Chiller Rhoss 65 kW

4.8/5 - (5 votes)

Agregat wody lodowej chiller Rhoss SCAEY-FC 71 LN PAC2 o wydajności chłodniczej 65 kW | ChillerTechChillery używane od ręki

Najlepsze rozwiązanie z zakresu chłodzenia dostępne od ręki! Chillery używane to idealne rozwiązanie mające na celu utrzymanie temp. z dużą dokładnością w każdych warunkach atmosferycznych. Skuteczne w działaniu i proste w obsłudze urządzenia, która oddziałują na bilans CO2, a także stałą temp. medium (m.in. substancji niezamarzającej). Nowoczesne części mechaniczne z możliwością płynnej regulacji obrotowej (0-10V) wpływają na stałą temp. skraplania czynnika chłodniczego, a tym samym dokładność temperaturową wynoszącą, aż +/- 0,1K. To doskonałe rozwiązania, których celem jest trwałość i bezpieczeństwo. Skontaktuj się z Nami już dziś!

Chillery chłodzone powietrzem, których celem jest utrzymanie temp. z zakresu od -25oC do nawet +45oC. Biorąc pod uwagę fakt, iż są to urządzenia, których efektywność energetyczna (EER/SEER) jest wysoka, przekładając się na niższe zużycie energetyczne (kWh), jak również niski bilans CO2. Równocześnie mając dostęp do chłodzenia swobodnego oddziałuje się na niższe, aż o 65% zużycie energetyczne. Elastyczne działanie oraz proste sterowanie to gwarancja satysfakcji. Dostępność blisko +86 chillerów używanych zaopatrzonych w m.in. chłodzenie swobodne, odzysk ciepła, moduł hydrauliczny, low noise itd.. umożliwi Ci bezpieczeństwo 24/7.

Uruchomienie i serwis. Usługi serwisowe mające na celu wykorzystanie pełnego potencjału urządzenia HVAC/R oraz obróbkę cieplną z dużą dokładnością. Nowoczesne Centrum Diagnostyczne rzutujące na funkcjonowanie produktów ChillerTech, a także żywotność wynoszącą, aż 25 lat. Biorąc pod uwagę rzetelną weryfikację urządzenia w zakresie m.in. szczelności układu freonowego, obciążenia cieplnego strategicznych elementów, a nawet zużycie energetycznego jest to doskonałe. Oryginalne części zamienne oraz natychmiastowa dostępność towaru. Sprawdź więcej…

Chiller Rhoss 65 kW

Wytwornica wody lodowej Rhoss SCAEY-FC 71 LN PAC2 o wydajności chłodniczej 65 kW

Chillery używane, które wpłyną na Twoje codzienne funkcjonowanie. Nowoczesne urządzenia plug&play to możliwość natychmiastowego działania. Zaopatrzone w płynną regulację obrotową (przemienniki częstotliwości) przekładające się na niższe obciążenie cieplne strategicznych części, a tym samym zużycie energetyczne (kWh). Elastyczność działania, nawet w krytycznych temp. zewnętrznych wynoszących, aż +55oC to lepsza przyszłość! 

Agregat wody lodowej Rhoss SCAEY-FC 71 LN PAC2 o wydajności chłodniczej 65 kW to nowoczesne urządzenie HVAC/R zaopatrzone w sprężarki chłodnicze w odmianie spiralnej, a także wymiennik ciepła w konfiguracji płytowej. Niższe ciśnienie akustyczne oddziałuje na wykorzystywanie pełnego potencjału urządzenia, a co za tym idzie niską głośność (dBA). Równocześnie same przemienniki częstotliwości odpowiedzialne za płynną regulację obrotową wpływają na głośność urządzenia wynoszącą niecałe 55 dBA. Zarządzanie mikroprocesowe Carel pCO5 z rozszerzeniem Adaptive Function Plus (pGD1) umożliwia Nam dostęp do aktualnych wartości po stronie obiegu freonowego. 

Stałoprzepływowa pompa obiegowa Lowara przekłada się na skuteczne przenoszenie ciepła oraz stałe wartości w zakresie przepływu (Q) i ciśnienia (P) medium. Chiller Rhoss SCAEY-FC 71 LN PAC2 to urządzenie zaopatrzone w dodatkową pompę obiegową (zapasową), która to ma na celu wyrównanie ilości rbh. i niższe obciążenie. To doskonałe rozwiązanie mające przełożenie na m.in.:

 • Niższa ilość rbh. części mechanicznych będących nierozłączną częścią obiegu freonowego
 • Niższe, aż o 65% zużycie energetyczne wynikające z chłodzenia swobodnego, a także modułu hydraulicznego
 • Wysoka klasa bezpieczeństwo, która to przekłada się na Twoją rentowność i codzienne funkcjonowanie

Skontaktuj się z Nami i otrzymaj wycenę z rabatem do nawet -18%.

Urządzenie niedostępne!

Podstawowe informacje

Used chiller Rhoss 65 kW

 • Producent: Rhoss
 • Model: SCAEY-FC 71 LN PAC2
 • Moc chłodnicza: 65,0 kW
 • Urządzenie chłodzone: powietrzem
 • Zastosowany czynnik chłodniczy, jak również jego ilość: R410A | sekcja A – 10,0 kg 
 • Ilość obiegów chłodniczych: 1 obieg chłodniczy
 • Tryb działania: tylko chłodzenie
 • Rok produkcji: 2016 r.
 • Wymiary: długość: … mm | szerokość: … mm | wysokość: … mm +/-5%
 • Waga całkowita: ok. 1200 kg
 • Ilość: 1 sztuka

Konfiguracja urządzenia

 • 2x sprężarki chłodnicze w odmianie spiralnej (scroll) zapatrzone w izolację akustyczną zmniejszając głośność urządzenia (dBA)
 • 1x elektroniczny zawór rozprężny z możliwością sterowania przegrzania czynnika chłodniczego
 • Wentylatory w odmianie osiowej wykonane ze stopów metali z możliwością płynnej regulacji obrotowej (0-10V)
 • Wymiennik ciepła (parownik) w odmianie płytowej to gwarancja skutecznego przenoszenia ciepła
 • Proste sterowanie mikroprocesowe Carel pCO5 z rozszerzeniem Adaptive Function Plus (pGD1)
 • Zabezpieczenie przepływu medium poprzez presostat różnicowy, a także dodatkowy flow-switch (dodatkowe zabezpieczenie)
 • Skraplacz freonowy chłodzony powietrzem w odmianie lamelowej (aluminium standardowa)
 • Odporna na warunki atmosferyczne armatura kontrolno-pomiarowa i zabezpieczająca
 • Manometry ciśnienia (LP/HP) po stronie obiegu freonowego wpływają na bezpieczeństwo Użytkownika, a tym samym możliwość natychmiastowego działania (wsparcie mobilne)
 • Moduł hydrauliczny, który umożliwia sprawne działanie całego urządzenia, w tym niższą sinusoidę temperaturową
 • Stałoprzepływowa (podstawowa +zapasowa) pojedyncza pompa obiegowa Lowara CIE210/5/D (Qnom: 120 – 300 l/min | Hnom: 28,2 – 23,1 m)
 • Zawory bezpieczeństwa po stronie freonowej umożliwiają zgodne z normami UE i wymaganiami F-gazowymi działanie

Uruchomienie i serwis

Z Nami przyszłość jest lepsza! Usługi serwisowe, które umożliwią Ci skuteczne działanie, a także bezpieczeństwo 24/7. Oryginalne części zamienne dostępne od ręki przekładają się na możliwość natychmiastowego działania zgodnie z wytycznymi Rhoss i normami UE. Mobilne wsparcie, które oddziałuje na obróbkę cieplną z dużą dokładnością wynoszącą, aż +/- 0,1K. Skontaktuj się z Nami już dziś!

Uruchomienie i serwis. Nowoczesna ochrona Użytkownika (PreVision®) to idealne rozwiązanie dla Ciebie. Usługi serwisowe umożliwią Ci na działanie w każdych warunkach atmosferycznych od -25oC do +55oC. Spersonalizowane działania serwisowe/naprawcze, których celem jest skuteczne działanie części mechanicznych, ale również elektronicznych. Mając na uwadze podstawowe wartości przedsiębiorstwa ChillerTech, którymi są: rzetelność, uczciwość i pasja to doskonały wybór. Działania prewencyjne i predykcyjne wpłyną na Twoją rentowność. Sprawdź więcej…

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo w każdej chwili. Nowoczesne Centrum Diagnostyczne to podstawa bezpieczeństwa i satysfakcji. Rzetelna analiza urządzenia przekłada się na zgodne z wytycznymi funkcjonowanie, jak również zachowanie wartości temp. oraz ciśnienia. Równocześnie jest to podstawa niższego zużycia energetycznego (kWh) co finalne wpływa na wysokie referencję ChillerTech.

Agregat wody lodowej chiller Rhoss SCAEY-FC 71 LN PAC2 o wydajności chłodniczej 65 kW | ChillerTech – Chillery używane od ręki