Serwis chiller Lennox NAC 340D

4.7/5 - (6 votes)

Serwis chiller Lennox NAC340D | ChillerTechSerwis i naprawa agregatów wody lodowej

Z Nami przyszłość jest lepsza! Program PreVision®, którego celem jest wysokie bezpieczeństwo Użytkownika, a także stała sprawność energetyczna. Nowoczesna armatura kontrolno-pomiarowa o dużej czułości umożliwia Nam rzetelną diagnostykę, w każdych warunkach atmosferycznych. Powierzchnia magazynowa wynoszącą, aż +2 500 m2 oraz oryginalne części zamienne dostępne od ręki przekładają się na zachowanie wytycznych Użytkownika. Skontaktuj się z Nami już dziś!

Wsparcie serwisowe rzutujące na obróbkę cieplną z wysoką dokładnością temperaturową. Inteligentne zarządzanie, w tym nieograniczone możliwości działania, którymi to są m.in.:

 1. Diagnostyka Twojego urządzenia Lennox. Rzetelna ocena urządzenia mająca na celu określenie zużycia strategicznych elementów układu (części mechanicznych oraz elektronicznych). Celem tego działania jest równocześnie przedstawienie dalszych (wskazanych i/lub zalecanych) czynności serwisowych, a nawet naprawczych.
 2. Serwis 24/7. Dostęp do nieograniczonych możliwości przekłada się na wysokie referencję przedsiębiorstwa ChillerTech, a tym samym coraz to szersze działanie w zakresie chłodzenia. Oryginalne części zamienne oraz armatura kontrolno-pomiarowa o czułości wynoszącej +/- 1% to gwarancja satysfakcji. Mobilny serwis to klucz do sukcesu!
 3. Natychmiastowa naprawa urządzeń Lennox. Podstawowe wartości, którymi to są m.in.: rzetelność, uczciwość i pasja to gwarancja bezpieczeństwa. Kompetencje, których to nie sposób zastąpić umożliwiają Nam zachowanie zgodnych z wytycznymi wartości po stronie obiegu pierwotnego (freonowego), a także wtórnego (instalacja wody lodowej). Natychmiastowa naprawa urządzeń Lennox to idealne rozwiązanie dla Ciebie. Fachowe wsparcie w zakresie chłodzenia to coś wyjątkowego. Biorąc pod uwagę, iż tak dużą powierzchnię magazynowa umożliwia Nam dostęp do chillerów używanych w ilości, aż +86 szt. Sprawdź dziś dostępność!
 4. Adaptacja i optymalizacja. Obciążenie cieplne jest wyższe? A może aktualne urządzenie Lennox nie ma możliwości utrzymania stałej temp. medium? Jeśli tak, to jest to idealne rozwiązanie dla Ciebie. Adaptacja i optymalizacja skupia się na utrzymaniu efektywności energetycznej (EER/SEER) na wysokim poziomie osiągając wartość nawet >2,63 EER. 

Serwis chiller Lennox

Serwis chiller Lennox NAC340D NM4MS

Urządzenia Lennox to inteligentne i proste w obsłudze rozwiązania z zakresu chłodzenia i grzania. To właśnie ich celem jest utrzymanie stałej temp. medium (substancji niezamarzającej, bądź bezpośrednio innego medium) z dokładnością wynoszącą +/- 1K, a nawet +/- 0,1K. Zaopatrzone w spersonalizowane rozwiązania, którymi to są m.in. płynna regulacja obrotowa (przemienniki częstotliwości), jak również zdalne zarządzanie obiegiem (ModBus lub BMS). Biorąc pod uwagę wysoką elastyczność działania, a także zmienne obciążenie cieplne jest to idealne rozwiązanie HVAC/R. Mimo to, iż są to trwałe i bezpieczne urządzenia zalecanym, a nawet wymaganym zgodnie z normami F-gazowymi jest ich stała konserwacja. To umożliwia przede wszystkim szczelność i hermetyczność obiegu freonowego, a co najważniejsze nieustanne działanie jednostki przez wiele lat. Otrzymaj wstępną wycenę serwisową już dziś!

Program PreVision® to idealne rozwiązanie właśnie dla Ciebie. Spersonalizowane tworzenie planu działania przekłada się na stałą ochronę Użytkownika, w każdych warunkach środowiskowych. Ze względu na zmienne wartości, w tym m.in. ciśnienia oraz temp. powietrza/medium najlepszym rozwiązaniem jest stała obsługa urządzenia, która jest dostępna już dziś właśnie dla Ciebie. To ona umożliwia Nam osiągnięcie oszałamiających wartości po stronie układu chłodzenia, bądź też grzania. 

Chiller Lennox NAC340D

Diagnostyka urządzenia chiller Lennox NAC 340D NM4MS o wydajności chłodniczej 331,4 kW w standardowych warunkach*. Zaopatrzone w sprężarki chłodnicze w odmianie spiralnej, a także wymiennik ciepła (parownik) w konfiguracji płytowej. Wymiennik ciepła (skraplacz) w odmianie mikrokanałowej oddziałuje na niższą ilość czynnika chłodniczego( aż o 30% względem standardowych), a tym samym niski bilans CO2. Termostatyczne zawory rozprężne z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia (delta P) umożliwiają Nam utrzymanie temp. z dużą dokładnością temperaturową. Uwzględniając to, iż armatura kontrolno-pomiarowa przekłada się na możliwość kalibracji układu po stronie freonowego w każdej chwili. Urządzenie zgodnie z normami F-gazowymi zostało zaopatrzone w zawór bezpieczeństwa, a nawet zawory odcinające, które to stawiają za cel szybsze działanie. 

Zgodnie z ogólnymi wytycznymi celem tego urządzenia było chłodzenie form wtyrskowych do temp. +18oC. Mimo to, iż same urządzenie jest z 2011 r. to część freonowa jest nieszczelna, a sprężarki chłodnicze trwale uszkodzone po stronie elektrycznej. Liczne miejsca nieszczelności, a także tłuste plamy wprost wskazują wyciek czynnika chłodniczego (substancji fluorowanej HFC). Biorąc pod uwagę równolegle ciśnienia statyczne po stronie obiegu freonowego wynoszące niespełna 1,2 BAR. W dodatku wysokie zużycie m.in. zaworów typu Rothalock istnieje realna możliwość natychmiastowego ubytku czynnika. Z tego też względu urządzenie zostało natychmiastowo wyłączone. 

Spersonalizowane rozwiązania z zakresu chłodzenia z rabatem do -18% już dziś!

Diagnostyka chiller Lennox NAC340D

Diagnostyka urządzenia chiller Lennox NAC 340D

Czynności diagnostyczne wykonane na rzecz Zamawiającego:

 1. Wizualna kontrola urządzenia. Na wskutek licznych wycieków po stronie freonowej (tłuste plamy), a także uszkodzenia po stronie mechanicznej (sprężarki chłodnicze) urządzenie zostało wyłączone. Nieszczelności stwierdzono na elementach, którymi to są: zawór rothalock, połączenia lutowane, a nawet króćce tzw. zawór schradera. Istotne jest zarówno to, iż izolacja cieplna Kaiflex została uszkodzona, co w bezpośredni sposób wpływa na chłodzenie części mechanicznych, a nawet ich działanie. Zalecenia: próba szczelności.
 2. Diagnostyka elementów mechanicznych. Wysokie zużycie części mechanicznych, a także substancji smarującej (oleju chłodniczego) wprost wskazuje, iż urządzenie funkcjonowało nie zgodnie z wytycznymi Lennox. Kolor, a nawet same zabrudzenie substancji smarującej przedstawia, iż temp. korpusu była zbyt wysoka, co finalnie przełożyło się na brak smarowania, a co gorsza wysokie tarcie. Skutek: uszkodzenie sprężarek chłodniczych w układzie Ckt.1
 3. Kontrola zabrudzenia powierzchni wymiany. Transfer ciepła z dużą skutecznością umożliwia Nam niższe zużycie energetyczne (kWh), a także wyższą sprawność sezonową (SEER). Z tego też względu zgodnie z zaleceniami konieczna jest stała obsługa każdego urządzenia HVAC/R. Wymienniki ciepła w odmianie mikrokonałowej to doskonałe rozwiązanie, które mimo to ma również pewne niedociągnięcia, którymi to są m.in.: tworzenie się miejsc tzw. utleniania się tlenków. Z tego też względu aktualne rozwiązania oraz miejsca połączeń są zabezpieczane specjalną odmianą tworzywa. Mając na uwadze natomiast serwis chiller Lenox NAC340D warto wskazać, iż medium po stronie obiegu wtórnego jest zwykła woda, co wpływa na wysokie zabrudzenie wymiennika ciepła. Z tego też względu substancje niezamarzające (glikol) to idealne rozwiązanie mające na celu transfer ciepła w każdych warunkach temperaturowych od -64oC do nawet +160oC. Sprawdź dzisiaj…
 4. Weryfikacja układu sterowania. Pomiary po stronie elektrycznej wprost wskazują uszkodzenie części mechanicznych w układzie Ckt.1. Mając dostęp do zabezpieczeń, którym to są: zabezpieczenia nadprądowe oraz styczniki wartości nie zgodne (przestawione). Dodatkowo ze względu na wyższe natężenie prądu część elektroniczna uszkodzona.

Serwis chiller Lennox NAC340D

Usługi serwisowe wykonane na rzecz Zamawiającego (*dodatkowe/odpłatne):

Serwis chiller Lennox NAC340D NM4MS - zabezpieczenie przewodów elektrycznych

 • Odzysk i utylizacja czynnika chłodniczego. Na wskutek nieszczelności po stronie freonowej w ilości >15% wymaganym było zabezpieczenie obiegu zgodnie z normami F-gazowymi. Mając na uwadze fakt, iż nieszczelność była duża (nominalne ciśnienie statyczne przy R410A to ok. 8,0 – 12,0 BAR co jest również uzależnione od temp. powietrza. Niższa temp. powietrza wpływa na niższe ciśnienie statyczne w układzie i na odwrót czyli wyższa temp. powietrza to wyższe ciśnienie. Z tego też względu wskazanym było zabezpieczenie, a tym samym utylizacja substancji fluorowanej HFC (czynnika chłodniczego).
 • Próba szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego. Zgodnie z nominalnymi wartościami układ został poddany weryfikacji przy ciśnieniu ok. 12 BAR. Miejsca nieszczelności zawarte w układzie Ckt.1 i Ckt.2:
  • Zawór typu rothalock w układzie Ckt.1 i Ckt.2. Uwzględniając fakt, iż jest to kłopotliwe i trudne do usunięcia miejsce, a bardziej element zalecanym jest rozhermetyzowanie układu i ich wymiana na nowe.
  • Połączenia lutowane po stronie niskiego ciśnienia. Na wskutek wysokich drgań po stronie obiegu połączenia lutowane są nieszczelne. Dodatkowo rurociągi freonowe nie są zaopatrzone w izolację cieplną co finalnie wpływa na wyższą temp. czynnika chłodniczego oraz części mechanicznych. Przekroczenie wartości nominalnych w tym zakresie przekłada się m.in. na:
    • Wyższe zużycie energetyczne (kWh)
   • Niższa sprawność sezonowa urządzenia (EER/SEER)
   • Przekroczenie temp. korpusu
  • Zawory Schradera oraz miejsca połączeniowe łączące gwint/przetwornik ciśnienia lub gwint/presostat ciśnienia. Wymagane uszczelnienie układu na każdym poszczególnym elemencie.
 • Analiza spektrochemiczna substancji smarującej (oleju sprężarkowego) w układzie Ckt.2. Stwierdzono jednoznacznie uszkodzenie części mechanicznych w układzie Ckt.1 i Ckt.2. Uszkodzenie sprężarek chłodniczych w ilości, aż 5 szt. jest wynikiem braku smarowania. Armatura kontrolno-pomiarowa uszkodzona. Wymagana wymiana całego urządzenia na nowe. Chillery używane dostępne od ręki już dziś!
 • Zabezpieczenie części elektronicznej zgodnie z normami. Przyłącze elektryczne zostało wyłączone, a następnie za pomocą izolacji elektrycznej zabezpieczone. Przewody elektryczne odsunięte i odpięte. Urządzenie nie zdatne do dalszego działania!

Serwis chiller Lennox NAC340D | ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej