Serwis chiller Trane ECGAN212

4.8/5 - (94 votes)

Serwis i naprawa chiller Trane ECGAN212 | ChillerTechSerwis i naprawa agregatów wody lodowej

Stała ochrona Użytkownika. Usługi serwisowe mające na celu wysoki indeks bezpieczeństwa, a także niski bilans CO2. Proekologiczne działania z zakresu układów chłodzenia, które przełożą się na zużycie energetyczne, a tym samym rentowność Twojego przedsiębiorstwa. Wykorzystując nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową o wysokiej czułości mamy możliwość przedwczesnego działania, w każdych warunkach środowiskowych. Sprawdź Sam już dzisiaj!Serwis Trane | ChillerTech Wiktor Aptacy

Doraźne wsparcie w zakresie utrzymania urządzeń Trane o wydajności chłodniczej na poziomie od 1 kW, aż do nawet +1600 kW. Gwarancja satysfakcji, a tym samym wysokie referencję przedsiębiorstwa ChillerTech z pewnością przełożą się na Twoją elastyczność działania. Oryginalne części zamienne dostępne od ręki wynikiem powierzchni magazynowej wynoszącej, aż +3 500 m2. Doradztwo i wsparcie krokiem do lepszej przyszłości. Sprawdź dostępność części do Twojego urządzenia. 

Serwis i naprawa agregatów wody lodowej zapewniając przy tym sprawne działanie w każdych warunkach. Analiza zużycia elementów mechanicznych podatnych na nadmierne obciążenia cieplne, a nawet uszkodzenia. Fachowe wsparcie, które umożliwi Ci funkcjonowanie na wysokich obrotach, nawet przy wysokim obciążeniu cieplnym. 

Kondycja urządzenia Trane ECGAN212

Priorytetem przedsiębiorstwa ChillerTech jest sprawne, a także bezpieczne działanie urządzeń HVAC/R zapewniając przy tym stabilność termiczną z dużą dokładnością. Z tego też względu wykorzystując nowoczesną aparaturę mamy możliwość natychmiastowego działania zmniejszając ryzyko uszkodzenia.

W ostatnim czasie Naszym zadaniem była natomiast diagnostyka chiller Trane ECGAN212 o wydajności chłodniczej 389 kW w standardowych warunkach. Wersja podstawowa zaopatrzona w zewnętrzny moduł hydrauliczny, w tym stałoprzepływową pompę obiegową. Nadrzędny system sterowania z możliwością modyfikacji działania całego układu, a nawet ustawień temp. finalnej na maszynach. Sprężarki chłodnicze w odmianie spiralnej łącząc przy tym dostępny czynnik chłodniczy R407C o GWP wynoszącym 1774 rzutuje na działanie układu freonowego. Biorąc pod uwagę jednocześnie fakt, iż urządzenie zaopatrzone jest w wymiennik ciepła (parownik) w odmianie płytowej lutowanej przekładając się również na mniejszą ilość czynnika chłodniczego.

Wezwanie do urządzenia z ramienia Zamawiającego było wynikiem uszkodzenia, którym to było „nieprawne działanie całego urządzenia, a także zmiana koloru substancji w obiegu wtórnym” (glikolowy/wodny). Mając na uwadze powyższe wiadomym było to, iż wymiennik ciepła został trwale uszkodzony co przełożyło się na ubytek czynnika chłodniczego, a tym samym oleju sprężarkowego. 

Film (poniżej) interpretuje stan urządzenia, którym to to jest chiller Trane ECGAN212. Firma odpowiedzialna za konserwację urządzenia, jak również układu (zgodnie z rozmową z Zamawiającym) nigdy nie dokonała chociażby i czyszczenia urządzenia. Kondycja urządzenia skrajna. Powierzchnia wymiany ciepła mocno zabrudzona, łącząc chociażby izolację akustyczną sprężarek chłodniczych, która pozostawia wiele do życzenia. Sprawdź to Sam i oceń!

Wstępna diagnostyka chiller Trane ECGAN212

Brak eksploatacji układu chłodzenia, a tym samym samego urządzenia przełożył się na trwałe uszkodzenie chiller Trane ECGAN212, a także układu freonowego. Nieszczelność po stronie freonowej wynikająca z uszkodzenia wymiennika ciepła (parownika) była wynikiem m.in.:

 • Układ wtórny (wodny) zabrudzony. Biorąc pod uwagę chociażby nie umiejętnie skonstruowany układ (brak filtrów chroniących urządzenie przez zabrudzeniami) doszło do uszkodzenie wymiennika ciepła, a mianowicie parownika.
 • Niesprawnie działające zabezpieczenie flow-switch. Zabezpieczenie mające na celu ochronę układu przed możliwością uszkodzenia na wskutek braku przepływu. Proste działanie i niezbyt skomplikowana struktura znacząco usprawnia działanie układu chłodzenia przekładając się na bezpieczeństwo Obsługi, a nawet samego Zamawiającego.
 • Układ po stronie elektrycznej uszkodzony. Pomimo błędu krytycznego, którym to jest LP urządzenie wciąż było w fazie „start/stop”. Komunikacja, w tym aparatura kontro-pomiarowa niesprawna, bądź co gorsza uszkodzona. 

Serwis chiller Trane ECGAN212

 1. Zamawiający twierdzi, iż chiller Trane ECGAN212 jest regularnie serwisowany, w co półrocznych odstępach czasu. 
 2. Na wskutek uszkodzenia powierzchni ochronnej (powierzchnia lamelowa) skraplacza freonowego wymaganym było dostarczenie panelu/modułu skraplacza nr.1. 
 3. Ze względu na ubytek czynnika chłodniczego na wskutek nieszczelności urządzenie jest wyłączone. Serwis dokonał próby szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego próba przy 18 Bar. Wynik próby- nieszczelny parownik
 4. Jak zdążyliśmy zauważyć na w/w filmach Serwisanci stwierdzili nieszczelność po stronie freonowej, a następnie przystąpili do przecięcia rur po stronie freonowe / nie wiemy jaki był cel tego działania. *Co karygodne pozostawili go otwartym. Do zabezpieczenia układu przed wniknięciem wilgoci, a także brudu do systemu freonowego w tym sprężarek użyli jedynie folii i taśmę izolacyjną.
 5. Pozostawiając chiller Trane ECGAN212 w alarmie niskiego ciśnienia „LP” – zamiast dla bezpieczeństwa urządzenia, jak i samej Obsługi w systemie sterowania. 

Na prośbę Zamawiającego inaczej Właściciela zamknęliśmy układ po stronie freonowej chroniąc tym samym inne elementy przed możliwością ich uszkodzenia. Próba szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego, a następie jego szybkie usunięcie pozbywając się większych ilości substancji (woda/glikol). Finalnie koniecznym było wykonanie długotrwałej próżni, aby wyeliminować z układu jakąkolwiek wilgoć, a co najważniejsze oczyścić aktualny system freonowy. 

Wymagania dotyczące urządzenia

 • Należy wymienić parownik
 • Ponownie wykonać próbę szczelności
 • Dokładnie umyć chiller
 • Wymienić filtr osuszacz
 • Bezwzględnie wymienić olej w sprężarkach z powodu długiego otwarcia układu
 • Próba rozruchu
 • Kontrola, oraz kalibracja wszelkich zabezpieczeń wytwornicy wody lodowej

Poinformowaliśmy klienta o koniecznych czynnościach. Przedstawiliśmy mu ofertę na dalsze czynności serwisowe.  Serwis Trane ECGAN212  

Serwis i naprawa chiller Trane ECGAN212 | ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej