Serwis Industrial chiller WR-10AC

5/5 - (2 votes)

Serwis i naprawa Industrial chiller WR-10AC | ChillerTechSerwis i naprawa agregatów wody lodowej

Nowoczesne formy chłodzenia, które w bezpośredni sposób wpłyną na Twoje działanie. Działania serwisowe oddziałujące na rzetelność, w tym nawet i dokładność pomiarową osiągającą, aż +/- 1%. Wsparcie w zakresie zarządzenia mające na celu stabilność temperaturową, niezależnie od obciążenia cieplnego. Innowacyjny program PreVision® wywierający wpływ na działanie przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo Obsługi, jak również rentowność koncernu. Rzetelność i pasja w tworzeniu nowoczesnych układów HVAC/R otwiera przed Nami nowe możliwości osiągając stałe wartości, których to nie sposób zastąpić. Ultranowoczesne formy kontrolno-pomiarowe wraz z możliwością rozszerzenia o m.in. analizę czynnika chłodniczego, badanie spektrochemiczne oleju sprężarkowego lub badanie strukturalne substancji niskokrzepliwych (medium chłodzącego). Skontaktuj się z Nami!

Proekologiczne działania chroniące Obsługę przed możliwością ubytku czynnika chłodniczego, a także wysoką emisją CO2. Zarządzenie czynnikami chłodniczymi z grupy HFC, HCFC oraz CFC, których wartość GWP i ODP jest zmienną. Badania strukturalne substancji (czynników chłodniczych) wpływające na właściwości termodynamiczne, jak również temp. w strategicznych miejscach. Analiza spektrochemiczna oleju sprężarkowego odpowiadająca za wzorowe smarowanie elementów mechanicznych, a co za tym idzie temp. nadrzędnych elementów. Niski, bądź zerowy współczynnik oddziaływania na warstwę ozonową ODP działając na ochronę Środowiska Naturalnego. Dołącz do zespołu ChillerTech już dziś!

Działania prewencyjne i predykcyjne, których misją jest utrzymanie stałej sprawności układu chłodzenia, a także urządzeń. Usługi w zakresie eksploatacji urządzeń oraz sprzętu HVAC/R o wydajności nominalnej od 1 kW, aż do nawet +1200 kW. Analiza zużycia elementów mechanicznych wraz z możliwością rozszerzenia o opcję płynnej regulacji obrotowej (0-10V) oddziałując na niższe zużycie. Płynna regulacja obrotowa wykorzystująca przemienniki częstotliwości przekładając się na funkcjonalność, a także stabilność układu. Wielofunkcyjne układy sterowania z możliwością rozszerzenia o opcję nadrzędnego sterowania tzw. LAN, które w bezpośredni sposób wpływa na działanie przedsiębiorstwa. Dostęp do pomiarów w trybie rzeczywistym przekłada się na możliwość przedwczesnego działania. Zadzwoń do Nas i otrzymaj spersonalizowaną ofertę…

Serwis Industrial chiller WR-10AC

Serwis i naprawa Industrial chiller WR-10AC

Wielofunkcyjne i proste w obsłudze układy chłodzenia z możliwością płynnej regulacji, bądź bezpośredniego/pośredniego odzysku ciepła. Nowoczesne formy chłodzenia, których funkcjonalność zdumiewa, a działania zachwyca. Oszałamiające wartości, w tym wysoka dokładność pomiarowa wynosząca, aż +/- 1%. Chillery z zakresu wydajności od 1 kW, aż do nawet +1200 kW dostępne od ręki zachowując stałą wartość temp. od -12 oC do blisko +45 oC. Elastyczność w zakresie wyboru technologii chłodzenia oraz elementów mechanicznych oddziałuje na Nasze referencje i działanie. Nieograniczone możliwości będące wynikiem ciągłego dążenia do perfekcji, w tym poszerzania Swoich możliwości w branży HVAC/R.

Agregaty wody lodowej Industrial chiller to urządzenia, których celem jest utrzymanie temperatur z zakresu od +5 oC, aż do nawet +35 oC osiągając przy tym stałe wartości pod kątem przepływu i ciśnienia. Obieg otwarty chroniący Użytkownika przez zaburzeniem przepływu, bądź co gorsza wysokim spadkiem ciśnienia. Wartym podkreślenia jest zarówno fakt, iż ciśnienie operacyjne jest mniejsze przekładając się na niższą możliwość uszkodzenia, a co za tym idzie ubytku medium chłodzącego. Decydującym czynnikiem jest zarówno zmniejszone niebezpieczeństwo zapowietrzenia układu, które to może wystąpić tylko i wyłącznie z powodu zbyt niskiego poziomu medium. Mimo to obieg otwarty ma też swoje wady, do których należy m.in. odparowanie (zmniejszenie stężenia) medium chłodzącego, którym może być glikol propylenowy/etylenowy. Przy wysokich temp. zewnętrznych, a nawet zbyt dużą temp. medium chłodzącego stężenie proporcjonalnie się zmniejsza, a temp. krzepnięcia ulega zmianie.

Prostota mająca na celu wysokie bezpieczeństwo. Sprężarki chłodnicze w odmianie spiralnej (scroll) oddziałujące na wysoki poziom sprężania, a tym samym znakomity odbiór ciepła niezależnie od warunków zewnętrznych. Wentylatory skraplacza w odmianie osiowej poprzez, które przestrzeń robocza zostaje zmniejszona zachowując stałą efektywność energetyczną. Wymienniki ciepła (skraplacze) w odmianie lamelowej mające wpływ na ciśnienie i temp. skraplania, w tym stabilność działania TZR. Wejdź na wyższy poziom z Naszym urządzeniem!

Przegląd techniczny Industrial chiller WR-10AC

Serwis Industrial chiller WR-10AC

  1. Wizualna kontrola urządzenia. Rzetelna ocena zużycia urządzenia, w tym również elementów eksploatacyjnych (wymiennych) oddziałujących na funkcjonowanie układu. Zapoznanie się ze strukturą obiegu freonowego, a także wibracjami wywołanymi działaniem elementów mechanicznych. Sprężarki chłodnicze utrzymują stałą temp., a co za tym idzie ciśnienie sprężania. Weryfikacja obiegu smarującego (olejowego) mająca na celu zgodne z wytycznymi smarowanie oraz poziom.
  2. Pomiary ciśnień statycznych, jak i dynamicznych czynnika chłodniczego. Szczegółowe pomiary po stronie obiegu freonowego umożliwiające Nam ocenę efektywności urządzenia, jak również czasu zbijania temp. medium chłodzącego którym to jest glikol propylenowy. Układ freonowy szczelny, a jego funkcjonowanie stosowne. Analiza strat ciśnienia na elementach wymiennych tzn. filtr/osuszacz poprzez ΔP. Wewnętrzne straty ciśnienia po stronie obiegu freonowego w normie.
  3. Weryfikacja układu sterowania/zabezpieczającego. Badanie elementów zabezpieczających, a także kontrolno-pomiarowych przekładających się na odczyt wartości w trybie rzeczywistym. Ocena działania elementów elektronicznych, w tym m.in. styczników, zabezpieczeń nadprądowych itd… Zgodność pomiarowa w normie, a poprzez wykorzystywanie kamery termowizyjnej badanie temp. elementów mechanicznych (sprężarki chłodnicze). Urządzenie funkcjonuje zgodnie z w wytycznymi.
  4. Pomiary po stronie elektrycznej. Rzeczywiste pomiary po stronie elektrycznej wywierające wpływ na działanie układu chłodzenia. Zgodne z normami UE oraz krajowymi pomiary, których celem jest bezpieczeństwo Obsługi. Czytelny panel sterujący mający na celu stabilną obróbkę cieplną, a w momencie nieprawidłowości natychmiastowego wyłączenie urządzenia (tzw. błąd krytyczny).
  5. Kontrola elementów roboczych/mechanicznych. Zgodne z wytycznymi odczyt wartości oddziałujących na obsługę urządzenia, w tym sprawność. Sprężarki chłodnicze w odmianie scroll w ilości, aż 2 szt. działają nienagannie. Pomiary elektryczne zgodne ze wskazówkami uwzględniając błąd pomiary na poziomie ok. +/- 5%. Ilość, jak również kolor oleju sprężarkowego w normie gwarantując nam doskonałe smarowanie. Temp. skraplania stała poprzedzona bezpośrednio optymalnym działaniem wentylatorów skraplacza w wersji ON/OFF. 

Serwis i naprawa agregatów wody lodowej

Serwis Industrial chiller WR 10AC

Wsparcie w zakresie utrzymania stałych warunków temperaturowych, niezależnie od obciążenia cieplnego. Optymalizacja oddziałująca na wymianę ciepła, a także krzywą temperaturową. Adaptacja układów chłodzenia przekładająca się na wyższą sprawność EER/COP, a tym samym bilans energetyczny. Płynna regulacja obrotowa, jak również mikrokanałowe wymienniki ciepła (MCHE) wyróżniające się znakomitymi właściwościami termicznymi, a co najważniejsze niższymi oporami wewnętrznymi.  Niższe straty cieplne poprzez wykorzystywanie materiałów izolacyjnych o przewodności cieplnej wynoszącej niecałe λ – 0,033 W/m*K. Elementy zabezpieczające chroniące Użytkownika przed możliwością uszkodzenia, bądź co gorsza dodatkowych kosztów. Program ochrony PreVision® mający za cel stałą wydajność i optymalne funkcjonowanie. Dowiedź się więcej…

Poznaj Nasze możliwości i zyskaj przewagę! Doradztwo z zakresu wyboru technologii chłodzenia łączące prostotę, wysoką elastyczność, jak również stałą efektywność. Rzetelne usługi w zakresie eksploatacji urządzeń o wydajności chłodniczej od 1 kW, aż do nawet +5000 kW umożliwiając Nam dostęp do strategicznych wartości. Działania prewencyjne i predykcyjne, których misją jest stała wartość temp. medium chłodzącego. Weryfikacja elementów zabezpieczających z analizą zgodności pomiarowej, bądź nawet skalą dokładności. Audyt układów HVAC/R z opcjonalną kalibracją czujników NTC i PTC oddziałując na wysoką dokładność. Rozszerzenia, a nawet adaptacja urządzeń lub układu zgodnie z wytycznymi Użytkownika/Obsługi zachowując stałe wartości temp., przepływu, a także ciśnienia. Zamów Nasz mobilny serwis już dziś!

Chillery procesowe o wysokim współczynniku efektywności energetycznej EER i COP. Elastyczność w zakresie wyboru technologii chłodzenia, jak również elementów mechanicznych wpływając na temp. końcową. Sprężarki chłodnicze w odmianie śrubowej uzyskujące nieziemsko wysoki współczynnik sprężania przy niskim poziomie głośności. Wysoka trwałość łącząca zmniejszoną o blisko 25% ilość elementów zużywalnych. Nowoczesna forma wymiany ciepła poprzedzona wymiennikami ciepła w odmianie mikrokanałowej (MCHE) osiągając niższe opory wewnętrzne oraz doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. Odbiór ciepła przy pomocy wymienników ciepła w odmianie płaszczowo-rurowej mając na uwadze niższe opory wewnętrzne, w tym zwiększoną przestrzeń roboczą przekładając się na natychmiastowe utrzymanie temp. żądanej. Sprawdź Sam!

Serwis i naprawa Industrial chiller WR-10AC | ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej