Klimatyzacja do wentylacji mechanicznej

Dziękuje

Klimatyzacja do wentylacji mechanicznej

W dziedzinie klimatyzacji, a także wentylacji obserwujemy ciągły postęp. Systemy stają się coraz bardziej rozbudowane, a same urządzenia mocno zaawansowane pod względem technologicznym. Rozwiązania typu HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) czyli systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji są tego najlepszym przykładem. Mają one zastosowanie w różnych gałęziach, począwszy od zastosowań przemysłowych, a skończywszy na obsłudze pomieszczeń mieszkalnych. Jego główną rolą jest dostarczenie odpowiednim sekcjom lub pomieszczeniom świeżej mieszaniny powietrza, które może być schłodzone lub podgrzane w zależności od tego czego oczekujemy.

Wariant zastosowanego systemu HVAC zależy w głównej mierze od:

 • Warunków klimatycznych danego obszaru
 • Wieku budynków
 • Wymagań użytkowników a także tych które stawia np. proces produkcyjny
 • Lokalizacji, orientacji przestrzennej budynku
 • Wymogów konstrukcyjnych
 • Budżetu itd.

Podział systemów HVAC zdeterminowany jest przez szczególne wymagania obsługiwanych obiektów a także formy w jakiej sama mieszanina powietrza zostanie dostarczona do sekcji.

Najważniejszymi zadaniami urządzeń wchodzących w skład systemów HVAC są:

 1. Uzdatnianie powietrza (wentylowanie)
 2. Podniesienie lub obniżenie temperatury powietrza do określonego poziomu
 3. Nawilżenie lub osuszenie mieszanki powietrza

W skład systemów HVAC wchodzą m.in:Klimatyzacja do wentylacji mechanicznej

 • Filtry
 • Wiatraki
 • Instalacja wentylacyjna
 • Bojlery
 • Automatyka sterująca
 • Chillery
 • Szafy chłodnicze
 • Uzwojenia chodzące oraz podgrzewające
 • Nawilżacze powietrza

Podział systemów HVAC:

Możemy wyróżnić dwa najważniejsze tj.:

 • System centralny
 • System sekcyjny (lokalny)

Selekcja odpowiedniego schematu następuje poprzez wybór rozwiązania, które optymalnie będzie spełniać różnego rodzaju wymagania, między innymi konstrukcyjne, lokalizacyjne, energetyczne itd.
W związku z tym, ważne jest aby w fazie projektowania, skrupulatnie przeanalizować i uwzględnić wszystkie parametry, mając na uwadze przede wszystkim, koszty związane z wykonaniem, eksploatacją oraz serwisem całego systemu.

Podsumowanie

Moduły typu HVAC gwarantują nam szeroki zakres działania. Oprócz chłodzenia, a także wentylacji mogą podgrzewać powietrze, jak również nawilżać bądź osuszać. Już w nowoczesnych systemach bierze się pod uwagę np.: współczynnik izolacji budynków żeby jak najbardziej zniwelować straty energetyczne.
Z racji tego, że systemy HVAC są skomplikowane po kątem konstrukcyjnym a także działania, wydaje się nieodzownym wymogiem, zagwarantowanie im odpowiedniego serwisu.
Toteż Firma ChillerTech, funkcjonująca w sektorze klimatyzacji i wentylacji od kilku lat, oferuje usługi naprawy, jak również kompleksowego serwisu systemów HVAC. Działamy na terenie całej Polski.

Klimatyzacja do wentylacji mechanicznej | ChillerTech

Klimatyzacja do wentylacji mechanicznej