Serwis chiller oil Habor HBO-V900PTSBM6

4.9/5 - (57 votes)

Serwis chiller oil Habor HBO-V900PTSBM6 | ChillerTechSerwis i naprawa agregatów wody lodowej

Ultranowoczesne rozwiązania z zakresu chłodzenia, których celem jest utrzymanie stałych wartości temperaturowych. Oszałamiająca dokładność pomiarowa przekładająca się na obróbkę cieplną, w tym również krzywą temperaturową. Układy chłodzenia wykorzystujące proces przemian termodynamicznych oddziałując na stałą temp. w zakresie od +2 oC, aż do nawet +45 oC. Chłodziarki oleju inaczej chiller oil wywierające wpływ na proces obróbki, a także temp. nadrzędnych elementów. Elastyczność w zakresie wyboru technologii chłodzenia oraz dokładności temp. wynoszącej niecałe +/- 1 K otwiera przed Nami nowe możliwości. Proste w obsłudze systemy sterowania z możliwością rozszerzania o sterowanie nadrzędne LAN. Poznaj Nasze możliwości!

Utrzymanie stałych wartości z dużą dokładnością oddziałująca na rentowność przedsiębiorstwa, w tym również jego działanie. Obsługa i wsparcie przekładające się na bezpieczeństwo Obsługi oraz temp. medium chłodzącego. Działania prewencyjne i predykcyjne, których misją jest stała efektywność energetyczna. Pomiary w trybie rzeczywistym wywierające wpływ na możliwość przedwczesnego działania, a w momencie nieprawidłowości natychmiastowe wsparcie. Program PreVision® mający na celu oszałamiającą dokładność temp., w tym żywotność na poziomie, aż 25 lat. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo w każdej chwili.

Wynajem chłodziarek oleju z zakresu wydajności od 1000 W, aż do nawet 10 000 W w standardowych warunkach*. Chillery w niestandardowych wersjach oraz możliwością płynnej regulacji obrotowej poprzez wykorzystywanie przemienników częstotliwości (0-10V). Zoptymalizowane pod kątem zużycia energetycznego urządzenia, których współczynnik wydajnościowy EER jest na poziomie, aż >2,86. Ekologiczne czynniki chłodnicze, których to GWP jest o blisko 48% mniejszy aniżeli tradycyjnych urządzeń HVAC/R. Zerowy wpływ na warstwę ozonową ODP w bezpośredni sposób wpływa na Nasze działanie, jak również rozpoznawalność. 

Serwis chiller oil Habor HBO-V900PTSBM6

Serwis chiller oil Habor HBO-900PTSB | ChillerTech

Celem, a jednocześnie priorytetem urządzenia Habor HBO-V900PTSBM6 jest utrzymanie stałych wartości temperaturowych, ale także przepływu i ciśnienia medium chłodzącego. Obróbka stopów metali przy pomocy maszyny CNC wymaga od Nas bezpośredniego chłodzenia, w tym zachowania wartości temp. na poziomie, aż 16-20 oC. Ze względu na zmienne obciążenie wynikające z obróbki metalu (rodzaju, grubości itd…) napęd jest sterowany liniowo co oddziałuje na konieczność zmiennego chłodzenia. Ważnym podkreślenia jest zarówno fakt, iż mamy tu do czynienia z frezarką wysokoobrotową przeznaczoną do obróbki materiałów skrawalnych frezami trzpieniowymi, grawerskimi lub wiertłami. Przestrzeń robocza, która to została poszerzona na zapytanie Użytkownika umożliwia Nam również działanie na formach wtryskowych. 

Maszyna CNC, a mianowicie frezarka Makino już od dłuższego czasu wskazywała komunikat mówiący o błędach po stronie chłodzenia oleju. Nieregularny przepływ medium, w tym liczne straty ciśnienia (wzrost/spadek) w bezpośredni sposób przekładały się na czas obróbki elementów, w tym ich jakość. Mimo to obsługa wytrwale działała na maszynie, co w konsekwencji przełożyło się do wskazania alarmu RA inaczej problemu z zasilaniem, a tym samym wyłącznie urządzenia. Jednakowoż obsługa, w tym również sam Użytkownik na własną odpowiedzialność usiłował usunąć uszkodzenie. Niemniej jednak nie udało mu się odnaleźć przyczyny, w tym również uszkodzenia elementu lub elementów. Na domiar tego przyczyniło się to do uszkodzenia dodatkowych miejsc na płycie sterującej. 

Przegląd techniczny chiller oil Habor HBO-V900PTSB6

Uszkodzenia wskazane po diagnostyce urządzenia Habor:

  1. Uszkodzony system sterowania wraz z kontrolą poprawności faz uniemożliwiając dalsze funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzenie będące po stronie elektrycznej przełożyło się na wzrost temp. medium (oleju w maszynie CNC), a tym samym krytyczny błąd na sterowniku PLC. Dostęp do pomiarów temperaturowych w panelu Obsługi natychmiastowo wskazał, iż błąd leży po stronie urządzenia. 
  2. Płyta główna spalona, a ścieżki łączące uszkodzone. Wskutek przepięcia, bądź bezpośrednio skoku napięcia płyta główna została trwale uszkodzona. Wartym podkreślenia jest zarówno fakt, iż Obsługa/Użytkownika na własną odpowiedzialność zdecydował się na próbę naprawy płyty, co w konsekwencji przełożyło się na trwałe uszkodzenie. Część sterująca (nadrzędna) w wyniku braku komunikacji nie ma możliwości komunikatu 0/1 (ON/OFF).
  3. Połamana wtyczka do systemu kontroli urządzenia. Obsługa, w tym sam Użytkownik wskazywał, iż samo urządzenie jest niestabilne. W pewnym momencie jest widoczne na sterowniku PLC, natomiast są momenty gdzie jest kompletnie nie widoczny wyrzucając błąd. Poruszenie wtyczką spełniają rolę, jednakże chcieliby to przy okazji zastąpić na łatwo dostępne podłączenie. 
  4. Niezgodne z wytycznymi zabezpieczenia topikowe. Nadpalone oraz popalone bezpieczniki topikowe chroniące urządzenie przed nadmiernym wzrostem i zabezpieczeniem części elektrycznej. Jego funkcjonowanie, w tym rola jest niezmienną. Odcięcie obwodu prądu w przypadku wystąpienia zwarć lub przeciążeń w chwili działania.

Naprawa chiller oil Habor HBO-V900PTSB6

Rzetelne wsparcie i wycena, a także czas reakcji, który to była natychmiastowo przełożył się akceptację z ramienia Użytkownika. Z tego też względu urządzenie zostało natychmiastowo poddane regeneracji. System sterowania, w tym ścieżki na płycie głównej zostały zrekonstruowane. Wymiana uszkodzonych elementów wskazanych powyżej została dokonana natychmiastowo zwiększając bezpieczeństwo Obsługi w przyszłości. Wartym uwagi, iż wymianie zostały poddane zarówno zabezpieczenia topikowe, których wartość została dopasowana nieudolnie i niezgodnie z wytycznymi nominalnymi. Weryfikacja i pomiary, w tym próba napięciowa przełożyły się możliwość uruchomienia urządzenia w nieziemsko szybkim czasie wynoszącym niecałe 4-6 h. Testy sprawnościowe oraz pomiary rzeczywiste pozytywne (zgodne z wymogami). 

Urządzenie po w/w czynnościach funkcjonuje stabilnie uzyskując temp. na poziomie +20 oC. System sterowania za pomocą komunikacji ma możliwość analizy obciążenia maszyny, w tym elementu roboczego tzw. wrzeciona generującego dużą ilość ciepła. Chroniąc wrzeciono mamy możliwość działania z dużą precyzją, nawet w momencie dużego obciążenia, bądź wysokich temp. roboczych. Pierwotnym zadaniem urządzenia jest zarówno chłodzenie skrzyni będącej równie istotnym elementem. 

Serwis chiller oil Habor HBO-900PTSB | ChillerTech - Serwis i naprawa agregatów wody lodowej

Weryfikacja działania aparatury kontrolno-pomiarowej utwierdza Nas, w tym iż urządzenie funkcjonuje zgodnie z wytycznymi. Pomiary z dużą dokładnością oddziałują na niską deltę., jak również skoki w przestrzeni czasu. Krzywa temperaturowa na poziomie niecałych +/- 1,5 K satysfakcjonuje Obsługę. Sprężarka chłodnicza scroll pracuje równomiernie, bez zarzutu uzyskując stały poziom sprężania. Część olejowa zgodna z wytycznymi (w momencie działania ok. 50%). Wartość przegrzania mieszcząca się w normie dla termostatycznych zaworów rozprężnych w ok. 4-6 K. 

Chiller oil Habor HBO-V900PTSB6

Nieograniczone możliwości, w tym rozwiązania (opcję) chroniące Użytkownika przed możliwością uszkodzenia. Wielofunkcyjne układy chłodzenia, których celem oraz misją jest dużą dokładność pomiarowa osiągając stałą wartość temp. z zakresu od +12 oC, aż do +32 oC. Opcjonalne systemy, w tym również rozwiązania którymi są m.in.:

  1. Przekaźnik kontrolujący poprawność faz. Zabezpieczenie chroniące elementy mechaniczne przed możliwością zaniku napięcia, bądź co gorsza jego nieprawidłowej kolejności. Aparatura pomiarowa, w tym sam przekaźnik wysyłający komunikat mówiący o zgodności napięciowej, bądź jego niezgodności. Ochrona silników trójfazowych, którymi mogą być sprężarki chłodnicze lub wentylatory skraplacza o wyższej sprawności. Wykrywania zdarzeń mogących wpłynąć na uszkodzenie urządzenia, takie jak zanik napięcia lub wystąpienia bezpośrednio asymetrii napięć pomiędzy fazami.
  2. Aparatura kontrolno-pomiarowa, którymi to są presostaty ciśnienia. Ochrona przez możliwością ubytku czynnika chłodniczego, bądź zbyt wysokim ciśnieniem HP wpływając działania koncernu. Presostaty z dużą dokładnością wynoszącą +/- 1% przekładając się na rzetelność działania. Presostaty standardowe, bądź opcjonalnie elektroniczne osiągając stałą efektywność i możliwość wysyłania komunikatu w momencie nieprawidłowości. Możliwość prostej nastawy w zależności od rodzaju czynnika chłodniczego lub posadowienia urządzenia. Opcjonalne zaopatrzenie układu chłodzenia (obieg wtórny) olejowego mający na celu ochronę przed wyciekiem, bądź pęknięciem. Nastawa uzależniona od wewnętrznych strat po stronie układu.
  3. Czujniki przepływu. Stała wymiana ciepła działając pozytywnie na żywotność elementów mechanicznych oraz stabilność procesu obróbki cieplnej. 

ChillerTech naprawia, jak również serwisuje chłodziarki maszyn CNC. Naprawiamy, a także serwisujemy Chiller Oil jak i zwykłe chłodziarki olej / powietrze. Naprawiamy Chiller Oil o dowolnej wydajności chłodniczej i dowolnego producenta. Nasze usługi świadczymy na terenie całej POLSKI.

Serwis chiller oil Habor HBO-V900PTSB6| ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej