Systemy HVAC

4.6/5 - (34 votes)

Systemy HVAC | ChillerTech-Serwis i naprawa systemów HVAC

Nazwa HVAC to akronim angielskich słów (Heating, Ventilation and Air Conditioning), odnoszący się do rozbudowanych systemów z funkcją: podgrzewania, wentylacji, a także chłodzenia powietrza. Swoje działanie opierają o zasady termodynamiki ciał stałych, płynnych, a także gazów.

Omawiane urządzenia znajdują swoje szerokie zastosowanie w wielu miejscach, gdzie wymagane jest utrzymanie specyficznego środowiska. Z uwagi na opcje, które oferują, nie służą już tylko do chłodzenia pomieszczeń. Posiadają  także możliwość dogrzewania, sterowania poziomem wilgotności, a także filtrują zanieczyszczone powietrze.  Ze względu na swą kompleksowość i różne warianty dotyczące personalizacji, układy te potrafią spełniać potrzeby i specyficzne wymagania klienta.

Ogólny podział systemów HVAC ze względu na rodzaj medium przeznaczonego do wymiany cieplnej, wygląda w następujący sposób:Systemy HVAC

  • systemy powietrzne – gdzie głównym nośnikiem energii termicznej jest powietrze, które przy pomocy systemu wiatraków, jest rozprowadzane po sieci przewodów wentylacyjnych,
  • Wodne systemy– nie trudno się domyślić, że medium odpowiedzialnym za reakcje termiczne jest woda,
  • systemy mieszane (powietrze-woda), systemy powietrzno-freonowe – wykorzystują w swojej pracy cechy termodynamiczne zarówno powietrza jak i cieczy.

Aby systemy HVAC optymalnie wykorzystywały swoje walory, muszą być dokładnie uwzględnione wszystkie zmienne na etapie ich projektowania. Czy urządzenie będzie obsługiwało np.: szpital czy halę produkcyjną. Niebagatelną rolę odgrywają również aspekty konstrukcyjne danego obiektu.

Jeśli chodzi o koszty utrzymania systemu HVAC, niestety są one dużo wyższe niż ich sama instalacja. Należy również pamiętać, że właśnie czynności serwisowe, wchodzące w obsługę po montażową, nie powinny być  zaniedbywane. Konserwacja, jeśli jest prowadzona regularnie i prawidłowo, na pewno przyczyni się do uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z awariami podzespołów, a także zadba o efektywną pracę całego mechanizmu.

Trzeba również pamiętać o trzech zasadach, a mianowicie:

  • stosować najprostsze rozwiązania,
  • zapewnić łatwy dostęp do urządzeń wymagających konserwacji,
  • zlecić czynności serwisowe wykwalifikowanemu personelowi.

Podsumowanie

Systemy HVAC to niewątpliwie urządzenia, które ze względu na swoją uniwersalność są stosowane w wielu branżach. Często pracują w ciężkich warunkach, dlatego tym bardziej należy pamiętać o regularnym przeglądzie i serwisie, który powinien by prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta.

Systemy HVAC | ChillerTech- Przeglądy techniczne systemów HVAC