Serwis chiller Optitemp OTC-7.5A

4.6/5 - (12 votes)

Serwis i naprawa chiller OptiTemp OTC-7.5A | ChillerTechSerwis i naprawa agregatów wody lodowej

Usługi diagnostyczne, które umożliwią Ci działanie z oszałamiającą dokładnością pomiarową, uzyskując wysoką sprawność energetyczną (EER/SEER). Działania prewencyjne i predykcyjne chroniące Użytkownika, bądź Obsługę przed możliwością uszkodzenia, a nawet usterki. Doradztwo i wsparcie oddziałujące na finalną rentowność Twojego przedsiębiorstwa oraz sposób funkcjonowania. Stabilność temperaturowa wynosząca, aż +/- 0,1 K rzutuje na obróbkę cieplną, a co za tym idzie działanie maszyn/urządzeń. Skontaktuj się z Nami i otrzymaj darmową wycenę!Serwis chiller OptiTemp OTC-7.5A

Audyt układów chłodzenia z zakresu wydajności od 1 kW do nawet +1800 kW stawiając za cel ocenę zużycia strategicznych elementów układu. Pomiary po stronie elektronicznej, jak również mechanicznej wykorzystując nowoczesną aparaturę pomiarową o niskiej niepewności pomiarowej. Diagnostyka substancji niezamarzających gwarantując zgodną z wytycznymi temp. krystalizacji (krzepnięcia), a co za tym idzie ochronę urządzeń. Elastyczność działania, którą to jest dostęp do blisko +24 000 l. zachowując zgodne z normami UE i ISO wymagania jakościowe. Ocena kondycji materiałów termicznych wpływająca na współczynnik przewodności cieplnej (). Biorąc pod uwagę nowoczesne układy chłodzenia o niskim współczynniku oddziaływania na Środowisko mamy możliwość zaproponowania unikatowych, a co za tym idzie sprawnie działających urządzeń/instalacji chłodniczych. Sprawdź Sam!

Rzetelna diagnostyka Twojego urządzenia HVAC/R. Usługi serwisowe i naprawcze z zakresu chillerów o wydajności chłodniczej nawet <1 kW. Wsparcie w zakresie urządzeń OptiTemp. Programowalne układy sterowania, które stanowią niebezpieczeństwo i niską trwałość całego urządzenia. Biorąc pod uwagę wykorzystywanie chociażby dodatkowych opcji, którymi to jest m.in. temp. z dokładnością +/- 0,1K. To rzutuje na wysoką temp. na korpusie elementów mechanicznych (sprężarka chłodnicza), a tym samym wyższe zużycie energetyczne. Wartym podkreślenia jest zarówno fakt, iż częstotliwość załączania się sprężarki chłodniczej wynosi ok. 10-25 sekund co w konsekwencji jest równe blisko 120 startom na godzinę. To rzutuje na nadmierne nagrzewanie się sprężarki, a tym samym znikomą ilość oleju (cały w układzie). Zgodnie z wytycznymi Danfoss/Copeland ilość załączeń sprężarek chłodniczych nie powinna przekraczań 10 razy na godzinę.

Serwis OptiTemp 

Obsługa i wsparcie w zakresie utrzymania nienagannego działania urządzeń OptiTemp. Analiza zużycia układu chłodzenia wykorzystując nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarowa, w tym m.in. detektory nieszczelności Testo 316-4 o czułości wynoszącej, aż 3 g/rok. Weryfikacja oddziałująca na stałą efektywność (EER/COP), a także bezpieczeństwo temperaturowe.

Serwis i naprawa agregatów wody lodowej z zakresu wydajności od 1 kW, aż do nawet +1600 kW umożliwi Ci zachowanie wytycznych z dużą dokładnością. Rzetelne usługi serwisowe stawiające za cel bezpieczeństwo i efektywność przedsiębiorstwa. Uzyskując przy tym wysoką dokładność pomiarową zgodną z rzeczywistymi pomiarami po stronie układu freonowego/wodnego. Dbamy o lepszą przyszłość z Tobą!

Usługi w zakresie urządzeń OptiTemp

Usługi mające za cel wysoki indeks bezpieczeństwo Użytkownika oraz stałą sprawność energetyczną. Poznaj Nasze możliwości działania w zakresie chillerów OptiTemp: 

 1. Diagnostyka chiller OptiTemp. Ze względu na zużycie, a także wysoką podatność na skoki temperaturowe zalecanym, a nawet wymaganym jest stała diagnostyka urządzeń HVAC/R. Wysoka częstotliwość załączania się elementów mechanicznych, a tym samym części elektrycznej przekłada się na wysoką podatność na uszkodzenia, w tym m.in. uszkodzenie sprężarki chłodniczej. Utrzymanie stałej temp. z dokładnością (w tym przypadku) +/- 0,1K rzutuje finalnie na nadmierne działanie części mechanicznej, jak również wyższego zużycia energii (kWh). Brak możliwość zaopatrzenia układu, w np. soft starter uniemożliwia Obsłudze osiągnięcie wartości nominalnych, a co gorsza tzw. „plucie” oleju sprężarkowego. 
 2. Serwis chillerów OptiTemp. Usługi serwisowe umożliwiające Ci wykorzystanie pełnego potencjału Twoich urządzeń HVAC/R. Nieograniczone możliwości działania, którymi to są m.in: analiza zużycia substancji smarujących, ocena czynnika chłodniczego, a nawet weryfikacja działania części elektronicznej (pomiary aparatury). Serwis urządzeń OptiTemp z ramienia ChillerTech ułatwi Ci codzienne wykorzystywanie układu. Otrzymaj spersonalizowaną wycenę usługi serwisowej w ciągu 15 min!
 3. Naprawa urządzeń OptiTemp. Natychmiastowa dostępność łącząca powierzchnię magazynową wynoszącą, aż +3 500 m2 umożliwia Nam sprawne działanie w każdych warunkach. Mobilny serwis, którego to referencję, jak i sam sposób działania zdumiewa. Oryginalne części zamienne w zasięgu Twojej ręki przełożą się na efektywność i bezpieczeństwo. Możliwość przedwczesnego działania w zakresie uszkodzeń, a nawet usterek wynikiem nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej. Dowiedz się więcej…
 4. Adaptacja chillerów OptiTemp. Liczne certyfikaty mające na celu przedstawienie Naszych referencji lub bezpośrednio sposoby działania w zakresie chłodzenia. Adaptacja i optymalizacja chillerów OptiTemp z serii: OTC, OTU i OTT. Zaopatrzenie układu w armaturę kontrolno-pomiarową, bądź armaturę zabezpieczającą. Z Nami przyszłość jest lepsza! Wybierz ChillerTech i zyskaj przewagę. 

Serwis chiller OptiTemp OTC-7.5A

Serwis i naprawa chiller OptiTemp OTC-7.5A

W ostatnim czasie Naszym priorytetem był serwis i naprawa urządzenia, a mianowicie chiller OptiTemp OTC-7.5A o wydajności chłodniczej ok. 24 kW w warunkach (temp. powietrza 35 oC i temp. medium 12 oC). Agregat wody lodowej zaopatrzony w sprężarkę chłodniczą w standardowej odmianie scroll (S), a także lutowany wymiennik ciepła w odmianie płytowej. Skraplacz aluminiowy (MCHE) umożliwia Nam sprawną wymianę ciepła, a także niższą ilość czynnika chłodniczego w układzie freonowym, aż o blisko 30%. To natomiast oddziałuje na finalną ilość czynnika chłodniczego, a tym samym bilans CO2. 

Ze względu na kondycję urządzenia chiller OptiTemp OTC-7.5A oraz wysoką częstotliwość załączania się sprężarki chłodniczej wymaganym jest stałe utrzymywanie wartości:

 •  Temp. przegrzania czynnika chłodniczego po stronie układu freonowego
 • Temp. dochłodzenia czynnika chłodniczego po stronie układu freonowego
 • Ilość oleju sprężarkowego w sekcji korpusu sprężarki chłodniczej
 • Ocena koloru oleju sprężarkowego (przezroczysty / żółty)
 • Nagrzewanie się zaworu elektromagnetycznego umożliwiającego przepływ czynnika w sekcji układu freonowego (przekroczenie wartości nominalnych może przełożyć się na uszkodzenie cewki, a nawet blokadę przepływu)
 • Kolor zabarwienia wziernika po stronie freonowej

Samo urządzenie dodatkowo jest zaopatrzenie w reduktor obejściowy gorącego gazu co umożliwia Obsłudze utrzymanie temp. z dużą dokładnością. Mimo to, iż sam układ po stronie sterowania jest w porządku to system freonowy funkcjonuje nie zgodnie. Obsługa po rozmowie wskazała, iż samo urządzenie w ostatnim czasie jest znacznie głośniejsze, a temp. na parowniku jest zmienna i uzależniona od warunków atmosferycznych. Jednocześnie wskazując migotanie regulatora obejściowego.

Diagnostyka chiller OptiTemp OTC-7.5A 

W celu określenia stopnia zużycia, a nawet uszkodzenia koniecznym było wykonanie diagnostyki chiller OptiTemp OTC-7.5A. Wartym podkreślenia jest zarówno fakt, iż diagnostyka umożliwia Nam zapoznanie się z działaniem układu, w tym m.in. obciążeniem cieplnym. To natomiast finalnie rzutuje na możliwość wsparcia w zakresie dalszego działania.

Diagnostyka chillerów OptiTemp zawiera m.in.:

 1. Ocena wizualna urządzenia OptiTemp mająca za cel analizę instalacji freonowej pod kątem zabrudzenia powierzchniowego (kontrola rurociągów freonowych). Zgodnie z dostępnymi informacjami wiadomym jest to, iż wraz z czynnikiem chłodniczym idzie blisko 7-10% oleju sprężarkowego finalnie trafiając do układu; sprężarka ->skraplacz->zawór rozprężny->parownik->… itd.. Z tego też względu w momencie ubytku czynnika chłodniczego wiadomym jest to, iż miejsce wycieku będzie tłuste. 
 2. Ocena temp. korpusu na elementach mechanicznych. Sprężarka chłodnicza będąca nierozłączną częścią obiegu freonowego wymaga stałego i sprawnego chodzenia. Z tego też względu tak istotnym elementem jest utrzymywanie wartości przegrzania czynnika chłodniczego.
 3. Kontrola temp. na elementach zabezpieczających. Filtr/osuszacz mający na celu filtrację układu, w tym usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń. Kontrola ciśnienia oraz temp. umożliwia Nam określenie stopnia zabrudzenia. Weryfikacja działania TZR/EZR które odpowiadają za nienaganną wymianę ciepła (parowanie czynnika). Z Nami jesteś bezpieczny!
 4. Mycie powierzchni wymiany ciepła (skraplacza). Istotna część układu odpowiadająca za skraplanie czynnika chłodniczego. Ze względu na wymiennik ciepła w odmianie mikrokanałowej (aluminiowej) wymaganym jest jego stałe czyszczenie. Zabrudzenie tego elementu jest tożsame z wyższą temp. skraplania, a co tym idzie zaburzeniem cyklu termodynamicznego.
 5. Mycie filtrów po stronie obiegu wtórnego. Stały przepływ medium chłodzącego (glikol/woda) umożliwia Nam sprawną wymianę, jak również nienaganne działanie całego urządzenia. Z tego też względu tak istotnym elementem jest kontrola zabrudzenia tego elementu. Otrzymaj wycenę na specjalistyczne filtry siatkowe!
 6. Kontrola ciśnienia po stronie freonowej. Nierozłączna część działania obiegu freonowego, którą to jest czynnik chłodniczy (HFC, HCFC, CFC lub HFO). Weryfikacja temp. po stronie freonowej umożliwia Nam rzetelną analizę.

Dowiedz się więcej w zakresie diagnostyki urządzeń HVAC/R… 

Naprawa chiller OptiTemp OTC-7.5A

Usługi naprawcze wykonane na rzecz Zamawiającego:

 1. Odzysk i utylizacja czynnika chłodniczego R407C. Ze względu na wyciek po stronie freonowej wymaganym był całkowity odzysk substancji, a tym samym jego zabezpieczenie. Na wskutek zużycia, a także zabrudzenie przekazaliśmy czynnik chłodniczy jako „odpad do utylizacji”.
 2. Odzysk i utylizacja oleju sprężarkowego. Dużą częstotliwość załączania się elementów mechanicznych, którymi to są m.in. sprężarka chłodnicza przekłada się na finalne wyższe zużycie substancji smarującej. Biorąc pod uwagę jednocześnie nadmierne załączanie się sprężarki większość oleju zawarta jest w obiegu freonowym. 
 3. Wymiana uszkodzonego reduktora obejściowego gorącego gazu. Migotanie, jak również blokowanie się tego elementu wpływało na działanie urządzenia i dużą sinusoidę temperaturową. Z tego też względu dokonaliśmy wymiany tego elementu na nowy z jego ustawieniem.
 4. Wymiana filtra/osuszacza oraz wziernika z indykatorem wilgotności. Są to elementy, które umożliwiają Nam zgodne z wytycznymi działanie układu, a co więcej jego wstępną analizę. Wziernik umożliwia Nam analizę wilgotności układu (WET/DRY), a nawet szacowaną ilość substancji fluorowanej (czynnika chłodniczego).
 5. Próba szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego. Ze względu na nieszczelności po stronie freonowej (niskie i wysokie ciśnienie) dokonaliśmy ich naprawy. Układ freonowy: szczelny
 6. Próżnia układu freonowego. Celem usunięcia wilgoci, bądź co gorsza zanieczyszczeń wykonaliśmy próżniowanie układu freonowego. Czas trwania: 6 godzin.
 7. Uzupełnienie układu olejem sprężarkowym. Elementy mechaniczne, w tym chociażby sprężarki chłodnicze wymagają stosownego smarowania części roboczych. Z tego też względu (zgodnie z wytycznymi) korpus sprężarki chłodniczej został uzupełniony nowym olejem. 
 8. Uzupełnienie układu czynnikiem chłodniczych. Zgodnie z wartościami nominalnymi urządzenie zostało napełnione czystym czynnikiem chłodniczym
 9. Uruchomienie i pomiary urządzenia. Weryfikacja działania układu, w tym obiegu freonowego. Kontrola elementów mechanicznych i elektronicznych. Urządzenie przekazano do dalszego użytku

Serwis i naprawa chiller OptiTemp OTC-7.5A | ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej