Serwis chiller Bolid Piccolo

4.8/5 - (6 votes)

Serwis i naprawa chiller Bolid SCH Piccolo/B/0.5/EVK INOX | ChillerTechSerwis i naprawa agregatów wody lodowej

Nowoczesne formy chłodzenia, które w bezpośredni sposób wpłyną na Twoje działanie oraz związane z nim korzyści. Elastyczne i proste w obsłudze urządzenia mające na celu zachowanie stałych warunków temperaturowych, niezależnie od temp. zewnętrznej. Wysoki współczynnik wydajnościowy zgodny z wymogami UE oddziałując na bezpieczeństwo Obsługi, w tym również stałą sprawność układu określaną przy pomocy litery alfabetu greckiego „eta”. Agregaty wody lodowej z zakresu wydajności od 1 kW, aż do nawet +1000 kW osiągając oszałamiające wartości, a także znakomite wyniki. Ultranowoczesne układy sterowania, których napięcie zasilające wynosi 24 V prądu stałego zmniejszając możliwość porażenia, w tym również ewentualnego naruszenia. Ekologiczne czynniki chłodnicze o niskim współczynniku oddziaływania na warstwę ozonową (ODP) wpływając na nieziemski odbiór ciepła. Armatura kontrolno-pomiarowa dbająca o wysoką dokładność pomiaru, jak również płynną regulację z zakresu 0-10 V.

Wspólnie dbamy o lepszą przyszłość! Działania prewencyjne i predykcyjne, których celem jest stały współczynnik efektywności energetycznej EER i COP, a także bezpieczeństwo Użytkownika nawet w bardzo trudnych warunkach. Doradztwo i adaptacja przekładająca się na funkcjonowanie układów chłodzenia, w tym stabilność obróbki cieplnej. Duża dokładność wynosząca, aż +/- 1 K, a w momencie bardzo dużej dokładności +/- 0,5 K. Wsparcie w zakresie zarządzania układami HVAC/R oraz urządzeniami, których priorytetem jest utrzymanie optymalnych warunków temperowych. Zmienne wartości, którymi to są przepływ i ciśnienie działające na odbiór ciepła, jak również straty cieplne. Usługi serwisowe wraz z możliwością dodatkowego rozszerzenia, którymi to są m.in.: analiza spektrochemiczna oleju sprężarkowego, analiza zużycia (struktury) czynnika chłodniczego, bądź straty zawarte na elementach eksploatacyjnych (filtr/osuszacz).

Serwis chiller Bolid SCH Piccolo/B/0.5/EVK INOX

Serwis chiller Bolid SCH Picollo

Agregaty wody lodowej Bolid to urządzenia, których celem, a jednocześnie misją jest utrzymanie stałych warunków w zakresie od +1 oC, aż do +17 oC. Minimalistyczność oddziałująca na powierzchnię wymiany ciepła oraz przestrzeń roboczą. Trwałe sprężarki chłodnicze w odmianie tłokowej, których poziom sprężania jest doskonały. Czynniki chłodnicze R134A wyróżniające się niskim GWP wynoszącym 1430 dbając o klasę bezpieczeństwo na poziomie A1. Niski poziom głośności wynoszący 52 dBA przy wykorzystaniu 100% potencjału urządzenia. Elastyczność będąca wynikiem wykorzystywania wirowych pomp obiegowych o zmiennych wartościach (przemiennik częstotliwości). Wykorzystywanie wymienników ciepła (parownika) w standardowych formach umożliwia Nam natychmiastowy odbiór ciepła z dużą dokładnością.

Chillery Bolid w konfiguracji Piccolo 0.5 o wydajności chłodniczej 837 W w nominalnych warunkach (temp. parowania + 7,2 oC). Elastyczność temperaturowa z zakresu od +1 oC, aż do +17 oC umożliwia Nam zachowanie stałych wartości, w tym również przepływu i ciśnienia medium chłodzącego. Prosty w obsłudze system sterowania EVK3 mający na celu minimalistyczność, a także prostotę. Dostęp do pomiarów w trybie rzeczywistym z wysoką dokładnością umożliwia Obsłudze staranne działanie, nawet w trudnych warunkach. Powierzchnia robocza, a także wykonanie, którym to jest blach INOX o grubości 0,75 kg wpływa na wymiary urządzenia oraz jego zastosowanie. Mimo to urządzenia te są podatne na duże drgania wywołane m.in. działaniem sprężarek chłodniczych w odmianie tłokowej. Wysoka temp. skraplania, a co za tym idzie ciśnienie przekłada się na dużą możliwość nieszczelności oraz ubytek czynnika chłodniczego. 

Przegląd techniczny chiller Bolid SCHPiccolo/B/0.5/EVK INOX

 1. Kontrola zużycia urządzenia, w tym elementów eksploatacyjnych. Wizualna kontrola urządzenia mające na celu analizę pod kątem zużycia, w tym również działania elementów mechanicznych. Rzetelna ocena urządzenia oddziałująca na sprawność układu, w tym również czas zbijania temp. medium chłodzącego. Drgania wywołane bezpośrednio działaniem sprężarki chłodniczej wpłynął na nieszczelność po stronie freonowej, a także ubytek czynnika chłodniczego. Widoczne miejsca nieszczelności po stronie freonowej, które to są następstwem zbyt wysokiego ciśnienia, bądź nadmiernymi drganiami. Biorąc pod uwagę fakt, iż układ freonowy został rozhermetyzowany prawdopodobnym jest również ubytek oleju sprężarkowego.
 2. Rzetelne pomiary po stronie freonowej. Pomiary ciśnienia po stronie freonowej oddziałując na możliwość oceny efektywności urządzenia (układu freonowego), jak również czasu zbijania temp. medium chłodzącego. Wartym podkreślenia jest równocześnie fakt, iż analizie zostają poddane wartości takie jak dochłodzenie lub przegrzanie czynnika. Ze względu na nieszczelność układu freonowego doszło do ubytku czynnika chłodniczego, a następie oleju sprężarkowego odpowiadającego za smarowanie. 
 3. Weryfikacja układu sterowania/zabezpieczającego. Armatura kontrolno-pomiarowa chroniąca układ przed zbyt wysokim ciśnieniem „HP” oddziałuje na funkcjonowanie urządzenia. Mimo wszystko układ freonowy nie ma możliwości analizy niskiego ciśnienia „LP”, które to chroni układ w momencie ubytku czynnika. Niedociągnięcie, którym to jest bezpośrednio brak przetwornika, a nawet i presostatu ciśnienia wpłynęło to następująco na uszkodzenie sprężarki chłodniczej.
 4. Pomiary po stronie elektrycznej. Zgodne z normami UE pomiary po stronie elektrycznej, których misją jest stabilność obróbki cieplnej. Ocena zużycia elementów eksploatacyjnych, w tym m.in. styczników, zabezpieczeń termicznych, a nawet i zabezpieczeń nadprądowych. Analiza zużycia i działania sprężarek chłodniczych oraz pomp obiegowych umożliwiając stałe ciśnienie i przepływ medium chłodzącego (obieg wodny). Pomiary sprężarki chłodniczej nie zgodny z wytycznymi utwierdzając Nas w tym, iż została ona uszkodzona. Funkcjonowanie wentylatora skraplacza zgodne z normami.
 5. Weryfikacja zabrudzenia powierzchni wymiany ciepła. Wymiennik ciepła (parownik) w odmianie spiralnej odpowiedzialna za natychmiastowy odbiór ciepła, a także niską stratę ciśnienia (delta P). Trwałe i proste w obsłudze wymienniki ciepła wyróżniające się nienagannym działaniem, nawet w bardzo trudnych warunkach. Powierzchnia wymiany ciepła mocno zabrudzona oddziałując na stabilność procesu obróbki cieplnej, a tym samym czas zbijania temp. 

Naprawa chiller Bolid SCH Piccolo

Serwis i naprawa chiller Bolid SCH Piccolo B 0.5 EVK INOX

Ze względu na uszkodzenie sprężarki chłodniczej, a także ubytek czynnika zalecanym jest wykonanie dodatkowych czynności. Co więcej na wskutek uszkodzenia sprężarki doszło do zakwaszenia układu co w bezpośredni sposób może wpłynąć na dalsze funkcjonowanie urządzenia, w tym żywotność nowej sprężarki chłodniczej. Z tego też względu zalecanym jest zastosowanie specjalnej armatury, którą to jest filtr/osuszacz z funkcją odkwaszania. Wykorzystanie takowego elementu z pewnością umożliwi Nam usunięcie zanieczyszczeń, a także umożliwi działania z dużą precyzją. Na domiar przełoży się to na trwałość nowej sprężarki oraz jego efektywność energetyczną. 

Czynności naprawcze:

 1. Wymiana uszkodzonej sprężarki chłodniczej. Ze względu na trwałe uszkodzenie sprężarki, a tym samym zakwaszenie układu freonowego należytym było jej całkowite zabezpieczenie. Następująco została ona całkowicie usunięta z układu kończąc na zastąpieniu jej nową sprężarką o identycznych właściwościach (parametrach). Istotnym jest równocześnie fakt, iż układ freonowy został poddany gruntownemu czyszczeniu (przy pomocy specjalnych środków). 
 2. Wymiana zużytego filtra/osuszacza. Zakwaszenie układu freonowego wymaga od Nas zastosowania filtra z funkcją odkwaszania. Duża dokładność chroniąca elementy mechaniczne przed możliwością uszkodzenia. Równocześnie przekładając się na ochronę elementów dławiących, którymi to są zawór rozprężny. 
 3. Próba szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego. Zgodnie z normami w celu usprawnienia układu freonowego wykonana została długotrwała próba szczelności przy ciśnieniu nominalnym 10 BAR. Układ freonowy szczelny.
 4. Próżnia układu freonowego, w celu usunięcia zanieczyszczeń. W celu usunięcia zanieczyszczeń, a także innych zabrudzeń dokonaliśmy długotrwałej próżni układu freonowego oddziałując na zawartość wilgoci. 
 5. Uzupełnienie układu nowym czynnikiem chłodniczym. Zgodnie z wartościami oraz wytycznymi dostawcy układ freonowy został uzupełniony nowym czynnikiem chłodniczym R134A w ilości ok. 200 g. Następująco to za pomocą detektora nieszczelności oraz specjalnego wykrywacza nieszczelności analizie zostały poddane elementy połączeniowe. Układ freonowy szczelny, a jego funkcjonowanie zgodne.
 6. Analiza funkcjonowania urządzenia. Pomiary po stronie elektrycznej umożliwiające Nam ocenę działania układu HVAC/R. Pomiary zgodne z wartościami nominalnymi. Temp. sprężarki chłodniczej, jak również elementów pomocniczych w normie.  

Serwis i naprawa agregatów wody lodowej

Działania prewencyjne, które umożliwią Ci działanie z dużą dokładnością, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Nowoczesne układy chłodzenia o wysokim współczynniku efektywności energetycznej EER oddziałując na rentowność przedsiębiorstwa, w tym jego konkurencyjność. Wielozadaniowe i proste w obsłudze układy HVAC/R, których celem jest stabilność temperaturowa z zakresu od -12 oC, aż do nawet +45 oC. Agregaty wody lodowej dostępne od ręki przekładające się na Nasze referencję, a także działanie. Elastyczność z zakresu wyboru technologii chłodzenia, w tym nawet elementów roboczych otwiera przed Nami nowe możliwości. Dowiedz się więcej…

Wsparcie 24/7 oddziałujące na bezpieczeństwo Obsługi, jak również stałą temp. procesu obróbki cieplnej. Działania serwisowe wraz z możliwością rozszerzenia pakietu oceny urządzenia. Rzetelna ocena zużycia urządzenia oraz analiza zużycia substancji smarujących, bądź chłodzących (czynnika chłodniczego). Skontaktuj się z Nami…

Serwis i naprawa chiller Bolid SCH Piccolo/B/0.5/EVK INOX | ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej