TechnoTrans beta c 200L

5/5 - (3 votes)

Naprawa i serwis nawilżacza offsetowego TechnoTrans beta c 200L | ChilerTech – Serwis systemów HVAC

Zostaliśmy zaproszeni do naprawy systemu chłodzenia maszyny offsetowej TechnoTrans Heidelberg CombiStar beta c 200 L. W początkowej fazie system temperacji wałków zaczął zgłaszać problem z alkoholem. Natomiast po chwili kolejne sekcje Technotransu zaczęły odmawiać posłuszeństwa.

Naprawa TechnoTrans beta c 200LEkspertyza wynik przeglądu zerowego TechnoTrans beta c 200L

W nawilżaczu doszło do rozszczelnienia układu freonowego w skutek czego z chillera uszedł praktycznie cały freon.

 • W skutek nieodpowiedniej /wysokiej temperatury/ medium zwilżającego dozownik alkoholu zaczął rozłączać system. Za wysoki parametr termiczny orz za wysokie stężenie alkoholu w systemie IPA.
 • Wraz z freonem ze sprężarek został wypchany olej. Obsługa pomimo prawidłowego zadziałania podzespołów zabezpieczających które wyłączyły chiller wymusiła mechanicznie jego pracę.
 • Na wskutek pracy sprężarek bez oleju i gazu sprężarki się przytarły i należało by je wymienić.
 • Brak wody w układzie „d” temperacji – system nieszczelny należy go dopełniać mniej więcej co 6 godzin.

Naprawa TechnoTrans beta c 200L

 1. W pierwszym kroku naszej pracy z pomocą Azotu technicznego odnaleźliśmy nieszczelność w układzie freonowym. Do rozszczelnienia doszło na rurce wyrównania oleju sprężarek.
 2. Pospawaliśmy rurkę i ponownie sprawdziliśmy szczelność – wynik pozytywny czas próby 2 godziny przy ciśnieniu 8 Bar.
 3. W trakcie wykonywania próżni uzupełniliśmy olej do stanu żądanego. Czas próżni kolejne 2 godziny.
 4. Sprężarki już niestety nadpalone i przytarte na stałe – tutaj należało by wymienić je na nowe. Puki co zleceniodawca został poinformowany o ich stanie technicznym i zagrożeniu przed ich uszkodzeniem w najbliższym czasie.
 5. Bardzo dokładnie umyliśmy całe urządzenie tj; skraplacz, układ IPA a także usunęliśmy całe pokłady oleju sprężarkowego pod maszyną.
 6. Wtłoczyliśmy do urządzenia nowy czynnik chłodniczy, a także uruchomiliśmy układ.

Serwis TechnoTrans beta c 200L

W konsekwencji wykonanych czynności naprawczych nasz nawilżacz zaczął pracować jednak wymagał dodatkowych czynności serwisowych.

 • Uzupełnienie wody w układzie temperacji. Obsługa z niewiadomych powodów odwróciła położenie Flow switch – być może chcieli sprawdzić naszą wiedzę:).
 • Umyliśmy dozownik alkoholu – przekłamywał prawie o 1,5% .
 • Wyregulowaliśmy nastawę dozownika bufora z 5% na 3,5%.
 • Skontrolowaliśmy wszelkie elementy kontrolno – pomiarowe.

Wynika naprawy nawilżacza offsetowego TechnoTrans beta c 200L

Urządzenie pracuje poprawnie z pominięciem sprężarek które niestety niebawem się uszkodzą na trwałe. Dość szybko osiąga zadane temperatury, odpowiednio dozuje alkohol, jak również bufor.

Serwis i naprawa TechnoTrans beta c 200L | ChillerTech