Serwis central wentylacyjnych

4.9/5 - (26 votes)

Serwis i naprawa central wentylacyjnych | ChillerTechSerwis i naprawa urządzeń HVAC

Centrale wentylacyjne to powszechnie stosowane rozwiązania/urządzenia stosowane do chłodzenia, jak również grzania przeróżnych pomieszczeń. Stały parametr na poziomie 24-26 oC pozwala Nam na lepsze samopoczucie osób znajdujących się w danym pomieszczeniu. Pamiętajmy jednak, że nie sam parametr wpływa na Nasze samopoczucie. W dużym stopniu zależy to również od czystego powietrza, a także odpowiedniej wilgotności. Należy jednak dbać o filtry znajdujące się zazwyczaj w centrali wentylacyjnej. Postaw na ChillerTech! Bezpieczeństwo. Wydajność. Ekonomiczność. 

Duże zapotrzebowanie w obszarze HVAC inaczej w obszarze chłodnictwa i klimatyzacji firma ChillerTech świadcząca kompleksowe usługi serwisu, a także naprawy agregatów wody lodowej zwanymi również chillerami. Ofertę ChillerTech poszerzają zarówno najwyższej jakości usługi przeglądów technicznych/zerowych, serwisu oraz naprawy central wentylacyjnych. Oferujemy Naszym Klientom usługi konserwacji/eksploatacji central wentylacyjnych renomowanych producentów o dowolnej wydajności. 

Konserwacja central wentylacyjnych

Wiele razy już pisaliśmy o tym jak ważny, dla prawidłowego działania urządzenia jest jego gruntowny i co najważniejsze regularny serwis, zgodny z zaleceniami producenta. Regularna eksploatacja urządzeń z rynku HVAC pozwala Nam zminimalizować ryzyko awarii, a co za tym idzie kosztów naprawy. Pamiętajmy, że jeżeli urządzenie jest regularnie serwisowane przez odpowiedni Serwis tego typu rozwiązania pracują kilkanaście lat, aniżeli parę lat w przypadku jeżeli nie są eksploatowane.

Ze względu na to, że podczas intensywnej pracy najczęściej eksploatują się mechaniczne podzespoły to właśnie one w pierwszej kolejności powinny być poddane specjalistycznemu przeglądowi. Nasz Serwis czynności konserwacyjne przeprowadza kierując się określonymi procedurami. Dzięki takiemu systemowi jesteśmy pewni, że urządzenie jest gruntowne przebadane. A Nasza Firma ma pewność że nic nie pominęła.

Częstotliwość serwisu poszczególnych podzespołów centrali uzależniona jest od jej budowy, zastosowania, a także warunków w jakich pracuje. Moduł obsługujący wielką hale produkcyjną będzie wymagał innego serwisu niż np. ten działający w kompleksie biurowym.

Z reguły centrale wentylacyjne można podzielić na centrale wewnętrzne i zewnętrzne.

 Z kolei w zależności od wydajności rozróżnia się centrale:

 • Sekcyjne (modułowe) – stosowane najczęściej na wysokich budynkach lub miejscach ciężko dostępnych,
 • Kompaktowe – o małej wydajności, stosowane w zabudowie wewnętrznej.

Aby mieć świadomość tego z czym mamy do czynienia podczas prac konserwacyjnych należy przybliżyć budowę centrali wentylacyjnej. W skład której wchodzą:

 • Dział nawiewny bądź wywiewny,
 • Filtracyjna sekcja,
 • Sekcja chłodzenia,
 • Nawilżająca sekcja,
 • Sekcja tłumienia,
 • Odzysk ciepła,
 • Moduł sterowania.

Natomiast serwis obejmuje następujące czynności:

Serwis central wentylacyjnych

 • Inspekcję obudowy, a także sprawdzenie jej pod kątem szczelności,
 • Skontrolowanie także szczelności układu chłodzącego,
 • Inspekcję wentylatorów – weryfikacja zanieczyszczenia oraz zużycia części napędu i łożysk,
 • Kontrolę cieczy glikolowej oraz jej instalacji,
 • Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach chłodniczych,
 • Zweryfikowanie zużycia tłumików,
 • Sprawdzenie komory zraszania lub wytwornic elektrycznych,
 • Czyszczenie, a także wymianę filtrów na wlocie i na wylocie.

W związku z powyższym zaleca się aby każda sekcja była poddawana regularnemu serwisowi. Przeglądy różnych podzespołów powinny być przeprowadzane z reguły co trzy, sześć miesięcy, raz w roku bądź raz na pięć lat. Zadaniem każdego Serwisu jest wizualna kontrola urządzenie, a także wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń które mogą spowodować awarię. Nie wykonanie serwisu także może wiązać się z utratą gwarancji ze strony producenta. Nasza Firma rekomenduje Naszym Klientom, aby wykonywali regularny serwis swoich urządzeń. Serwis może uchronić Nas przed ewentualnym uszkodzeniem, który może wiązać się z wysokimi kosztami naprawy.

Serwis central wentylacyjnych | ChillerTech – Serwis i naprawa urządzeń HVAC