Pompy hydrauliczne

5/5 - (37 votes)

Pompy hydrauliczne | ChillerTech

Od zarania dziejów ludzkość starała się wykorzystać siły natury, a powodem tego był przede wszystkim czysty utylitaryzm. Zasada działania wielu urządzeń, po dziś dzień opiera się na niezmiennych prawach fizyki, np.: ciał stałych , gazów czy też cieczy. Ze względu na szczególne cechy ciał płynnych, były one źródłem masy eksperymentów. Dzięki nimi, możliwe było poznanie sposobów zastosowania cieczy w wielu dziedzinach życia codziennego. Wiedza zdobyta w tym obszarze dała początek hydromechanice – dział mechaniki płynów, zajmujący się równowagą cieczy, a także sposobem zachowania się w niej ciał stałych. W oparciu o wykorzystanie wyników eksperymentów na tym polu, był możliwy, dynamiczny rozwój układów hydraulicznych. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu cieczy, realne stało się manipulowanie znacznymi siłami, z wykorzystaniem płynu pod określonym ciśnieniem.

Sterowanie hydrauliczne obecnie znajduje swoje zastosowanie w wielu branżach, nie tylko przemysłu ale również życia codziennego.

Sformułowane w XVII wieku przez Blaise’a Pascala prawo, mówi nam, że: ciśnienie oddziałujące na płyn w zbiorniku zamkniętym jest wszędzie jednakowe. Właśnie na podstawie tej koncepcji funkcjonują układy hydrauliczne.  Do wygenerowania ciśnienia w układzie hydraulicznym stosuje się pompę hydrauliczną.

Możemy wyróżnić kilka rodzajów pomp, ale ze względu na równomierny charakter tłoczenia, najczęściej stosowanymi są:  pompy zębate, pompy, łopatkowe, pompy tłokowe.

Przyjrzyjmy się zasadzie działania każdej z wymienionych powyżej:Pompy hydrauliczne

  • Pompa zębata – posiada dwa koła zębate ustawione blisko siebie tak, że po uruchomieniu napędu zewnętrznego jedno z kół wprawia w ruch drugie. Dzięki temu możliwe jest zassanie cieczy i przetransportowanie jej do komory tłocznej.
  • Pompa łopatkowa – posiada ona łopatki, które są zainstalowane w wirniku umieszczonym we wnętrzu obudowy mimośrodowo. W momencie ruchu obrotowego wirnika łopatki, zaczynają one rozpierać i przemieszczać się do ścian wnętrza komory. Dzięki temu ciecz z komory ssawnej przenoszona jest do komory tłocznej.
  • Pompy tłokowe (wyporowa) – jej głównym elementem jest walcowy tłok, który dzięki napędowi mechanicznemu wykonuje ruchy posuwisto – zwrotne w cylindrze. Zasada działania przypomina rozwiązanie zastosowane w silniku czterosuwowym. Swoje zastosowanie pompa tłokowa znajduje głównie w układach wysokociśnieniowych.

Podsumowanie

Możliwość skutecznego wykorzystania hydrauliki siłowej, było krokiem milowym w nowoczesnych gałęziach przemysłu, ale nie tylko. Z wieloma tymi rozwiązaniami możemy spotkać się  na co dzień, choćby w samochodach osobowych, komunikacji miejskiej itd. Sercem każdego układu hydraulicznego jest pompa, często napędzana silnikiem spalinowym w której najczęściej stosowanym czynnikiem roboczym jest olej.

Pompy hydrauliczne | ChillerTech