Utylizacja czynników chłodniczych

4.7/5 - (58 votes)

Utylizacja czynników chłodniczych | ChillerTechSerwis i naprawa agregatów wody lodowej

Wsparcie w zakresie zarządzania, a także optymalizacji mające na celu stałą sprawność układów HVAC/R. Nowoczesna aparatura pomiarowa o wysokiej dokładności przekładająca się na Nasze referencję oraz sposób działania. Usługi diagnostyczne wywierające wpływ na bilans CO2, a tym samym koszty operacyjne. Opieka serwisowa, która w bezpośredni sposób oddziałuje na bezpieczeństwo Obsługi, jak również efektywność energetyczną EER i/lub COP. Proekologiczne działania, których misją jest niski bilans CO2, wpływając tym samym na sprawność energetyczną układu, jak i samych urządzeń. Intuicyjne i proste w obsłudze rozwiązania z zakresu chłodzenia, które przełożą się na Twoje wyniki, a także koszty zużycia. Sprawdź Sam!

Utylizacja czynników chłodniczych o wysokim współczynniku GWP wynoszącym >1.700 przekładającym się na zużycie, sposób funkcjonowania, jak również koszty eksploatacyjne. Usługi zgodne z wytycznymi UE oraz najnowszymi dyrektywami zachowując stałe wartości, którymi są choćby i: rzetelność, uczciwość, zaufanie. Ekologiczne czynniki chłodnicze o niskim współczynniku oddziaływania na Środowisko zwiększając bezpieczeństwo w okresie żywotności. Bilans CO2 oraz stała sprawność układu, nawet w bardzo trudnych i wymagających warunkach zewnętrznych. Kup już dziś! 

Odzysk i utylizacja czynników chłodniczych

Czynniki chłodnicze z grupy HCFC (inaczej chloro-, bądź chlorofluoropochodne węglowodorów), w tym również czynniki R22 lub inne substancje zawierające domieszki w ilości większej niż 1% mas są zabronione, a ich stosowanie wysoko karane. Wysoki współczynnik oddziaływania na Środowisko (GWP) wynoszący, aż  1810 t., a co za tym idzie potencjał niszczenia ozonu (OPD) na poziomie 0,055 w bezpośredni sposób wpływa na wykorzystanie substancji. Zastrzeżenia dotyczące struktury substancji R22, jak i jego właściwości termodynamicznych przełożyły się na jego całkowite wycofanie z dniem 1 stycznia 2015 r. Zakres rozporządzenia F-gazowego mówi, iż od w/w terminu (daty) wprowadzono absolutny zakaz stosowania urządzeń z czynnikiem chłodniczym HCFC-22 potocznie zwanym R22. 

Odzysk czynnika chłodniczego

Niski bilans CO2 urządzeń, jak również sprzętu HVAC/R działając na koszty operacyjne. Analiza zużycia oraz właściwości termodynamicznych substancji (czynnika chłodniczego) wywierając wpływ na funkcjonowanie obiegu chłodniczego. Krzywa temperaturowa uzależniona od temp. roboczej, w tym również środka chłodzącego. Zmienne, w tym m. in. warunki zewnętrze lub temp. żądana prowadząca do wysokiej elastyczności w zakresie technologii chłodzenia. Czynniki z grupy HCFC lub HCF będące nierozłączna częścią urządzenia, elementów mechanicznych oraz oddziaływania na Środowisko. Obowiązki Użytkownika wynikające z najnowszych dyrektyw/rozporządzeń UE mające na celu niski współczynnik GWP i COP. Dowiedz się więcej…

Doradztwo i optymalizacja w zakresie zarządzania substancjami fluorowanymi. Analiza czynników chłodniczych, pod względem zużycia, bądź nawet i jego stopnia degradacji wpływając na chłodzenie elementów mechanicznych. Testy sprawnościowe o wysokiej dokładności pomiarowej wraz z możliwości rozszerzania dając możliwość przedwczesnego działania. Wilgotność czynnika chłodniczego, jak również zawartość gazów nieskraplających, która to zgodnie z normami powinna wynosić < 1,5% obj. 

Odzysk czynników chłodniczych o wysokim lub niskim współczynniku GWP/ODP stanowiąc bezpieczeństwo Użytkownika, wysoki współczynnik sprężania substancji, a co najważniejsze wzorowe właściwości. Odzysk substancji zubożających (fluorowanych) wraz z możliwością analizy spektrochemicznej oleju sprężarkowego. Niewiarygodne wyniki, a także nieograniczone możliwości.

Zabezpieczenie czynników chłodniczych

Odzysk i utylizacja czynników chłodniczych

Działania związane z przechowywaniem, a tym samym bezpiecznym zabezpieczeniem czynników chłodniczych, których ubytek może skutkować wysokimi karami. Zabezpieczenie czynnika chłodniczego z grupy CFC, HCFC oraz HFC w specjalistycznych butlach o ciśnieniu maksymalnym wynoszącym, aż 48 BAR. Oznaczenie, jak również klasyfikacja czynnika chłodniczego pod kątem jego właściwości dająca Nam możliwość rzetelnej oceny zużycia. Ultranowoczesne rozwiązania, których celem jest całkowity odzysk czynnika chłodniczego zgodnie z wymogami UE. Zaawansowane stacje do odzysku czynnika chłodniczego zmniejszające ryzyko ubytku, bądź co gorsza jego zniekształcenia. Elastyczność w zakresie wyboru sposobu odzysku wpływa na czas działania oraz koszty operacyjne związane z tym działaniem. 

Wytrwałość w dążeniu do perfekcji. Nowoczesne formy odzysku czynnika chłodniczego łączące wysoką elastyczność, a także minimalny czas zmiany substancji. Ekologiczne działania oddziałujące na globalne ocieplenie, jak również warstwę ozonową. Wysokosprawnościowe czynniki chłodnicze, których GWP jest o blisko 68% mniejszy, aniżeli tradycyjnych czynników. Zmniejszony ślad węglowy przekładający się na uznanie oraz renomę przedsiębiorstwa. Sezonowa sprawność układu wyrażana przy pomocy SEER lub SCOP, która to względem tradycyjnych układów jest o blisko 37% większa. Adaptacja i optymalizacja kosztów zużycia w aspekcie krótko i długofalowym umożliwiając Nam działanie z wysoką dokładnością, niezależnie od temp. lub warunków zewnętrznych. 

Godne zaufania działania, które wprowadzą Cię na nową drogę. Proekologiczne działania wywierające wpływ na działanie układów chłodzenia, w tym urządzeń i/lub sprzętu. PreVision® którego misją, a co za tym idzie celem jest wysoka elastyczność, oszałamiająca sprawność oraz bezpieczeństwo w każdej chwili. Działania prewencyjne i predykcyjne utrzymujące stałe warunki w zakresie temperatury, przepływu i ciśnienia. Stały odbiór ciepła wyrażający odpowiedź na najnowsze wymagania Użytkownika, bądź personelu. Skontaktuj się z Nami już dziś!

Regeneracja czynnika chłodniczego

Utylizacja czynników chłodniczych

Działania związane z regeneracją czynników chłodniczych z grupy CFC, HCF i HCFC. Wysoka elastyczność, a także struktura substancji roboczej (czynnika chłodniczego) która niesie za sobą zmienne. Zalecenia związane z eksploatacją układów HVAC/R w sposób jasny i wyraźny mówią, iż w momencie, gdy ubytek czynnika chłodniczego jest > 30% zalecanym jest jego całkowity odzysk, przeważenie, a tym samym zabezpieczenie. Mieszaniny zeotropowe czynników chłodniczych, którymi mogą być choćby i R404A, R410A, R452A. Forma substancji, a bardziej jego chemiczna struktura wpływająca na krzywą temperaturową, w tym różną temp. wrzenia. Za przykłada możemy przyjąć choćby i R404A będący mieszaniną substancji takich jak: R-125, R-143a, a także R-134a w następujących proporcjach: 44/52/4 (%). Trzyskładnikowa substancja, którym to jest czynnik R404A wywiera zatem na Użytkowniku działania związane z regularną eksploatacją i badaniem układem przy pomocy Azotu Technicznego lub detektorów nieszczelności. Dowiedz się więcej…

Regeneracja czynników chłodniczych wykorzystując nowoczesne formy odzysku, bądź też bezpośrednio funkcjonowanie układu freonowego. Stacje do odzysku czynnika chłodniczego zestawiając w tym oryginalną strukturę substancji, właściwości, a nawet skład. Zabezpieczenie przed możliwością przegrzania butli, bądź zbyt wysokiego ciśnienia prowadząc do ubytku przez zawór bezpieczeństwa. Specjalistyczna wiedza, łącząca kreatywność oraz możliwość działania w stresie oddziałując na Nasze referencję, w tym czas działania. Butle wyróżniające się odpornością na warunki zewnętrzne, deklaracją zgodności z normami UE oraz normami krajowymi lub lokalnymi. Utylizacja czynników chłodniczych

Specjalistyczne butle do odzysku czynnika chłodniczego, które wyróżniają się przede wszystkim znakiem „π” („Pi”), opisując Nam, iż jest to butla do odzysku czynników z grupy HCF lub HCFC. Legalizacja będąca nierozłączną częścią odzysku czynnika chłodniczego wprowadzając tym samym regularną (zgodną z normami) eksploatację, w tym testy szczelności. Maksymalne ciśnienie wynoszące 48 BAR, które na wskutek temp. zewnętrznej może być jeszcze wyższe, aniżeli deklarowana. Napisz do Nas i otrzymaj darmową wycenę! 

Demontaż urządzeń chłodniczych

Utylizacja czynnika chłodniczego

Stałe wartości, których to nie sposób zastąpić! Usługi w zakresie demontażu urządzeń, jak również sprzętu mającego na celu utrzymanie optymalnych warunków. Nowoczesne formy chłodzenia wykorzystujące m.in. odzysk ciepła, chłodzenie swobodne, bądź bezpośrednio ciepło odpadowe. Chillery procesowe z zakresu wydajności od 1 kW, aż do >1000 kW zachowując stałe wartości temp. Zmienne, którymi są przepływ i ciśnienie nominalne oddziałuje na odbiór ciepła, a co więcej ilość rbh. elementów mechanicznych. Nieograniczone możliwości, które przełożą się na Twoje działanie. 

Działania związane z utylizacją urządzenia chłodniczego. Doradztwo i wparcie w zakresie utylizacji urządzeń HVAC/R gwarantując przy tym rzetelność, jak i uczciwość. Wysoki dostęp do działów logistycznych, które to przekładają się na atrakcyjność wyceny, a co za tym idzie możliwość natychmiastowego działania. Ekipa serwisowa wyróżniająca się specjalistyczną wiedzą wynoszącą blisko 20 lat. Dbałość o szczegóły oraz wspólny cel, którym jest bezpieczeństwo Użytkownika. 

Utylizacja czynników chłodniczych

Utylizacja czynników chłodniczych | ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej