Serwis układów chłodzenia przemysłowego

5/5 - (32 votes)

Serwis układów chłodzenia przemysłowego

Układy chłodzenia odgrywają kluczową rolę w wielu procesach technologicznych. Ich wykorzystanie jest ściśle związane z funkcją jaką pełnią, a mianowicie obniżenie temperatury, za pomocą chłodziwa, którym może być woda, powietrze, specjalne roztwory, bądź też kombinacja cieczy i powietrza. Proces wymiany ciepła następuje w oparciu o zasady termodynamiki i zachodzi dzięki zastosowaniu wymienników ciepła.

W rozwiązaniach opartych o wodę w zasadzie wyróżniamy dwa rodzaje obiegów tj:

1. Otwarty – chłodziwo pozostaje w kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym.
2. Zamknięty – środek chłodzący krąży wewnątrz instalacji rurowych i wężownic.

Z uwagi na to, że najczęściej stosowanym medium w urządzeniach chłodzących jest woda, to należyte dbanie o jej jakość jest kluczem do bezawaryjnej pracy układów obniżających temperaturę.
Niestety często klienci zapominają, że owa ciecz zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia, których po prostu gołym okiem nie sposób dostrzec. W związku z czym, w instalacjach chłodniczych gromadzą się różnego rodzaju cząsteczki, pochodzenia biologicznego bądź nieorganicznego, które z reguły są przechwytywane przez filtry, jednak część z nich przedostaje się dalej do wnętrza układu, gdzie tworzy rozpuszczone hydraty.

Najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami nieorganicznymi są cząsteczki:

-Sodu krzemu
-Żelaza
-Wapnia
-Chlorku

W zależności od rodzaju zastosowanego układu możemy również spotkać się z zanieczyszczeniami biologicznymi w których skład wchodzą:

-Glony
-Bakterie
-Grzyby
-Jak również inne mikroorganizmy.

Aby zminimalizować destrukcyjny wpływ zabrudzeń stosuje się następujące metody prewencyjne:

Serwis układów chłodzenia przemysłowego

1. Zapobieganie tworzeniu się miejsc zastoju cieczy poprzez utrzymanie określonej prędkości cyrkulacji,
2. Stosowanie środków do uzdatniania wody, opartych o związki chemiczne,
regularne oczyszczanie zbiorników i instalacji,
3. Częste przeglądy serwisowe,
4. Monitoring poziomu korozji wymienników ciepła,
5. Kontrola stopnia zanieczyszczenia cieczy,
6. Przegląd instalacji pod kątem utraty hermetyczności.

Do głównych, stosowanych metod czyszczenia układów chłodzenia możemy zaliczyć:

1. Czyszczenie mechaniczne orurowania oraz skraplaczy za pomocą specjalnych kulek bądź szczotek,
2. Ręczne zbieranie zanieczyszczeń przy użyciu filtrów i sitek,
3. Wdrożenie specjalistycznych roztworów chemicznych, eliminujących kamień, a także biofilm,
4. Zastosowanie środków regulujących pH, a także zapobiegających korozji oraz rozwojowi mikroorganizmów.

Podsumowanie

Po raz kolejny należy podkreślić zasadność regularnego serwisu. Dzięki okresowym przeglądom jesteśmy w stanie zlokalizować ewentualne usterki, jak również zapobiec wystąpieniu poważnych awarii. Ponadto czynności konserwacyjne mają za zadanie utrzymanie jak najwyższej wydajności układu co też ma przełożenie na koszty eksploatacyjne. Powierzenie serwisu wykwalifikowanej firmie również nie jest bez znaczenia, dlatego ChillerTech oferuje usługi naprawy, a także konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych dowolnego producenta. Zapraszamy do współpracy.

Serwis, a także naprawa układów chłodzenia przemysłowego | ChillerTech