Naprawa chłodnic przemysłowych

4.7/5 - (7 votes)

Naprawa i regeneracja chłodnic przemysłowych | ChillerTechSerwis i naprawa urządzeń HVAC/R

Nowoczesne formy badania, które umożliwią Ci działanie w każdych warunkach. Rzetelne usługi w zakresie diagnostyki przekładające się na stałą efektywność energetyczną układu chłodzenia, bądź bezpośrednio grzania. Diagnostyka układów chłodzenia wraz z możliwością weryfikacji szczelności wykorzystując nowoczesne detektory nieszczelności o oszałamiającej czułości wynoszącej, aż 3 g/a. Regeneracja chłodnic przemysłowych o nominalnej wydajności od 1 kW, aż do nawet +1500 kW w wartościach temperaturowych będących zmienną. Wytrwałość, a także pasja w tworzeniu bezpiecznych układów HVAC/R umożliwia Nam działanie z wysoką dokładnością. Aparatura kontrolno-pomiarowa wyróżniająca się spektakularną strukturą i nieziemską dokładnością. Naprawa chłodnic przemysłowych

Usuwanie nieszczelności po stronie freonowej dbając o bezpieczeństwo Użytkownika. Działania prewencyjne i predykcyjne mająca na celu stałą sprawność EER lub COP przekładając się na niższe zużycie energetyczne, a także rentowność przedsiębiorstwa. Naprawa chłodnic oraz nagrzewnic, których misją jest utrzymanie stałych wartości temperaturowych niezależnie od warunków zewnętrznych, bądź obciążenia cieplnego. Samokształcenie, w tym również chęć w dążeniu do perfekcji oddziałuje na Nasze referencję, sposób działania, jak również czas reakcji. Elementy łączące, w tym również topniki zgodne z wymogami UE, których to zgodność jest potwierdzona atestami PZH. Deklaracja zgodności zapewniające wysoką trwałość i brak możliwości przedwczesnego powstania powtórnego wycieku na elementach połączeniowych. Elementy połączeniowe, które to na wskutek degradacji lub drgań zostają stale naruszone w konsekwencji wpływając na powstawanie nieszczelności. Bezpieczeństwo w każdej chwili!

Weryfikacja chłodnic przemysłowych z wykorzystaniem detektora nieszczelności o wysokiej czułości czy też Azotu Technicznego umożliwiając na rzetelne działanie i sprawną ocenę stopnia zużycia. Zgodna w wymogami próba przy ciśnieniu nominalnym zgodnym z wymogami Użytkownika/Obsługi. Wartości będące zmienną określane poprzez sposób połączeń, rodzaj połączenia, a nawet wewnętrzne straty ciśnienia inaczej delta P (ΔP). Perfekcja wyróżniająca się w każdej chwili. Skontaktuj się z Nami i otrzymaj darmową wycenę.

Regeneracja chłodnic przemysłowych

Naprawa chłodnic przemysłowych

Inspekcja systemów HVAC/R wraz z możliwością wykonania oceny poprzez wykorzystywanie nowoczesnych form pomiarowych. Zalecenia dotyczące działania lub bezpośrednio eksploatacji urządzeń i/lub sprzętu. Wysoka jakość będąca nierozłączną częścią sukcesu w spółce ChillerTech. Pasja w tworzeniu nowoczesnych i prostych w obsłudze układów chłodzenia osiągając doskonałe wyniki. Nowoczesny program PreVision® umożliwiający Obsłudze wykorzystanie całkowitego potencjału urządzeń. Wsparcie 24/7 dbając o niski współczynnik oddziaływania na Środowisko GWP i ODP, a tym samym bilans energetyczny [zużycie kWh]. Pomiary zewnętrzne i wewnętrzne mające wpływ na natężenie nadmuchiwanego powietrza (centrale wentylacyjne) lub temp. skraplania (chillery). Naprawa chłodnic w odmianie standardowej czy też mikrokanałowej (tworzywo: stopy aluminium). 

Adaptacja układów aparatury kontrolno-pomiarowej wpływając na zabezpieczenie nadrzędnych elementów. Dostęp do substancji niskokrzepliwych, których to temp. krzepnięcia wynosi, aż -35 oC. Różnorodność i elastyczność w zakresie wyboru medium chłodzącego, którymi to mogą być choćby glikol etylenowy lub glikol propylenowy przekładając się na świetny współczynnik przewodności cieplnej. Substancje gotowe do użycia, bądź na życzenie Klienta w postaci tzw. koncentratu. Doradztwo w zakresie wyboru medium chłodzącego wywiera wpływ na natychmiastowy odbiór ciepła i niższe zużycie. Glikol propylenowy ECO, którego wykorzystywanie jest bezpieczne dla Użytkownika, jak również Obsługi. Zastosowanie: przemysł spożywczy i instalacje użytku publicznego. Naprawa chłodnic przemysłowych

Regeneracja chłodnic przemysłowych działając na sprawność wymiany ciepła. Naprawa wymienników ciepła w odmianie lamelowej, których misją jest utrzymanie stałych warunków temperaturowych, ale nawet wilgotności. Nadmierne drgania wywołane funkcjonowaniem elementów mechanicznej, w tym działaniem wentylatorów nawiewnych. Wykorzystywanie wentylatorów promieniowych z napędem pasowym oddziałujące na wewnętrzne drgania, a w przypadku zużytego napędu pasowego (paska klinowego) nadmierne napięcia w kanałach. Analiza i weryfikacja central wentylacyjnych z zakresu wydajności od 1200 m3/h do nawet 100 000 m3/h. Diagnostyka central wentylacyjnych z wykorzystaniem wymienników ciepła w odmianie rekuperatora krzyżowego, chłodnicy wodnej/freonowej, nagrzewnicy wodnej/freonowej. Przekonaj się Sam!

Diagnostyka chłodnic przemysłowych

Nieograniczone możliwości w zakresie diagnostyki układów chłodzenia oraz grzania. Usługi diagnostyczne wywierające wpływ na sprawność urządzeń/sprzętu, w tym również bezpieczeństwo Obsługi. Badania szczelności wykorzystujące bezpośrednie lub pośrednie metody, którymi to mogą być choćby i:

 1. Próba szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego. Weryfikacja szczelności układu, a mianowicie nagrzewnic/chłodnic wykorzystując metodę bezpośrednią. Klasa zużycia elementów połączeniowych, a nawet materiałów łączących, które to na wskutek niedogodnych warunków zewnętrznych lub wewnętrznych mogą zostać naruszone. Próba szczelności wykorzystująca gaz obojętny, której celem jest rzetelna ocena wytrzymałości lub rozpoznania w zakresie miejsc wycieków. Wysoka dostępność, w tym możliwość prostego odnalezienia miejsc wycieków przekłada się na działanie, a także czas naprawy. Wartym podkreślenia jest natomiast fakt, iż próba szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego nie wskazuje bezpośrednio miejsc wycieków (zalecane użycie: środki pieniące). Po uzyskaniu stałego ciśnienia (maksymalna wartość wskazana przez dostawcę) należytym jest zapisanie wartości temp. zewnętrznej. Niższa temperatura = niższe ciśnienie.Serwis i naprawa chłodnic przemysłowych
 2. Próba szczelności z wykorzystaniem detektorów nieszczelności. Weryfikacja układu przy pomocy elektronicznego wykrywacza nieszczelności o dokładności <5 g/a. Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalna czułość czujników powinna wynosić 5 g/a, a ich kontrola odbywać się co okres 12 miesięcy. Różnorodność w zakresie detektorów nieszczelności przekłada się na dokładność pomiarową, rzetelność, jak również wskazanie określonego miejsca. Mając na uwadze czujniki diodowe z tzw. zimną katodą, których dokładność pomiarowa wynosi od 2g/rok. Detektory diodowe przeznaczone do układów freonowych z czynnikami chłodniczymi z grupy CFC, HCFC, HFC oraz SF6. Możliwość regulacji czułości wpływa na ich wykorzystanie, a co najważniejsze dokładne wskazanie miejsc nieszczelności. Próba odbywa się na wyłączonym urządzeniu/maszynie
 3. Ocena szczelności układu przy pomocy fluorescencyjnych barwników i lamp UV. Możliwość nakreślenia, bądź choćby i wskazania miejsc wycieków przy pomocy tzw. barwników UV. Zmiana struktury substancji, a w momencie układów freonowych czynnika chłodniczego wpływając na funkcjonalność oraz sprawność układu. Szyba możliwość odnalezienia wycieku lub wycieków oddziałuje natomiast na czas naprawy. Ze względu na różnorodność w zakresie wyboru technologii chłodzenia, w tym medium chłodzącego (freonu) zalecanym jest, aby przeanalizować to z bezpośrednio z dostawcą. Rekomendowanym jest natomiast zastosowanie specjalnych barwników UV, które to określane są przez dostawcę.
 4. Kontrola przy użyciu ultradźwiękowych wykrywaczy nieszczelności. Działanie w oparciu o technologię ultradźwiękową oraz emisję ultradźwięków umożliwia Nam lokalizację miejsc wycieku w układach przemysłowych, których to ekwiwalent CO2 jest większy niż 500 t. 

Regeneracja chłodnic i nagrzewnic przemysłowych

Wymagania dotyczące wykrywania nieszczelności i ich naprawy, którymi to mogą być choćby i elementy kontrolno-pomiarowe umożliwiające rzetelną ocenę w warunkach nominalnych. Testy przekładające się na wysoką dokładność pomiarową osiągającą nawet 2 g/a. Właściwa i rzetelna diagnostyka, która wpłynie na Twoje działanie, stabilność obróbki cieplnej, a także oddziaływanie na Środowisko. Układy freonowe, których misją jest utrzymanie optymalnych warunków temperaturowych niezależnie od obciążenia cieplnego. Ubytek czynnika chłodniczego wpływający m.in. na efektywność urządzenia, działanie elementów mechanicznych (sprężarek chłodniczych), jak również czas zbijania temp. Nie pozwól Sobie na to!

Regeneracja chłodnic i nagrzewnic wodnych, które to na wskutek zbyt niskiej temp., bądź zbyt wysokiego ciśnienia operacyjnego zostały uszkodzone. Naprawa elementów łączących wraz z możliwością ich wymiany (zalecane w momencie miejsc skorodowanych). Wysoka dostępność materiałów pomocniczych, a także detali łączących.

Materiały pomocnicze

Serwis i naprawa chłodnic oraz nagrzewnic przemysłowych

 1. Rura miedziana bezszwowa wyróżniająca się dużą trwałością i zgodność z normą UE. Klasyfikacja wyrobu w zakresie reakcji na ogień, którą to jest A1 przekłada się na małą możliwość rozprzestrzeniania ognia podczas pożaru. Różnorodność w klasie utwardzenia tzn. R290 (twarde) lub R250 (półtwarde) lub R220 (miękkie) oddziałuje się na wysoką elastyczność i dopasowanie. Dostęp do rurociągów o średnicy zewnętrznej od ø6 mm do nawet ø64 mm. Mając na uwadze fakt, iż instalacje freonowe funkcjonują w oparciu o rurociągi calowe. 
 2. Kolana miedziane o danym kącie załamania tzw. łuki zapewniając niższe opory wewnętrzne rzutując na nominalną efektywność. Wykorzystywanie spoiwa bez topnika rzutuje na wysoką trwałość miejsc łączących i niską możliwość przekładania drgań. Zważywszy na wysoką elastyczność i strukturę nagrzewnic/chłodnic spoiwo oraz topnik jest jest dostosowywany do tworzywa, miejsca połączenia, a także stopnia jego degradacji. Dbając o jakość połączenia każda powierzchnia jest czyszczona mechaniczne przy pomocy specjalnego czyściwa, a następie gratowana oddziałując na wewnętrzne opory. Istotnym jest zarówno fakt, iż to działanie umożliwia Nam zmniejszone ryzyko przedostania się zabrudzeń do elementów mechanicznych. 
 3. Spoiwo zależne od stopów metali (tworzywa). Wysoka temp. połączeniowa wynosząca, aż +630 oC do nawet +890 oC wymaga stosowania specjalistycznych środków łączących, w tym m.in. spoiw. Spełniając określone kryteria i wymagania związane z rozporządzeniem UE w zakresie stosowania środków łączących oraz elementów lutowanych. Metoda stałego połączenia dopuszczalna w układach przemysłowych, bądź miejscach podatnych na drgania. Rodzaj spoiwa uzależniony jest natomiast od połączenia, jak również tworzywa rurociągu. Stosowanie substancji takich jak boraks, których misją jest całkowite oczyszczenie powierzchni ze spalanych tlenków. Uzyskując wysoką jakość połączenia tworzona jest tzw. atmosfera ochronna.
 4. Aparatura pomocnicza ułatwiająca działania wpływając na czas naprawy. Narzędzia do których zaliczać możemy chociażby: hydrauliczne narzędzia roztłaczające, nożyki, giętarki, kielicharki itd.. W celu uzyskania danych kształtów lub załamań na średnicach wynoszących >28 mm zalecanym jest wykorzystanie tzw. giętarek kuszowych

Sekcja FAQ

Damy o lepszą przyszłość! Usługi diagnostyczne mające na celu stałą efektywność, oszałamiającą trwałość, a także bezpieczeństwo w każdych warunkach środowiskowych. Pasja w tworzeniu nowoczesnych układów chłodzenia umożliwia Nam działania z dużą precyzją. Zyskaj przewagę już dziś.

 1. Jakie są koszty naprawy nagrzewnic?
  Koszty związane z regeneracją nagrzewnic, bądź też bezpośrednio chłodnic uzależnione są od wielkości, w tym również stopnia uszkodzenia. Ze względu na dużą zmienną, w tym choćby i rodzaj materiału, elastyczność w zakresie ciśnienie nominalnego oddziałując na grubość ścianki, a nawet sposób łączenia kwota ta jest nie możliwa do wyliczenia. Różnorodność uszkodzeń oraz nieszczelności wymaga od Nas działania z oszałamiającą dokładnością. Testy sprawnościowe trwające blisko 72 h przekładają się na renomę spółki ChillerTech.
 2. Jak długo trwa naprawa lub regeneracja chłodnic przemysłowych?
  Naprawa, bądź też regeneracja nagrzewnic/chłodnic uzależniona jest przede wszystkim od stopnia uszkodzenia oraz ich wielkości. Wartym podkreślenia zarówno fakt, iż ma na to wpływ sam rodzaj materiału, którym to może być choćby i: aluminium lub miedź.
 3. Jakie narzędzia są potrzebne do naprawy chłodnic i nagrzewnic?
  Narzędzia przydatne do naprawy nagrzewnic oraz chłodnic: gratownik, nożyk do rur miedzianych, włóknina, spoiwo, *boraks, zestaw do lutowania (palnik), giętarka, kielicharka, kombinerki itd.. Są to narzędzia nadrzędne, które umożliwiają Nam rzetelne działanie. Mimo to braki w tym zakresie w żaden sposób nie rzutują na jakość usługi. 
 4. Czy mogę samodzielnie naprawić chłodnicę lub nagrzewnicę?
  Jak najbardziej. Istnieje możliwość samodzielnej naprawy chłodnicy, jednakże przekładać się to może na trwałość, a tym samym wytrzymałość miejsca.
 5. Czym różni się chłodnica od nagrzewnicy?
  Zasadniczą różnicą pomiędzy nagrzewnicą, a chłodnicą jest sam cel działania. Celem chłodnicy jest obniżenie temp. poprzez stosowny przepływ (natężenie) medium chłodzącego tzn. powietrza, które to na wskutek konwekcji jest obniżane. Natomiast celem nagrzewnicy jest wzrost temperatury, a co za tym idzie wilgotności w danych pomieszczeniach/obiektach. Wysoka temp. medium, którym to może być choćby i woda o temp., aż 70 oC w okresie zimowym jest odbierana i finalnie trafia w miejsce X. 
 6. Jakie są środki prewencyjne, które mogę podjąć, aby uniknąć uszkodzenia chłodnicy lub nagrzewnicy?
  Wsparcie, które przełoży się na trwałość elementów nadrzędnych. Pomiary stężenia medium chłodzącego z pewnością przełożą się na bezpieczeństwo Obsługi/Użytkownika. 

Naprawa i regeneracja chłodnic przemysłowych | ChillerTech – Serwis i naprawa urządzeń HVAC/R