Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Gwarancja dotycząca sprzedaży przez Naszą Firmę czyli Firmę ChillerTech z siedzibą kraj- Polska, woj. Mazowieckie, ul. Rzeczna 6, kod PL 03-794 Warszawa, urządzeń, bądź maszyn chłodniczych i klimatyzacyjnych. Każdy “produkt” sprzedany przez Naszą Firmę objęty jest gwarancją w przypadku jego montażu oraz uruchomienia przez Naszą Firmę. Na podstawie przepisów prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym Sprzedawca(Gwarant) udziela Nabywcy gwarancji. Na zakupiony przez Nabywcę towar, Sprzedawca udziela rocznej gwarancji, liczonej od momentu jego nabycia. Wymaganymi…

Więcej