwarancja jakości. Płyny gotowe do użycia, których jakość jest niepowtarzalna. Płyny niezamarzające na bazie glikolu, których stężenie uzależnione jest od Ciebie oraz Twoich preferencji. Jakość będąca wyznacznikiem sukcesu, a tym samym celu, którym to jest mniejszy wpływ na Środowisko. Wartości moralne oraz polityka ChillerTech, która jest nieoceniona i niepowtarzalna. Dostęp do ściśle określonych substancji w bezpośredni sposób wpływa na bezpieczeństwo transakcji, terminowość dostawy, a nawet i formę płatności dogodną dla Ciebie. 

Glikol etylenowy

Związek organiczny o wzorze sumarycznym C2H6O2, którego kolorystyka jest bezbarwna, jednakże tylko i wyłącznie w momencie jego płynnej 100% postaci. Najprostszy w otrzymywaniu alkohol polihydroksylowy, a zarazem cukrowy o właściwościach nisko krzepliwych. Popularność, jak również cena adekwatna do jakości wpływając na jego wybór w branży chłodnictwa, ale i branży samochodowej. W tym również choćby i układach chłodzenia, ze względu na swoje właściwości odparowania. W momencie czystej postaci substancja jest ta bezbarwna i bezzapachowa, a na domiar syropowata. Wyjątkowo niebezpieczna, choćby ze względu na swoją charakterystykę/strukturę. Na domiar jest on toksyczny, a jego połknięcie może w najgorszym przypadku wywołać śmierć. 

Historia będąca interesująca. Wytworzony w 1859 r. przez francuskiego chemika Charlesa Wurtza poprzez saponifikację z wodorotlenkiem potasu. Natomiast w 1860 r. został połączony za pomocą hydratacji tlenku etylenu. Początkowo substancja nie była niezbędną, stąd też jej sprzedaż praktycznie się nie odbywała. Zmiana ta nastąpiła jednakże podczas I wojny światowej. Pełniący rolę środka wybuchowego ze strony Niemieckiej jako substytut glicerolu. Jako ciekawostka już w 1923 r. glik0l był używany przez niemal wszystkich producentów dynamitu. To właśnie ta historia zapoczątkowała czasy tak dużej popularności glikoli oraz ich rodzajów. Glikol w układach chłodzenia

Glikol propylenowy

Substancja mająca nieco odmienną charakterystykę. Priorytetem jest tu natomiast branża spożywcza, która to w momencie powstania wycieku musi w bezpośredni sposób wpłynąć na produkt. Atesty PZH mówiące Nam o bezpieczeństwie względem ludzkiego zdrowia, jak również środowiska naturalnego. Nadawane przez Państwowy Zakład Higieny lub Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w skrócie (PZH – NIZP). Substancja o wzorze C3H8O2 jest surowcem chemicznym z grupy alkoholi dwuhydroksylowych. Względem glikolu etylenowego zmiana polega na toksyczności. Bezwonna i co najważniejsza bezpieczna dla zdrowia substancja, która nie powoduje żadnych zmian lub wyniszczania. Na domiar warto tutaj podkreślić, iż w przypadku roztworów wodnych (normalna woda) temperatura wrzenia wynosi niecałe 100 oC. Natomiast w przypadku glikolu propylenowego jest to 188,2oC. 

Glikol w układach chłodzenia | ChillerTech – Lider w branży HVAC/R

Leave a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.