Serwis ClimaVeneta NX/CA/S 0352P

4.5/5 - (6 votes)

Serwis chiller ClimaVeneta NX/CA/S 0352P | ChillerTech  – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej

Usługi serwisowe z zakresu urządzeń HVAC/R mające przełożenie na stałą efektywność (EER/COP), a także niższe zużycie energetyczne (kWh). Doradztwo i wsparcie w zakresie zarządzania układami chłodzenia rzutuje na oszałamiającą obróbkę cieplną, a tym samym stabilność temp. wynoszącą nawet +/- 0,1 K. Wykorzystując nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową mamy możliwość rzetelnego działania, w każdych warunkach środowiskowych. Narzędzia, którymi są m.in. detektory nieszczelności oddziałującą na weryfikację układu freonowego pod kątem zużycia, bądź bezpośrednio nieszczelności. Sprawdź więcej…

Oryginalne części, które umożliwią Ci wykorzystanie pełnego potencjału. Agregaty wody lodowej to urządzenia z zakresu chłodzenia, których celem jest utrzymanie temp. od -25 oC do +45 oC (standardowe). Tak wysoka elastyczność działania oraz zmienne warunki atmosferyczne przekładają się na działanie, a nawet obciążenie cieplne strategicznych elementów układu. To natomiast umożliwia Użytkownikowi osiągnięcie stałych wartości w zakresie temp. medium (płynów niezamarzających). Mimo to, iż są to urządzenia zaopatrzone w płynną regulację obrotową, chłodzenie swobodne, bądź nawet odzysk ciepła (uzależnione od konfiguracji) wymaganym jest ich stała obsługa. Jest to strategiczna kwestia będąca nierozłączną częścią funkcjonowania procesu obróbki cieplnej. Zamów Nasz serwis już dziś!

Doradztwo i wsparcie 24/7. Podstawowe wartości, którymi to są: rzetelność, uczciwość i pasja oddziałują na postrzeganie przedsiębiorstwa ChillerTech. Łącząc dostęp do nieograniczonych możliwości, w tym m.in. oryginalnych części zamiennych do urządzeń ClimaVeneta mamy możliwość działania, w każdych warunkach utrzymując wysoką klasę bezpieczeństwa. Zgodne z wytycznymi UE działania mające na celu niższą podatność na uszkodzenie, a tym samym rentowność przedsiębiorstwa. Proste i trwałe rozwiązania, które przełożą się na Twoją satysfakcję. Cel działania: wyższe bezpieczeństwo Użytkownika

Chillery ClimaVeneta

Agregaty wody lodowej ClimaVeneta to trwałe oraz proste w obsłudze rozwiązania zaopatrzone w ekologiczne czynniki chłodnicze o niskim współczynniku oddziaływania na Środowisko (ODP1). Substancje fluorowane , którymi to są czynniki azeotropowe (R410A) lub czynniki jednorodne (R134A) umożliwiają Użytkownikowi wymianę ciepła na wysokim poziomie. Zgodne z wytycznymi UE oraz ustawą F-gazową układy freonowe o niskim GWP oraz ODP. Wysoka elastyczność w zakresie wyboru technologii chłodzenia, a nawet wydajności chłodniczej (Qch) przekłada się na zachowanie wytycznych w zakresie nie tylko efektywności (EER/COP), ale również przepływu i ciśnienia po stronie układu wtórnego (instalacja wody lodowej). 

Idealne rozwiązanie w zakresie chłodzenia. Konfiguracja urządzenia pod kątem m.in.:

 • Moduł hydrauliczny. Rozwiązania Plug&Play mające na celu natychmiastowe działanie utrzymując stałe wartości przepływu (Q) i ciśnienia (P). Zaopatrzone w standardową stałoprzepływową, bądź zmiennoprzepływową pompę obiegową, którego słup podnoszenia jest standardowy. Chillery z modułem hydraulicznym są zaopatrzone również w zbiornik buforowy o poj. nawet 3000L co finalnie umożliwia niższą krzywą temperaturową.
 • Chłodzenie swobodne. Funkcja mająca na celu niższe zużycie energetyczne, aż o 65% finalnie oddziałując na rentowność przedsiębiorstwa oraz bilans CO2. Wykorzystując warunki zewnętrze celem osiągnięcia stałej temp. jest to idealne rozwiązanie dla każdego z Nas. To finalnie również wpływa na zużycie elementów mechanicznych. Czytaj więcej na temat chłodzenia swobodnego…
 • Odzysk ciepła. Wykorzystując wymienniki ciepła w odmianie płytowej mamy możliwość wykorzystania tzw. ciepła odpadowego. To rozwiązanie wpływa na otrzymanie temp. nawet +65 oC. 
 • Funkcja grzanie/chłodzenie. Obróbka cieplna, w tym utrzymanie stałej temp. to nierozłączna część wielu procesów. Wykorzystując zawór rewersyjny (czterodrogowy) mamy możliwość uzyskania nominalnych wartości w każdych warunkach atmosferycznych. Zaopatrzenie układu w zawór rewersyjny, a tym samym elektroniczne zawory rozprężne (EZR) rzutuje na stabilne przegrzanie czynnika chłodniczego.
 • Wersja akustyczna. Niższe ciśnienia akustyczne (dBA) oddziałują na wykorzystywanie urządzenia oraz satysfakcję z jego działania. Spersonalizowane urządzenia, których głośność wynosi niecałe 47 dBA to idealny wybór. Kup dzisiaj!

Trwałość i bezpieczeństwoSerwis chiller ClimaVeneta NX CA S 0352P

Rzetelna diagnostyka urządzenia przekładająca się na obróbkę cieplną, a także obciążenie strategicznych elementów. Nowoczesna armatura kontrolno-pomiarowa umożliwia Nam weryfikację obiegu freonowego w zakresie nieszczelności, a także uszkodzeń oddziałujących na finalne działanie układu HVAC/R. Narzędzia, którymi to są m.in.:

 • Detektor nieszczelności umożliwia Nam realną analizę układu freonowego w zakresie nieszczelności. Działanie elementów mechanicznych rzutuje na drgania urządzenia, a tym samym wyższą podatność na uszkodzenia. Mając na uwadze fakt, iż ilość czynnika chłodniczego wynosi >3 kg wymagana jest kontrola szczelności utrzymując stałą ilość substancji fluorowanej (HFC). 
 • Manometry ciśnienia mające na celu weryfikację obiegu freonowego w zakresie temp. oraz ciśnienia. Dostęp do aktualnych wartości po stronie freonowej to gwarancja bezpieczeństwa. 
 • Mierniki elektryczne, które oddziałują na rzetelną ocenę elementów elektronicznych. Napięcie zasilające (V), a nawet natężenie prądu (A) będące nierozłączną częścią układów elektrycznych. 
 • Myjka ciśnieniowa mająca za cel czyszczenie powierzchni wymiany ciepła (skraplacz MCHE lub Cu/Al). Wymiana ciepła oraz utrzymanie stałych wartości (temp. skraplania) to nierozłączna część funkcjonowania urządzenia HVAC/R. Na wskutek warunków zewnętrznych, w tym małego/dużego zapylenia powierzchnia jest zabrudzona, co rzutuje na wyższe obciążenie cieplne, a tym samym niższą efektywność energetyczną. 
 • Refraktometr to nowoczesne narzędzie, którego celem jest otrzymanie temp. krystalizacji substancji. Wykorzystując ultranowoczesne armaturę kontrolno-pomiarową, w tym mi. refraktometr mamy możliwość przedwczesnego działania. 

Serwis chiller ClimaVeneta NX/CA/S 0352P

Agregat wody lodowej ClimaVeneta NX/CA/S 0352P o wydajności chłodniczej 95,9 kW w standardowych warunkach ma na celu utrzymanie stałej temp. na poziomie +18 oC. Sprężarki chłodnicze w odmianie spiralnej (scroll) umożliwiają Nam skuteczne działanie w każdych warunkach atmosferycznych wpływając, tym samym na bezpieczeństwo Użytkownika. Wersja plug&play przekłada się na natychmiastowe funkcjonowanie oraz zarządzenie obiegiem po stronie wtórnej (instalacji wody lodowej). Stałoprzepływowa pompa obiegowa o wysokim słupie podnoszenia przekłada się natomiast na transfer ciepła uzyskując nominalne wartości Użytkownika. 

Mając na uwadze wytyczne Obsługi wymaganym była diagnostyka urządzenia po stronie mechanicznej, a także elektrycznej. To działanie umożliwiało Nam wskazanie czynności serwisowych, które przełożą się na dalsze funkcjonowanie urządzenia. 

Informacje przekazane przez Zamawiającego:

 • Na wskutek zwiększonego obciążenia urządzenie wyłącza się (przy niskich temp. powietrza) co uniemożliwia Obsłudze utrzymanie stałej temp. medium. Na dodatek urządzenie nie wskazuje błędów…

Diagnostyka urządzenia ClimaVeneta NX/CA/S 0352P

Diagnostyka chiller ClimaVeneta NX CA S 0352P

Zgodnie z zaleceniami wymaganym była diagnostyka urządzenia uwzględniająca weryfikację obiegu pierwotnego (freonowego), a także wtórnego (instalacji wody lodowej). Czynności serwisowe wykonane na rzecz Zamawiającego:

 • Wizualna kontrola urządzenia mająca na celu określenie zabrudzenia wymienników ciepła oddziałujących na obróbkę cieplną, a także obciążenie obiegu freonowego. Wysokie zabrudzenie, a także zapylenie wpływa na wyższe zużycie energetyczne (kWh), a nawet funkcjonowanie strategicznych elementów mechanicznych. To działanie umożliwia Nam równocześnie weryfikację obiegu freonowego. Wizualna kontrola układu stawiająca za cel odnalezienie tłustych miejsc sugerujących wycieki czynnika chłodniczego.
 • Ocena zużycia elementów mechanicznych. Mając na uwadze wysoką ilość rbh. oraz częstotliwość załączania się urządzenia wymaganym była weryfikacja strategicznych elementów. Temp. części mechanicznych (sprężarek chłodniczych) zbyt wysoka, co finalnie oddziałuje na niską efektywność energetyczną (EER). Wartym podkreślenia jest zarówno fakt, iż uniemożliwia to utrzymanie zgodnego z wytycznymi smarowania. Substancja smarująca (olej POE) zabrudzona. Zalecana natychmiastowa wymiana!
 • Weryfikacja działania elementów zabezpieczających. Celem tego działania jest kontrola elementów, którymi są m.in.: filtr/osuszacz po stronie obiegu freonowego. Zabrudzenie, a także strata ciśnienia na w/w elementach przekłada się na zbyt wysoką temp. czynnika, a tym samym zaburzenie całego obiegu. Zabezpieczenia termiczne funkcjonują zgodnie z wytycznymi, natomiast ich wartości są przestawione. / jest to wynikiem wysokiego obciążenia cieplnego sprężarek chłodniczych
 • Kontrola układu freonowego. Wykorzystując nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową, w tym m.in. detektor nieszczelności o dużej czułości mamy możliwość rzetelnego działania w każdych warunkach. Układ freonowy nie szczelny! Miejsca wycieku zostały wskazane bezpośrednio Obsłudze. Mimo to, personel twierdzi, że urządzenie było szczelne, a więc nadal takie jest…
 • Kontrola ciśnienia po stronie freonowej. Rzetelne pomiary po stronie freonowej utwierdzają Nas, w tym iż mamy do czynienia z wyciekiem czynnika chłodniczego w ilości >15%. Na wskutek tego wymagana jest całkowita utylizacja substancji oraz próba szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego. 
 • Diagnostyka układu sterowania. System zarządzania obiegiem (urządzeniem) mimo tzw. błędów krytycznych nie wskazuje alarmów. Jest to wynikiem nie włączonych zabezpieczeń (LP). Biorąc pod uwagę, iż presostat ciśnienia HP i LP są elektroniczne wymagane jest ich włączenie. Manometry ciśnienia nie kompletne. Urządzenie mimo to, że dość świeże to w fatalnej kondycji.

Mając na uwadze niniejsze usługi zalecanym jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia i jego naprawa. Mimo to Klient prosi o czas na zastanowienie.

Serwis chiller ClimaVeneta NX/CA/S 0352P | ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej