Serwis chiller Trane CGWN 213

4.7/5 - (3 votes)

Serwis chiller Trane CGWN 213 | ChillerTech – Skuteczna ochrona w zakresie chłodzenia!

Doskonała ochrona! Wsparcie serwisowe, które umożliwi Ci działanie z dużą dokładnością oraz niższą ilość rbh. To równocześnie niższa możliwość uszkodzenia, co pozwala na 100% bezpieczeństwo, nawet w temp. powietrza od -20oC do +46oC. A to dopiero początek… Nowatorska ochrona PreVision to klucz do sukcesu! Dostosowane do układu chłodzenia WL wsparcie serwisowe przekłada się na niesamowitą sprawność >2,86 EER oraz niski bilans CO2 (tł. ekwiwalent CO2). Skontaktuj się z Nami! 

Skuteczność i bezpieczeństwo! To idealne rozwiązanie pozwala na skuteczne przenoszenie ciepła oraz stałe wartości dochłodzenia i przegrzania. Rzetelna i uczciwa analiza to bezpieczeństwo 24/7, ale równocześnie mistrzowskie działanie urządzenia. A nowoczesna armatura kontrolno-pomiarowa umożliwia całkowitą zgodność z ustawą F-gazową ws. substancji fluorowanych. Nasuwa się zatem pytanie: czy regularna konserwacja można obniżyć koszty eksploatacyjne?

Odpowiedź jest prosta: TAK, o ile jest ona wykonywana zgodnie z zaleceniami Producenta oraz ustawą F-gazową. To właśnie ekwiwalent CO2 ma bezpośrednie przełożenie na częstotliwość wykonywania kontroli, a tym samym koszty eksploatacyjne. Zatem poprzez jego znajomość oraz wzorową biegłość prawa pozwala na oszczędności na poziomie nawet +23 406 zł netto rocznie. A to minimum…

Serwis chiller Trane CGWN

Serwis chiller Trane CGWN 213

Zgodnie z prośbą Zamawiającego wykonaliśmy serwis urządzenia chiller Trane CGWN 213, a w szczególności:

 1. Wizualna kontrola urządzenia. Rzetelna analiza urządzenia to m.in. wizualna kontrola, która ma na celu określenie stanu urządzenia. To równocześnie pozwala na zalecenie serwisowe i/lub naprawcze oddziałując na bezpieczeństwo w zakresie chłodzenia. Samo urządzenie chiller Trane CGWN 213 ma komunikat „recommended unit service”. Dodatkowo Dział Utrzymania Ruchu wskazał, że w urządzeniu (układ CKT.1) zauważono znaczące skoki głośności. / (dot. sprężarki nr.1)
 2. Kontrola ciśnienia w układzie. To właśnie analiza ciśnienia układu freonowego umożliwia Nam na określenie +/- ilości czynnika chłodniczego R410A. Dodatkowo w celu 100% pewności sprawdzana jest wartość dochłodzenia oraz przegrzania czynnika chłodniczego. Wartości po stronie układu freonowego zgodne. Dochłodzenie oraz przegrzania w normie, zgodnie z zaleceniami Producenta. Układ freonowy nie nosi żadnych tłustych plam, które mogłyby sygnalizować ubytek substancji.
 3. Analiza oleju chłodniczego. Nienaganne działanie urządzenia to równocześnie wynik dobrego, zgodnego i skutecznego smarowania części roboczych. Pomimo tego, że samo urządzenie chiller Trane CGWN 213 jest z 2023 r. olej chłodniczy jest w stanie nagannym. Wyraźnie zabrudzony nosi wiele zabrudzeń, które widoczne są na wzierniku sprężarek. Zalecana jest wymiana oleju bezpośrednio na nowy. Pominięcie w/w czynności może negatywnie wpłynąć na działanie, a nawet żywotność urządzenia.
 4. Kontrola zaworów bezpieczeństwa. Zgodnie z ustawą F-gazową urządzenie chiller Trane CGWN 213 jest zaopatrzone w 2x zawór bezpieczeństwa na układ. Z tego też względu została przeprowadzona kontrola szczelności za pomocą detektora nieszczelności Testo gen. 3 / wynik: szczelne!
 5. Badanie urządzenia. Rzetelna analiza urządzenia to kontrola części układu, a mianowicie sprężarek chłodniczych w odmianie scroll, elektronicznych zaworów bezpieczeństwa, a nawet wentylatorów skraplacza. W celu 100% potwierdzenia nienagannej, zgodnej z zaleceniami Trane’a oraz w 100% spełniającej oczekiwania Klienta wykonaliśmy pomiary oporności silników. Pomiar: OK. Serwis chiller Trane CGWN213
 6. Kontrola układu sterowania. Serwis chiller Trane CGWN 213 zawiera m.in. analizę sterownika, co pozwala na sprawdzenie wskazań, alarmów, a nawet zaleceń wygenerowanych przez urządzenie w ciągu ostatnich 7 dni kalendarzowych. Dodatkowo sprawdzane są wartości po stronie układu pierwotnego, a także wtórnego. 

Zalecenie serwisowe

Rzetelna analiza urządzenia chiller Trane CGWN 213 wskazała, co następujące:

 1. Zalecenia dot. smarowania. Ze względu na znaczące zabrudzenie oleju chłodniczego (układ CKT.1 i CKT.2) zalecane jest działanie w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia prac i przekazania dokumentów serwisowych (tł. protokół z czynności serwisowo-naprawczych). Dodatkowo sprężarka chłodnicza nr.1 w układzie A ma znacznie odbiegające od norm wskazania (pobór prądu), co wskazuje na wyraźne nadpalenie uzwojenia silnika. Według Nas powodem mogło być:
  1. Brak smarowania. Ta nierozłączna część procesu chłodzenia jest kluczowa, a brak oleju chłodniczego może prowadzić do nieodwracalnych zmian oraz uszkodzenia. Nie warto więc bagatelizować tego „zjawiska” oraz urządzenie poddać rzetelnemu serwisowi. Wybierz ChillerTech i uzyskaj natychmiastowy efekt! 
  2. Za duża ilość czynnika chłodniczego. Być może jest to powodem nieregularnego serwisowania urządzenia, bądź próba „oszczędności” w zakresie m.in. kalibracji układu freonowego. Trudno jednoznacznie wskazać czy mogło być to jednoznacznym powodem, natomiast nie można tego wykluczyć. 
  3. Powierzchnia skraplacza naganna. Po wykonania w/w prac skontrowaliśmy stan skraplacza chłodzonego „wodą”. Jego stan znacząco odbiegał od „dobrego”, który wskazywał Nam Zleceniodawca. Powierzchnia mocno zabrudzona, co negatywnie wpływało na dochłodzenie, a nawet działanie wentylatorów skraplacza. Pomiary wentylatorów nie wskazały przeciwskazań w dalszej eksploatacji. 
 2. Zalecane przeważenie czynnika chłodniczego. Według opinii Serwisantów ChillerTech ilość czynnika chłodniczego w układzie freonowym jest za duża, co niestety negatywnie wpływa na działanie całego urządzenia, a nawet utrzymanie optymalnych wartości. Urządzenie chiller Trane CGWN 213 nie jest zaopatrzone w zbiornik cieczy, a nawet separator oleju, co wymusza na Nas kalibrację układu „ręcznie” / tzn. ingerencja w układ.Serwis i naprawa chiller Trane CGWN
 3. Wymiana wkładu filtra/osuszacza. Ze względu na brak zaworów schredera na układzie (IN i OUT filtra) dokonaliśmy kontroli zabrudzenia przy pomocy czujników temp., co wskazało że spadek to +/- 4K, wyraźnie wskazując zabrudzenie. Z tego też względu sugerowalibyśmy Zamawiającemu bezpośrednio ich wymianę na nowe, utrzymując stałą wartość i spadek temp. na poziomie >1K.

Urządzenie chiller Trane CGWN 213 przekazano do dalszej eksploatacji z zastrzeżeniem wykonania w/w prac w terminie nie dłuższym, niż 3 miesiące. Warto nadmienić, że samo urządzenie po czyszczenia skraplacza przy pomocy środka Cleanmax zaczęło działać znacznie lepiej. Sprężarki chłodnicze zaczęły działać znacznie ciszej, a temp. się ustabilizowała. 

Serwis chiller Trane CGWN 213 | ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej