Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Gwarancja dotycząca sprzedaży przez Naszą Firmę urządzeń, bądź maszyn chłodniczych, a także klimatyzacyjnych. Każdy “produkt” sprzedany przez Naszą Firmę objęty jest gwarancją. -Na podstawie przepisów prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym Sprzedawca(Gwarant) udziela Nabywcy gwarancji. -Na zakupiony przez Nabywcę towar, Sprzedawca udziela rocznej gwarancji, liczonej od momentu jego nabycia. -Wymaganymi warunkami do uzyskania gwarancji są: -Zlecenie przez Kupującego odpłatnego rozruchu nabytego urządzenia, jednej z firm serwisowych Sprzedawcy oraz regularne serwisowanie przez nią zakupionego…

Więcej