Serwis chiller Trane RTWD 260

5/5 - (1 vote)

Serwis i naprawa chiller Trane RTWD 260 | ChillerTech – Bezpieczeństwo w zakresie chłodzenia!

Skuteczna ochrona! Wsparcie serwisowe w zakresie urządzeń Trane to klucz do sukcesu oraz całkowita zgodność z ustawą F-gazową. Ale to nie wszystko… ponieważ przekłada się to na 100% sprawność układu oraz niższą, aż o 38% podatność na uszkodzenia. Nowatorska ochrona PreVision® to bezpieczeństwo, nawet w temp. powietrza +46oC lub -35oC. Biorąc pod uwagę nowoczesne rozwiązania m.in. narzędzia Testo to gwarancja bezpieczeństwa i satysfakcji, a także doskonałe rozwiązanie dla Ciebie. Skontaktuj się z Nami! 

Części zamienne. Usługi serwisowe i naprawcze z ramienia ChillerTech to idealne rozwiązanie stworzone, właśnie dla Ciebie. A powierzchnia +3500 m2 pozwala na dostępność m.in.:

 • Sprężarki chłodnicze Trane. To właśnie +38 szt. sprężarek w odmianie scroll, śrubowa, tłokowa, a nawet odśrodkowa przekłada się na możliwość skutecznego działania oraz bezpieczeństwa 24/7.
 • Oleje chłodnicze Trane. Smarowanie w układach z czynnikami HFC, HFO, CFC, i HCFC to konieczność zastosowania doskonałego, trwałego i zgodnego z zaleceniami Trane’a oleju sprężarkowego. A to jest możliwe tylko w ChillerTech!
 • Skraplacze freonowe. To właśnie skraplacze freonowe w odmianie Cu/Al lub MCHE to gwarancja przenoszenia ciepła z dokładnością +/- 1K. Ale to nie wszystko… ponieważ to idealne spasowanie pozwala na 100% pewność w zakresie szczelności układu freonowego.
 • Parowniki freonowe. Zabrudzenie układu WL1 oraz stosowanie środka (tł. woda / woda demi.) negatywnie wpływa na proces przenoszenia ciepła, a nawet działanie całego urządzenia. Z tego też względu w ChillerTech jesteśmy w stanie pomóc w zakresie wymian, napraw, mycia, a nawet czyszczenia wymienników ciepła
 • Wentylatory osiowe. Standardowe lub w wersji low noise są gwarancją wymiany ciepła (powietrze/medium). Warto wspomnieć, że są one sterowane w ON/OFF’ie lub za pomocą falownika 0-10V, co pozwala na stałą wartość skraplania oraz dochłodzenie na poziomie 10K (temp. uzależniona od urządzenia).
 • Inne części. Jest to cała armatura m.in. przetworniki ciśnienia, sterowniki, a nawet czujniki temp. lub flow-switch’e.

Serwis chiller Trane

Urządzenia Trane to trwałe i proste w obsłudze rozwiązania mające celu chłodzenie z dużą dokładnością. Zaopatrzone w m.in. soft start pozwala na wskaźnik bezpieczeństwa A2L/A1, a nawet sprawność na poziomie >2,98 EER. A na wskutek niższego obciążenia przekłada się na żywotność, aż +35 lat, co dla każdego z Nas jest priorytetowe. Są to równocześnie urządzenia, które są zaopatrzone w wymienniki ciepła MCHE (tzw. mikrokanałowe), których celem jest niższa o 40% ilość czynnika chłodniczego, co pozytywnie wpływa na bilans CO2 oraz koszt konserwacji. Nasuwa się zatem pytanie czemu bilans CO2 wpływa to na koszt konserwacji?

Odpowiedź jest prosta! Wielkość urządzenia jest uzależniona od wydajności chłodniczej (Qch), co w bezpośrednio sposób wpływa na bilans CO2 oraz ilość czynnika chłodniczego. Z tego też względu ilość substancji (tł. czynnika chłodniczego) w urządzeniu 10 kW będzie niższa, aniżeli w urządzeniu 100 kW itd… To finalnie przekłada się na konieczność konserwacji urządzenia, co okres X. Okresem X może być 24, 12 lub 6 miesięcy od daty ostatniej wizyty serwisu. Przechodząc do meritum. Większe urządzenie jest równoznaczne z większą powierzchnią wymiany, co niestety wpływa na to, że możliwość powstania nieszczelności jest większa. Dlatego m.in. w układach do 50t. serwis należy przeprowadzać, co 24 miesiące, a w układach ponad 500t. serwis należy przeprowadzać nawet, co 3 miesiące…

Serwis chiller Trane RTWD 260

Zgodnie z prośbą Zamawiającego wykonaliśmy serwis urządzenia chiller Trane RTWD 260, a w szczególności:

 1. Wizualna kontrola urządzenia. Rzetelna analiza urządzenia to m.in. wizualna kontrola, która ma na celu określenie stanu urządzenia, a nawet zalecenia serwisowe. Urządzenie chiller Trane RTWD 260 ma komunikat „low pressure” oraz „low oil level”. Dodatkowo warto wspomnieć, że odnaleziono 4 miejsca, które są tłuste, a mianowicie:
  1. Zawór schradera po stronie HP w układzie CKT.1
  2. Zawór rothalock w układzie CKT.1 / miejsce: odolejacz
  3. Króciec LP w układzie CKT.1 / miejsce: połączenie instalacja-sprężarka chłodnicza
  4. Króciec po stronie smarowania (tł. olejowej) / miejsce: wejście na filtr olejowy
 2. Kontrola ciśnienia w układzie. To właśnie analiza ciśnienia układu freonowego umożliwia Nam określenie +/- ilości substancji freonowej R134a. Ze względu na nowoczesną armaturę kontrolno-pomiarową Trane’a możliwe jest sprawdzenie wartości ciśnienia bez konieczności ingerowania w układ. Mimo to (dla pewności) dokonaliśmy pomiarów, co tylko utwierdziło Nas w tym, że ubytek wynosi +/- 20%. 
 3.  Analiza spektrochemiczna. Ze względu na nieszczelność po stronie freonowej ilość oleju chłodniczego jest minimalna. Z tego też względu w urządzeniu jest komunikat „low oil level”, co potwierdza konieczność badania + ewentualne uzupełnienie. Na wskutek zaopatrzenia urządzenia w sprężarki śrubowe, brak smarowania może spowodować a) niską sprawność tł. efektywność energetyczną lub b) prowadzić do całkowitego zatarcia, co niesie za sobą liczne konsekwencje.
 4. Kontrola zaworów bezpieczeństwa. Urządzenie Trane RTWD 260 jest zaopatrzone w 2x zaworów bezpieczeństwa na układ (zgodnie z ustawą F-gazową). Kontrola za pomocą detektora nieszczelności Testo gen. 3 wskazała 100% szczelność. 
 5. Badanie części układu. Rzetelna usługa serwisowa to m.in. analiza części, a mianowicie sprężarek w odmianie śrubowej. To właśnie w celu potwierdzenia 100% sprawności urządzenia, a nawet bezpieczeństwa w zakresie chłodzenia Nasz Serwis sprawdza oporność silnika oraz temp. przegrzania. Pomiar: OK. 
 6. Kontrola układu sterowania. Nowoczesna armatura kontrolno-pomiarowa w połączeniu ze sterownikiem Adaptive Control to gwarancja bezpieczeństwa, ale i 100% pewność w zakresie chłodzenia. Dodatkowo urządzenie Trane RTWD260 jest zaopatrzone w przemienniki częstotliwości (falowniki), co umożliwia niższe obciążenie układu. Kable elektryczne, zabezpieczenia oraz styczniki zostały sprawdzone i dokręcone. 

Naprawa chiller Trane RTWD 260

Zgodnie z zaleceniami Zamawiającego wykonaliśmy naprawę urządzenia chiller Trane RTWD260, która uwzględniała m.in.: 

 1. Odzysk czynnika chłodniczego. Ze względu na to, że R134a to mieszanina HFC w momencie ubytku możliwe jest jej ponowne wykorzystanie. To jest zarówno dla Klienta, jak i firmy serwisowej dogodne, patrząc choćby pod kątem finansowym. Przechodząc natomiast do meritum odzyskaliśmy i zmagazynowaliśmy czynnik w butlach dwuzaworowych, a po oficjalnym przeważeniu sumaryczna ilość czynnika chłodniczego wynosiła 54,5 kg. 
 2. Próba szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego. W celu 100% potwierdzenia miejsc nieszczelności dokonaliśmy analizę układu z wykorzystaniem Azotu Technicznego. Próba wskazała w/w miejsca nieszczelności.
 3. Usunięcie miejsc nieszczelności. Ze względu na liczne nieszczelności dokonaliśmy wymiany 2x zaworów schradera po stronie układu freonowego. Dodatkowo przystąpiliśmy do dokręcenia śrub po stronie LP za pomocą klucza dynamometrycznego. Wynik: urządzenie szczelne!
 4. Filtr/osuszacz. Na wskutek tzw. „otwarcia” układu freonowego oraz nieszczelności dokonaliśmy wymiany filtra/osuszacza. Stwierdzono duże zabrudzenie w układzie CKT2.
 5. Próba szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego. Po zakończeniu w/w prac dokonaliśmy sprawdzenia hermetyczności układu. Ciśnienie: 5,9 BAR’a. Po czasie >24 godzin stwierdzono, że urządzenie jest szczelne. 
 6. Próżnia układu freonowego. W celu usunięcia zanieczyszczeń dokonaliśmy tzw. próżniowania układu przez okres >12h. Warto wspomnieć, że jest to proces istotny i bardzo ważny patrząc m.in. na to, że niewielka ilość wilgoci może prowadzić do powstania nieszczelności. 
 7. Uzupełnienie układu czynnikiem R134a. Zgodnie z zaleceniami Trane’a oraz tabliczką znamionową uzupełniliśmy układ freonowy mieszaniną R134a w ilości 83,0 kg.
 8. Uruchomienie i test. Po zakończeniu w/w prac dokonaliśmy uruchomienia urządzenia oraz blisko 5h. testów. Wynik: urządzenie znowu zaczęło działać! 

Dodatkowe prace

Na prośbę Zamawiającego wykonaliśmy równocześnie (w partii nr.2):

 1. Analiza spektrochemiczna. Ze względu na minimalną ilość oleju chłodniczego w urządzeniu nr.1 Klient zdecydował się na pobranie próbek z pozostałych układów. Analiza w laboratorium wskazała, że lepkość kinetyczna substancji jest <100 mm2/s (poniżej dane)
  Próba oleju w urządzeniu Trane RTWD260
 2. Wymiana zaworów bezpieczeństwa. W celu uniknięcia sytuacji przenikania (tł. przepuszczania) czynnika przez zawór Zleceniodawca zlecił Nam ich wymianę na kompletnie nowe. Zgodnie z prośbą oraz zleceniem dokonaliśmy wymiany 12 szt. zaworów na nowe Castel Pmax = 21 BAR-a (zgodnie z zaleceniami Trane’a). Dodatkowo w celu uniknięcia nieszczelności na gwincie użyliśmy specjalnego kleju odpornego na zmiany temp., a nawet ciśnienia.
 3. Kontrola zaworów schradera. Zawór schradera to nic innego jak zawór tzw. serwisowy, który umożliwia Nam sprawdzenie ciśnienia, a tym samym temp. w układzie lub na poszczególnym elemencie. Zaopatrzone w iglicę oraz uszczelkę niejednokrotnie dochodzi do sytuacji ich uszkodzenia, a nawet zawieszenia, co powoduje niejednokrotnie ubytek czynnika chłodniczego. To właśnie w celu uniknięcia  zjawiska dokonaliśmy sprawdzenia wszystkich miejsc wraz z ewentualną koniecznością wymiany. 
 4. Kontrola pomiarów w urządzeniu. Chiller Trane RTWD260 jest zaopatrzone w przetworniki ciśnienia, których priorytetem jest zabezpieczenie urządzenia w momencie jakichkolwiek niepoprawnych wskazań lub przekroczenia określonych wartości. Z tego też względu odczyty porównaliśmy bezpośrednio z rzeczywistymi. Pomiary: zgodne.

Rezultat: urządzenie przekazano do eksploatacji!

Serwis i naprawa chiller Trane RTWD 260 | ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej