Klimatyzacja hal przemysłowych

5/5 - (1 vote)

Klimatyzacja hal przemysłowych i komercyjnych

Aby zapewnić komfort cieplny w miejscu pracy, na zakupach, hale przemysłowe, bądź też wielkie centra handlowe obsługiwane są przez rozbudowane systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, których jednym z zadań jest schładzanie powietrza do określonej temperatury, tak aby zapewnić optymalne warunki termiczne. W halach technologicznych ze względu na zachodzące tam procesy, mamy często do czynienia z emisją dużych ilości rozgrzanego powietrza, które może wpływać na obniżenie dobrego samopoczucia personelu lub nawet być niebezpieczne dla zdrowia. W związku z tym stosuje się różne metody wentylacji, do których należą m.in:Klimatyzacja hal przemysłowych i komercyjnych

  • Systemy wentylacji grawitacyjnej – jego działanie opiera się na różnicy ciśnień temperatur, jakie występują w otworach wywiewnych i nawiewnych. Największą zaletą tego typu rozwiązania jest niski koszt użytkowania. Natomiast ze względu na to, że skuteczność wentylowania jest mocno uzależniona od zewnętrznych warunków atmosferycznych, to jego efektywność bywa chimeryczna.
  • Systemy wentylacji mechanicznej – najczęściej stosowany w halach produkcyjnych. Uzdatnianie świeżym powietrzem pomieszczeń oraz pozbywanie się z nich zanieczyszczonego, dokonuje się za pomocą urządzeń mechanicznych. Mieszanka powietrza jest transportowana siecią kanałów przy użyciu wiatraków zasilanych prądem.

Klimatyzacja komercyjna z kolei to nic innego jak metoda schładzania np.: pomieszczeń użytku publicznego, centrów handlowych, lokali usługowych. W takich budynkach najczęściej montuje się duże centrale wentylacyjne, które ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne dzielimy na:Klimatyzacja hal przemysłowych

  • Centrale typu roof- top – system dosyć złożony, który oprócz schładzania oferuje również opcje podgrzania powietrza. Rozwiązania konstrukcyjne gwarantują ich autonomiczność, ponieważ nie wymagają konieczności współpracy z innymi podzespołami. Znajdują one swoje zastosowanie przy obsłudze, sklepów, stacji benzynowych itd.
  • Agregaty z funkcją free–cooling – urządzenie składa się generatora chłodu, źródła ciepła, odbiorników chłodu. Z reguły funkcją mechanizmu jest zaopatrzenie pomieszczeń w chłodne powietrze, dlatego też w agregacie często stosuj się funkcje free – cooling. Przed przetransportowaniem mieszaniny powietrza do celu jest ono najpierw odpowiednio „obrabiane” w centrali roof – top. 
  • Wentylokonwektory dwustopniowe – są one zdecydowanie lżejsze od poprzednich, w związku z tym mogą być instalowane na budynkach o lekkiej konstrukcji. Często można je spotkać na magazynach czy halach sprzedaży. Kolejnym ich walorem jest funkcja dzielenia przestrzeni na strefy o zróżnicowanej temperaturze. Ma to niebagatelne znaczenie w kontekście oszczędności energii elektrycznej.

Podsumowanie

W zależności od tego jaki rodzaj pomieszczeń chcemy schłodzić, wykorzystuje się do tego różne metody klimatyzacji i wentylacji. To na jakie rozwiązanie się zdecydujemy zależy przede wszystkim od obciążenia chłodniczego, konstrukcji budynku, kubatury, szacowanych strat cieplnych itd. W związku z powyższym w fazie projektowania, należy bardzo uważnie przyjrzeć się tym parametrom aby jak najracjonalniej zaplanować cały system chłodzenia.

Klimatyzacja hal przemysłowych i komercyjnych | ChillerTech