Glikol propylenowy Factory EKO

Glikol propylenowy Factory EKO

Glikol propylenowy Factory EKO | ChillerTech – Certyfikowany dostawca płynów niezamarzających Substancje niezamarzające rzutujące na sposób Twojego działania, a także bezpieczeństwo. Temp. krystalizacji wynoszą, aż -64 oC wpływa na finalne wykorzystywanie układu chłodzenia, jak również wysoką elastyczność działania. Ekologiczne płyny niezamarzające, których celem jest wyższa sprawność EER/COP przekładająca się na zużycie energetyczne (kWh). Wysoka elastyczność działania, w tym dostęp do blisko +24 000 l. umożliwia Nam osiągnięcie znakomitych właściwości. Glikol propylenowy Factory EKO to unikatowy…

Więcej

Glikol propylenowy Factory GLY

Glikol propylenowy Factory GLY

Glikol propylenowy Factory GLY | ChillerTech – Dostawca substancji niezamarzających  Nowoczesne substancje niezamarzające, których temp. krzepnięcia wynosi, aż -67 oC. Struktura chroniąca Użytkownika przed możliwością uszkodzenia układu, a tym samym urządzenia przekładając się finalnie na ubytek substancji odpowiedzialnej za odbiór ciepła. Dostęp do nieograniczonych ilości wynoszących, aż +24 000 l. umożliwia Nam wysoki stopień bezpieczeństwa, niezależnie od czynników zewnętrznych. Atesty PZH mające za cel stałą efektywność układu, a tym samym niższe opory wewnętrzne przekładając się…

Więcej