Serwis chiller Carrier 30RB0302

5/5 - (1 vote)

Serwis i naprawa chiller Carrier 30RB0302 | ChillerTech – Bezpieczeństwo w zakresie chłodzenia!

Stworzona, właśnie dla Ciebie! Nowoczesna ochrona PreVision® to idealne rozwiązanie, które umożliwia doskonałe działanie urządzenia oraz przenoszenie ciepła z dokładnością, aż +/- 0,1K. Ale to nie wszystko… ponieważ przekłada się to na niski bilans CO2, a także wskaźnik bezpieczeństwa A2L/A11. A rzetelność i uczciwość pozwala na mistrzowskie działanie urządzenia, nawet w temp. powietrza +46oC lub -35oC. To równocześnie owoc doświadczenia oraz działania na rzecz Klienta! Skontaktuj się z Nami…

Usługi serwisowe i naprawcze z ramienia ChillerTech to klucz do sukcesu oraz działania z 100% skutecznością. Nowatorskie rozwiązanie w zakresie chłodzenie, które przekłada się na Twoje codzienne funkcjonowanie, a także całkowitą zgodność z ustawą F-gazową. Warto wspomnieć, że to rozwiązanie pozwala na niższe, aż o 68% zużycie energetyczne oraz liczne oszczędności w zakresie konserwacji układu. Jest to tzw. chłodzenie swobodne (tł. free cooling) mające na celu obróbkę cieplną ze sprawnością energetyczną >35 EER. Jak to jest możliwe? Sprawdź Sam!

Wsparcie z ramienia ChillerTech to gwarancja bezpieczeństwa i satysfakcji, ale działania zgodnie z prawem. A dla Ciebie co jest na najważniejsze? Być może stwierdzisz, że to jest to bezpieczeństwo w zakresie temp. medium, a może nawet bezpieczeństwa w momencie awarii? A może „kluczem do sukcesu” jest zużycie energetyczne lub odzysk ciepła, aby wykorzystać 100% potencjał urządzenia? Zadzwoń do Nas teraz, a z pewnością będzie to najlepsza decyzja oraz idealny wybór.

Serwis chiller Carrier

Serwis chiller Carrier 30RB 0302

Urządzenia Carrier to proste, trwałe i bezpieczne rozwiązania mające na celu chłodzenie z dużą dokładnością. Zaopatrzone w nowatorskie rozwiązania m.in. skraplacz MCHE z 100% aluminium, co pozwala na niższą o 40% ilość czynnika chłodniczego, co analogicznie oddziałuje na tańszą o 21% konserwację urządzenia. Ale to nie wszystko… ponieważ są to urządzenia zaopatrzone w tzw. moduł hydrauliczny tzn. pompę obiegową o standardowym / podwyższonym słupie podnoszenie oraz zbiornik buforowy. To pozytywnie wpływa na działanie urządzenia, częstotliwość załączania, a nawet smarowanie na wskutek niższego obciążenia cieplnego. 

Usługi serwisowe i naprawcze z ramienia ChillerTech to możliwość wykorzystania 100% potencjału urządzenia, co pozwala na oszczędności, bezpieczeństwo i efektywność. To nowatorska ochrona PreVision® ma na celu:

 1. Bezpieczeństwo. Rzetelna analiza urządzenia to klucz do sukcesu, ale całkowite bezpieczeństwo w temp. +46oC lub -35oC. To właśnie narzędzia premium m.in. armatura Testo umożliwia na rzetelną i uczciwą analizę urządzenia Carrier. 
 2. Efektywność. Skuteczna ochrona oraz części zamienne. Cel: stała sprawność układu oraz niska konsumpcja energetyczna. Testy sprawnościowe, które są dostępne tylko w ChillerTech to inwestycja na lata mająca wpływ na lepszą przyszłość i ekologiczne działanie.
 3. Stabilność. Dostosowana, właśnie do Ciebie usługa PreVision® to najlepsze rozwiązanie. Ze względu na zmienne obciążenie, temp. powietrza oraz ustawę F-gazową konserwacja i eksploatacja urządzenia jest wymagana. Ale czy wiesz, że możesz te koszty zmniejszyć nawet o 21% w zaledwie 3 miesiące? Sprawdź Sam!

Skontaktuj się z Nami i otrzymaj spersonalizowaną wycenę z rabatem do nawet -18%.

Serwis chiller Carrier 30RB0302

Zgodnie z prośbą Zamawiającego wykonaliśmy serwis urządzenia chiller Carrier 30RB0302, a w szczególności:

 1. Wizualna kontrola urządzenia. Rzetelna analiza urządzenia to m.in. wizualna kontrola, która pozwala na ocenę stanu oraz zalecenia serwisowe. Urządzenie Carrier 30RB0302-27B-0-1—E ma komunikat „low pressure”, a powierzchnia skraplacza jest zabrudzona. Warto wspomnieć, że izolacja cieplna wymiennika ciepła (parownika) jest stara, a przenikalność cieplna z pewnością jest inna aniżeli oryginalna. 
 2. Kontrola układu pierwotnego. Urządzenia „chiller” są zaopatrzone w układ z substancją fluorowaną (tzw. instalacja freonowa), która umożliwia chłodzenie z dużą skutecznością oraz dokładnością +/- 1K. Kontrola układu freonowego uwzględniała pomiary statyczne i dynamiczne wskazujące ubytek czynnika chłodniczego w ilości >30%. Miejsce nieszczelności: 3 panele skraplacza MCHE.
 3. Kontrola układu wtórnego WL2. Analiza temp. krzepnięcia substancji (tł. glikolu etylenowego) wskazała temp. -12oC (za niska). Dodatkowo urządzenie Carrier 30RB0302 jest zaopatrzone w pompę obiegową Wilo o słupie podnoszenia ok. H=19 m, co jest tożsame z ciśnieniem 1,9 BAR-a. Stara ciśnienia po stronie układu wtórnego: OK. 
 4. Analiza spektrochemiczna. Ze względu na nieszczelność po stronie freonowej ilość oleju chłodniczego jest minimalna, co uniemożliwia poprawne działanie układu. Co gorsza brak smarowania przekłada się na dużą głośność urządzenia oraz niższą sprawność energetyczną. Mimo zaopatrzenia urządzenia w sprężarki chłodnicze scroll nie zaleca się bagatelizowanie tego wskaźnika.
 5. Weryfikacja części mechanicznych. Carrier 30RB0302 jest zaopatrzone w 5x sprężarek chłodniczych scroll Dnafoss SH, które oddziałują na sumaryczną wydajność chłodniczą na poziomie ok. 300 kW w standardowych warunkach. Temp. korpusu na wskutek braku smarowania przekroczona. Mimo to oporność silnika OK.
 6. Kontrola układu sterowania. W celu zmniejszenia awaryjności urządzenie wszystkie kable elektryczne zostały sprawdzone i dokręcone z odpowiednią siłą. Styczniki nie są nadpalone, a zabezpieczenia nadprądowe są ustawione zgodnie z zaleceniami Carrier’a.

Naprawa chiller Carrier 30RB0302

Naprawa chiller Carrier 30RB0302

Zgodnie z zaleceniami Zamawiającego wykonaliśmy naprawę urządzenia chiller Carrier 30RB0302, która uwzględniała m.in.: 

 1. Utylizacja czynnika chłodniczegoZe względu na ubytek czynnika chłodniczego w ilości >30% konieczna była całkowita utylizacja substancji R410A. Dodatkowo miejsce nieszczelności tzn. skraplacze MCHE spowodowało konieczność w/w czynności. A dlaczego? Ponieważ urządzenie było narażone na działanie warunków atmosferycznych, w tym opady. 
 2. Próba szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego. W celu 100% potwierdzenia miejsca nieszczelności dokonaliśmy analizę układu freonowego za pomocą gazu obojętnego (tł. Azotu Technicznego). Wskazano 3 miejsca nieszczelności:
  • Powierzchnia lamelowa skraplacza MCHE
  • Króciec po stronie freonowej skraplacz-instalacja freonowa
  • Zawór schradera po stronie niskiego ciśnienia  / przy przetworniku ciśnienia LP
 3. Wymiana skraplacza MCHE. Ze względu na nieszczelność na 3x skraplaczach Zamawiający zdecydował się na wymianę 5 szt., co z pewnością pozytywnie wpłynie na żywotność urządzenia Carrier. Dodatkowo znacząco zmniejsza to możliwość powstania następnych nieszczelności po stronie freonowej. Wszystkie oringi (tł. uszczelki) wymieniliśmy na nowe oryginalne.
 4. Filtr/osuszacz. Ze względu na tzw. „otwarcie” układu freonowego dokonaliśmy wymiany filtra/osuszacza zarówno w układzie A i B. / stwierdziliśmy duże zabrudzenie filtra układu B
 5. Próba szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego. Po zakończeniu prac w czasie <6h dokonaliśmy próby szczelności układu freonowego CKT1 i CKT2. Ciśnienie: 8,1 BAR w układzie A | 7,8 BAR w układzie B. Po czasie >12 godzin stwierdzono, że urządzenie jest szczelne.
 6. Próżnia obiegu freonowego. W celu usunięcia wilgoci i zanieczyszczeń dokonaliśmy tzw. próżniowania układu przez ok. 6 godzin. Im więcej, tym lepiej…
 7. Uzupełnienie układu czynnikiem R410A. Zgodnie z zaleceniami Carrier’a oraz tabliczką znamionową uzupełniliśmy układ freonowy mieszaniną R410A w ilości: sekcja A – 18,5 kg. | sekcja B – 13,0 kg.
 8. Uruchomienie i test. Po zakończeniu w/w prac dokonaliśmy uruchomienia urządzenia chiller Carrier 30RB0302. Urządzenie zbija temp. w 12 sekund na 0,1oC, co jest fenomenalnym wynikiem. 

Dodatkowe prace

Na prośbę Zamawiającego wykonaliśmy równocześnie (w partii nr.2):

 1. Wymiana łożysk w wentylatorach skraplacza. Ze względu na wysoki zużycie ołożyskowania w 2 wentylatorach zaleciliśmy ich wymianą i analizę tzw. „bicia”. Po wykonaniu prac urządzenie zaczęło działać zgodnie z założeniach osiągając niski poziom głośności oraz określoną temp. skraplania.
 2. Wymiana izolacji cieplnej. W celu zminimalizowania ilość rbh. oraz częstotliwości załączania się urządzenia wykonaliśmy nową izolację cieplną układu wtórnego WL. Izolacja cieplna znowu cieszy oko, a jej przenikalność cieplna jest niższa, aniżeli poprzednio. Dodatkowo w celu ochrony przed promieniami słonecznymi, a nawet działaniami zwierząt zabezpieczyliśmy izolację taśmą aluminiową z włóknem szklanym.
 3. Dolanie oleju sprężarkowego. Ze względu na niewielką ilość oleju sprężarkowego zdecydowaliśmy się na aktualne dolanie oraz jego wymianę w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia prac i odbioru robót.
 4. Czyszczenie urządzenia. Ze względu na zabrudzenie oraz dużą ilość liści dokonaliśmy czyszczenia powierzchni urządzenia. 

Serwis i naprawa chiller Carrier 30RB0302 | ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej