Serwis chiller CIAT LGN200

4.5/5 - (6 votes)

Serwis i naprawa chiller CIAT LGN200 | ChillerTechSerwis i naprawa agregatów wody lodowej

Eksploatacja układów chłodzenia przekładając się na zużycie energetyczne, a także bilans CO2 przedsiębiorstwa. Proekologiczne działanie wywierające wpływ na funkcjonowanie układu freonowego, właściwości termodynamiczne, jak również krzywą temperaturową. Ekologiczne czynniki chłodnicze o niskim współczynniku oddziaływania na Środowisko (GWP), a tym samym niskim współczynnikiem oddziaływania na warstwę ozonową (ODP). Ultranowoczesne układy, których oddziaływanie na Środowisko jest o blisko 68% mniejsze aniżeli standardowych układów freonowych. Aspekty temperaturowe oraz środowisko układu/urządzeń będące nierozłączną częścią ich funkcjonowanie, a nawet żywotności.  Koszty operacyjne będące integralną kwestią wpływając na autorytet, a także znaczenie przedsiębiorstwa/Użytkownika. Zadbamy o Twoje przedsiębiorstwo!

Stałe wartości, a także wspólny cel, którym jest stała efektywność energetyczna EER i SEER układów chłodzenia. Działania prewencyjne i predykcyjne chroniące Użytkownika, w tym Obsługę przed możliwością awarii. Skrupulatne testy sprawnościowe o wysokiej dokładności pomiarowej umożliwiające Nam rzetelne działanie. Ocena zużycia elementów mechanicznych oraz elementów kontrolno-pomiarowych oddziałując na możliwość przedwczesnego działania. Analiza substancji fluorowanych (czynnika chłodniczego), w tym nawet substancji smarujących (olejów sprężarkowych) działając na korzyść Użytkownika. Badania spektrochemiczne substancji smarujących mającą na celu liczbę kwasów, jego wilgotność, lepkość kinetyczną czy też oznaczenie pierwiastków. Stała temp. przegrzania i dochłodzenia, jak i zgodne z wytycznymi chłodzenie sprężarek przy pomocy czynnika chłodniczego. 

Audyt układów chłodzenia, jak również urządzeń HVAC/R oceniając realne zużycie układu freonowego. Wsparcie zakresie zarządzenia mające wpływ na odbiór ciepła, w tym straty cieplne wyrażane przy pomocy współczynnika przewodności cieplnej λ. Adaptacja układów, bądź możliwości jego optymalizacji pod kątem zużycia w aspekcie krótkofalowym i długofalowym. Usługi w zakresie serwisu, naprawy i modernizacji agregatów wody lodowej z zakresu wydajności od 1 kW, aż do +1000 kW. Oryginalne części, a w momencie braku dostępności elementy zamienne o stałych wytycznych. Zamów Nasz serwis już dziś!

Serwis chiller CIAT LGN200

Serwis i naprawa chiller CIAT LGN200

Agregaty wody lodowej CIAT to trwałe i proste w obsłudze rozwiązania, których celem jest utrzymanie stałych wartości z dużą dokładnością. Prostota, a także wykonanie z wysokiej klasy elementów konstrukcyjnych (wsporczych) przekłada się na efektywność energetyczną układu (EER), w tym bilans zużycia energetycznego. Elastyczność w zakresie wyboru technologii chłodzenia, w tym nawet elementów mechanicznych oddziałuje na koszty inwestycyjne oraz operacyjne. Ogromne korzyści będące wynikiem nowoczesnych form chłodzenia wykorzystujących aparaturę pomiarową wysokiej dokładności +/- 2%. Sprawdź Sam!

W ostatnim czasie Naszym priorytetem była diagnostyka urządzenia chłodniczego, a mianowicie chiller CIAT LGN200 R22 o wydajności chłodniczej 58 kW. Sprężarki chłodnicze w odmianie scroll mające bezpośredni wpływ na głośność urządzenia, a co najważniejsze drgania wywołane ich funkcjonowaniem. Guma antywibracyjna zawarta na konstrukcji nośnej w bezpośredni sposób wpływa na zmniejszenie możliwości drgania stwarzając możliwość powstania nieszczelności po stronie freonowej. Jednostka dzielona (z wyprowadzeniem na skraplacz) działając na ilość czynnika chłodniczego R22, a co więcej ekwiwalent CO2 urządzenia. Substancja fluorowana, którą to jest R22 będąca związkiem HCFC o wysokim współczynniku GWP wynoszącym, aż 1810 tCO2. Odziaływanie na warstwę ozonową ODP wynoszące 0,055 przełożyło się na zakaz jego dalszego stosowania od roku 2020 r

Przechodząc do natomiast do meritum sprawy samo urządzenie wyłącza się na wskutek nie znanego Obsłudze komunikatu. Brak dostępu do informacji, w tym kodów błędów przekłada się na brak możliwości dalszego funkcjonowania, w tym wysoką temp. medium chłodzącego. Wartym podkreślenia jest zarówno fakt, iż zgodnie z ustaleniami sprężarki chłodnicze były mocno nagrzane co przełożyło się na zadziałanie zabezpieczenia termicznego oraz nadprądowego. Mimo tego Obsługa zdecydowała, iż na własną odpowiedzialność odblokuje zabezpieczenie i załączy układ do stanu gotowości (włączenia).

Przegląd techniczny chiller CIAT LGN200

Serwis chiller CIAT LGN200

Diagnostyka, w której skład wchodziły czynności takie jak:

  1. Wizualna kontrola urządzenia chłodniczego. Ocena zużycia elementów wsporczych, a także układu freonowego. Zabrudzenie powierzchni wymiany ciepła (skraplacza) oddziaływając na temp. skraplania oraz dochłodzenie. Badanie przy pomocy detektora nieszczelności w miejscach połączeniowych, jak również podatnych na powstanie nieszczelności. 
  2. Pomiary ciśnień statycznych, jak i dynamicznych czynnika chłodniczego. Rzetelne pomiary po stronie freonowej umożliwiające Nam ocenę szczelności układu, a także szacowaną ilość czynnika chłodniczego. W przypadku układu freonowego mamy do czynienia z ubytkiem czynnika chłodniczego w ilości ok. 30-40% przekładając się tym samym ubytek oleju sprężarkowego. Ilość, jak również kolor oleju sprężarkowego nie zgodny z wytycznymi oddziałując na smarowanie elementów mechanicznych (wysokie obciążenie).
  3. Weryfikacja układu automatyki i sterowania. Dostęp do strategicznych wartości przy pomocy sterownika Connect dająca Nam możliwość analizy kodów błędów. Panel sterujący w ostatnich 72 h wskazał błędy, którymi to są choćby i zbyt wysoka temp. sprężarki nr.1 i nr.2, bądź zbyt niskie ciśnienie po stronie freonowej. Istotnym jest zarówno sam układ zabezpieczający (zabezpieczenie termiczne sprężarki nr.2 wyłączone). Sprężarka chłodnicza nr.1 oraz nr.2 uszkodzone po stronie elektrycznej. 
  4. Kontrola elementów roboczych/wykonawczych. Szczegółowe pomiary elementów mechanicznych po stronie elektrycznej. Kontrola mająca na celu badanie pod kątem uszkodzeń elektrycznych elementów takich jak: sprężarki chłodnicze i wentylatory skraplacza. Ze względu na zbyt małą ilość czynnika chłodniczego w układzie sprężarki nadmiernie się nagrzewają i wciąż to robią. Pomimo to pomiary wskazały uszkodzenie sprężarek po stronie elektrycznej wywołane najprawdopodobniej brakiem możliwości chłodzenia (przy pomocy czynnika chłodniczego), w tym uszkodzenia stycznika. 
  5. Weryfikacja stanu i ilości oleju sprężarkowego. Biorąc pod uwagę fakt, iż układ freonowy został rozhermetyzowany wynik próby nie jest możliwy do oceny. Mając na uwadze powyższe nie mamy możliwości oceny ilości oleju sprężarkowego, jednakże jego kolor wprost mówi, iż sprężarki chłodnicze zostały mocno naruszone. Kwasowość oleju sprężarkowego nie znana. 

Naprawa chiller CIAT LGN200

Ze względu na fakt, iż stopień uszkodzenia jest dość wysoki zalecanym jest wymiana urządzenia na nieco nowsze rozwiązanie. Uwzględniając jednocześnie dostępność samego czynnika chłodniczego R22, który jest zabroniony (zgodnie z ustawą F-gazową). Istotną kwestią jest także sama przestrzeń robocza (powierzchnia wymiany ciepła), która to jest zwiększona. Analogicznie i wprost proporcjonalnie do powierzchni wymiany wzrasta ilość czynnika chłodniczego powodując wysoki współczynnik oddziaływania na Środowisko GWP i ODP. Standardowy system sterowania ON/OFF bez możliwości regulacji temp. skraplania wykorzystując chłodnicę w formacji pionowej. Brak możliwości sterowania przy pomocy przemiennika częstotliwości (falownika) ma wpływ na skraplanie czynnika chłodniczego oraz krzywą temperaturową. Napisz do Nas i otrzymaj w pełni darmowe doradztwo!

Serwis agregatów wody lodowej

Doradztwo i optymalizacja w zakresie chłodzenia umożliwiające Nam działanie z dużą precyzją wynoszącą, aż +/- 1 K, a w momencie bardzo wysokiej dokładności nawet +/- 0,5 K. Agregaty wody lodowej o wysokim współczynniku wydajnościowym EER przekładając się na bilans CO2, w tym zużycie energetyczne [kWh]. Działania eksploatacyjne chroniące personel, w tym również Obsługę przed możliwością uszkodzenia. Adaptacja urządzeń oraz układów HVAC/R wykorzystujących nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową o dużej dokładności. Elastyczność w zakresie wyboru technologii chłodzenia, a także elementów mechanicznych, w tym: sprężarek chłodniczych, wentylatorów skraplacza, bądź EZR (napęd). 

Niższy współczynnik przewodności cieplnej λ wynoszący niecałe 0,035 (W/m*K) przekładając się na niższe straty cieplne. Stała krzywa temperaturowa będąca wynikiem aparatury o nowych standardach, dbając o bezpieczeństwo Użytkownika. Wyższa sprawność układu, bądź możliwość rozszerzania o opcją low-noise zmniejszając poziom głośności, aż o blisko 12-18 dB. Elastyczność w zakresie wyboru rozszerzeń o opcję: odzysku ciepła, chłodzenia swobodnego, modułu hydraulicznego, jak również zmniejszonego poziomu głośności. Nieograniczone możliwości wychodzące naprzeciw oczekiwaniom Klienta. Skontaktuj się z Nami już dziś!

Serwis i naprawa chiller CIAT LGN200 | ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej