Glikol

4.4/5 - (39 votes)

Glikol | ChillerTechSubstancje niskokrzepliwe w zasięgu Twojej ręki!

Substancje niezamarzające, których to temp. krzepnięcia wynosi, aż -60 oC oddziałując na bezpieczeństwo Obsługi. Wysoki stopień przewodnictwa cieplnego przekładający się na niższe zużycie energetyczne (kWh). Niewiarygodne wyniki mające za cel stałą ochronę, a także niższe opory wewnętrzne. Doradztwo i wsparcie umożliwiające działanie z dużą dokładnością, w tym wyższą rentowność przedsiębiorstwa. Nieograniczone możliwości w zakresie dostaw od 1 l. do nawet +24 000 l. Szybka dostawa!Glikol

Atesty PZH przekładające się na wysoki stopień bezpieczeństwa niezależnie od warunków zewnętrznych, a nawet obciążenia cieplnego. Stałe wartości oraz wysoka jakość umożliwiająca Obsłudze minimalne straty, a także podwyższoną sprawność (EER/COP). Innowacyjna struktura chemiczna chroniąca układ przed możliwością powstawania zanieczyszczeń, bądź mikroorganizmów. Ciepło właściwe będące na stałym poziomie osiągając przy tym wysoki współczynnik efektywności. Różnorodność aplikacji, w tym chociażby: układy chłodzenia/grzania, procesy spożywcze/farmaceutyczne, bądź produkcja form z tworzyw sztucznych. Dogodne warunki dostawy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

Certyfikowany dostawca

Glikol propylenowy EKO

Badania strukturalne kluczem do sukcesu. Ocena zużycia płynów niezamarzających zgodnie z normami UE, a także wytycznymi Użytkownika/Obsługi. Zużycie, bądź zmiana właściwości oddziałująca na finalną strukturę substancji narażając Cię na wzrost temp. krystalizacji (krzepnięcia) lub zwiększenie prędkości powstawania zanieczyszczeń. Mając na uwadze jednocześnie fakt, iż układy otwarte na wskutek zmian termicznych (wzrost/spadek) przekładają się na odparowanie substancji, a co za tym idzie jej ubytek. Glikol o wzorze sumarycznym CH2OH2 to związek organicznym należącym do grupy dioli inaczej alkoholi dwuhydroksylowych. Analiza, jak również badania czystości płynów niezamarzających mając na celu określenia nominalnych wartości takich jak:

 1. Gęstość metodą oscylacyjną za pomocą U-rurki zgodnie z normą PN-EN ISO 12185:2002.
 2. Temperatura krystalizacji płynu zgodnie z normą PN-93/C-40008/10
 3. Temperatura zapłonu (PMCC) zgodnie z normą PN-EN ISO 2719:2007
 4. PH płynu chłodzącego zgodnie z normą PN-92/C-40008/04
 5. Zawartość wody w finalnej substancji zgodnie z normą PN-81/C-04959
 6. Temperatura wrzenia płynów niezamarzających zgodnie z normą PN-92/C-40008/03

*Usługi wykonywane na rzecz Zamawiającego są odpłatne, a finalna kwota uzależniona od spółki ChillerTech, która to ma  na celu dopasowanie usługi, w tym wyceny dotyczącej poszczególnych usług/towarów.

Glikol etylenowy (monoetylenowy)

Glikol etylenowy

Glikole etylenowe będące alkoholami diwodorotlenowymi o wzorze sumarycznym C₂ H₆ O₂ umożliwiając osiągnięcie ciepła właściwego na poziomie 2,34 (J/g*K)1. Bezbarwna i bezzapachowa substancja mająca za cel obniżenie finalnej temp. krystalizacji oddziałując na działanie z dużą dokładnością, nawet w niskich temperaturach zewnętrznych/wewnętrznych. Bezpieczna ochrona układu poprzez stosowanie środków wspomagających. Gotowe do użycia płyny o zmiennej temperaturze krystalizacji z zakresu od -5 oC, aż do nawet -37 oC. Właściwości w tym m.in. zdolność przejmowania ciepła wynosząca 50% pojemności cieplnej wody. Mimo to wysoka temp. wrzenia sięgająca blisko 197 oC osiągając niewielką masę cząstkową rzutuje na finalne wykorzystywanie płynu. 

Glikol etylenowy Factory w czystej postaci osiąga temp. krystalizacji na poziomie niecałych -13 oC, jednakże mieszanina może osiągnąć, aż -37 oC. Z czego więc to wynika, iż temperatura tak drastycznie się zmienia? Powodem jest tu struktura płynu, której to gęstość wynosi 1,11 g/cm3. Zmieniając stosunek, w tym konsystencję płynu uzyskujemy niższą temperaturę, ale i mniejszy współczynnik przewodności cieplnej. Z tego też względu wymiana ciepła jest utrudniona i inna względem wody. Biorąc pod uwagę jednocześnie fakt, iż jest to spowodowane obecnością dwóch grup hydroksylowych w strukturze substancji. Sama krystalizacja glikolu etylenowego też jest nieco inna niż glikolu propylenowego osiągającego oszałamiające wartości. 

Zgodnie z krzywą temperaturą najniższa temp. krzepnięcia glikolu etylenowego wynosi -37 oC, jednakże, gdy stężenie wynosi 68% glikol / 32% woda. [wykres]. Zmieniając stężenie, a co za tym idzie temp. krystalizacji zmianom ulega wrzenie substancji którego maksymalna wartość wynosi +175 oC. Przekraczając w/w wartości krzepnięcie ulega dużym zmianom. Jest to natomiast uzależnione od jakości towaru, w tym zużycia które to jest normalne. Z tego względu zalecanym jest wykonywanie stałych badań/analiz oddziałując na finalną ochronę układu, a nawet Użytkownika.

Właściwości

Glikol etylenowy Factory z (gr. γλυκύςglykys inaczej słodki) będący alkoholem polihydryksylowym inaczej diolem. Najprostszy alkohol cukrowy, którego użyteczność, w tym duża elastyczność oddziałuje na wykorzystywanie jako m.in. płyny chłodzące w samochodach lub tworzenie poliestrów wykorzystywanych do wytwarzania włókien, żywic itd… Różnorodność, w tym chociażby produkcja atramentu do długopisów i innych rodzajów atramentów. Celem glikolu jest natomiast zwiększenie lepkości tuszu oraz zmniejszenia możliwości jego odparowania na wskutek warunków zewnętrznych.  

Bezpieczeństwo i ochrona! Glikol etylenowy to popularny środek chłodzący wykorzystywany w procesach obróbki cieplnej uzyskując stałą sprawność i czystość układu. Skuteczny odbiór i przenoszenie ciepła oddziałuje na znakomite chłodzenie i stosunkowo szybką stabilizację temp. medium. Zabezpieczając jednocześnie system przed ewentualnym uszkodzeniem w wyniku zbyt niskiej temperatury. 

Funkcje substancji 

 • Ochrona przed rozszczelnieniem – płyny niezamarzające chroniące Użytkownika przed możliwością zamrożenia. Stałe utrzymywanie wymiany ciepła, w tym niższa lepkość dynamiczna. Możliwość detekcji płynu przy pomocy lamp UV przekładając się na wysoki stopień bezpieczeństwa Obsługi, a także niższe koszty eksploatacyjne. Brak konieczności wykonywania stałych i długotrwałych testów szczelności wpływając na finalną rentowność przedsiębiorstwa. 
 • Wysoka przewodność cieplna – bariera ochronna zabezpieczająca powierzchnię wymiany ciepła. Żywotność płynu sięgająca (zgodnie z wytycznymi dostawców) ok. 10 lat.  Wysoki stopień przewodności cieplnej umożliwiając sprawność energetyczną EER/COP na zdumiewającym poziomie. Dostępność substancji w ilościach nawet +24 000 l. przyczynia się do działania 24/7 niezależnie od obciążenia, a nawet warunków. 
 • Zabezpieczenie przed powstawaniem zanieczyszczeń – inhibitory chroniące układ przed możliwością powstawania uszkodzeń wewnętrznych, którymi to mogą być wżery kawitacyjne. Chroniąc dużą ilość stopów metali jesteśmy w stanie uzyskać powłokę ochronną, która z pewnością wpłynie na Twoje działanie. 
 • Ochrona przed bakteriami – Zmniejszona podatność na powstawanie, rozmnażanie i rozwój bakterii/mikroorganizmów. Biorąc pod uwagę fakt, iż jest są to substancje, których celem jest wysoka przewodność cieplna układ jest stale utrzymywany w czystości. Opcjonalna analiza substancji pod kątem właściwości termodynamicznych. Mając na uwadze materiał (stal ocynkowana, czarna lub nierdzewna itd…) zużycie płynu jest zmienne, które to uzależnione jest zarówno od wahań temp.

Toksyczność i zastosowanie

Istotnym jest zarówno sam fakt tego, iż płyny w oparciu o glikol etylenowy nie mogą być stosowane w miejscach, gdzie istnieje realna możliwość kontaktu z organizmami żywymi, glebą, a nawet żywności. Powodem tego jest toksyczność substancji, a kontakt z człowiekiem lub glebą ma bardzo poważne konsekwencje. Możliwość skażenia gleby, zatrucia, a nawet śmierci. 

Glikol propylenowy (monopropylenowy)

Glikol propylenowy

Glikol propylenowy Factory GLY o wzorze sumarycznym C3H8O2 i masie molowej 76,09 g/mol. Substancje niezamarzające, których temp. krzepnięcia wynosi nawet -65 oC [wykres]. Nietoksyczne i bezpieczne w obsłudze substancje osiągające przy tym ciepło właściwe na poziomie 3,38 kJ/kg. Nowoczesna struktura umożliwiająca ochronę z dużą dokładnością finalnie przekładając się na żywotność układu. Biorąc pod uwagę fakt, iż zmniejsza on możliwość nagromadzania się osadów zapobiegając rozwojowi bakterii. Zachowując te wartości mamy możliwość utrzymania stałego odbioru ciepła niezależnie od temp. medium. Stabilny transfer ciepła wykorzystujący możliwość wykrywania nieszczelności przy pomocy lamp UV. Duża widoczność, w tym tworząca się tzw. łezka umożliwia Nam sprawne działanie, nawet w trudnych warunkach. Lampy detekcyjne ułatwiające szukanie nieszczelności, bądź miejsc ubytku. 

Atesty PZH. Zgodne z normami ISO płyny osiągające spektakularne wyniki, a także wysoki stopień bezpieczeństwa. Nowoczesna struktura, której celem jest wysoki stopień przewodnictwa cieplnego oraz książkowy odbiór ciepła. Ekologiczny glikol propylenowy Factory EKO zmniejszający wpływ na Środowisko. Aplikacje, w tym chociażby przemysł farmaceutyczny, żywnościowy, bądź kosmetyczny. Zapobiegając przywieraniu się do siebie strategicznych składników żywności, bądź tworzeniu grudek. Służący również jako środek usprawniający smak, wygląd, a nawet trwałość żywności. Dowiedz się więcej…

Znakomite właściwości chemiczne. Wykorzystanie płynów glikolowych, w tym m.in. glikolu propylenowego jest coraz to szersze w strategicznych sektorach gospodarki, którymi to są też przemysł higieniczny. Biorąc pod uwagę fakt, iż jest to najczęściej stosowana substancja w produktach do higieny osobistej, w tym żeli do mycia twarzy, kremach nawilżających lub mydłach do kąpieli. Nietoksyczność i zerowe oddziaływanie na Środowisko oddziałuje na wykorzystanie powyższych substancji, w tym ich fundamentalną użyteczność. 

Właściwości

Glikole propylenowe

Zdumiewające właściwości, które umożliwią Ci na działanie z dużą dokładnością. Płyny do transferu ciepła zaopatrzone w nowoczesną formułę zapewniającą szybkie wykrywanie nieszczelności. Lampy Prolight D1018 wykorzystujące światło UV w celu odnalezienia miejsca, bądź miejsc wycieków. Sprawne działanie, w tym duża widoczność wynikająca z zastosowania specjalistycznych okularów wykrywających w/w światło. Proste w obsłudze narzędzia, których misją jest bezpieczeństwo i efektywność. Bezpieczne i trwałe substancje, które spełnią Twoje oczekiwania.

Temperatura zamarzania na poziomie -35 oC osiągając wartość gęstości 1,152 [g/cm3]. Zmienne pH substancji wahające się w granicach 7,5 – 9,5 w temp. 20 oC (zgodnie z normami). Przydatność i wykorzystywanie substancji mające odzwierciedlenie z wysokim zapotrzebowaniem w strategicznych sektorach. Zgodnie z agencją ds. Żywności i Leków (FDA) substancje w oparciu o glikol propylenowy (E 1520) są uznawane za bezpieczne, jednakże w literaturze możemy odnaleźć przypadki takie jak: podrażnienie oczu/skóry, skutki alergiczne lub tzw. pokrzywki. Przyczyną tego jest m.in. wysoki stopień uczuleniowości. Mimo to sama substancja jest ekologiczna, a na domiar bezpieczna dla zdrowia. 

Wykorzystywanie substancji

 1. Skuteczny środek utrzymujący wilgoć i nawilżenie zapobiegając utracie wody przez skórę. Właściwości chroniące skórę przed zniszczeniem tzw. warstwy ochronnej. Wspomagając procesy zmiękczenia naskórka skórnego utrzymując konserwowanie kosmetyków. 
 2. Okres żywotności na wyższym poziomie. Substancje glikolowe chroniące produkt przed możliwością nadmiernego i szybkiego rozkładu. Pogorszenie smaku, bądź doznań z konsumpcji żywności wywołane przedostawaniem się tlenu. 
 3. Zwiększenie atrakcyjności produktów spożywczych. W celu osiągnięcia stałych dochodów towary są stale zaopatrywane z niewielką ilość substancji oddziałując na zachowanie większej klarowności płynów. 
 4. Zmiana smaku/wyglądu towarów. Konsystencja, która jest zmienną wpływając na możliwość zmiany doznań wywołanych konsumpcją lub wizualną kontrolą.

Glikol propylenowy Factory EKO

Glikol propylenowy EKO E

Ekologiczne płyny niezamarzające, których funkcjonalność zdumiewa. Bezpieczne dla Użytkownika substancje mające za cel niższą lepkość kinetyczną. Niższa, aż o 12% lepkość w temp. krzepnięcia -15 oC przekłada się na mniejsze opory wewnętrzne, jak również zużycie [kWh]. Mając na uwadze fakt, iż lepkość substancji w temp. -35 oC i stężeniu 55% glikol / 45% woda demineralizowana lepkości wynosi niecałe 5,326 [mm2/s]. Niższa, aż o 74% lepkość względem glikolu propylenowego osiąga lepsze wyniki, nawet w trudnych środowiskach. Glikol propylenowy Factory EKO D umożliwiający wykrywanie nieszczelności nie zmieniając struktury medium, a nawet właściwości termodynamicznych. Przewodność cieplna jest również wyższa gwarantując stały odbiór temp. medium. Skontaktuj się z Nami już dziś i zyskaj przewagę!

Wszechstronne i bezpieczne. Substancje glikolowe, których wykorzystywanie jest uniwersalne i zaskakująco proste. Gwarancja sięgająca blisko 60 miesięcy oddziałuje na postrzeganie produktu oraz nieocenioną jakość. Atesty PZH wykonywane z dużą częstotliwością rzutują na rozpoznawalność powyższych płynów, a co więcej coraz to szersze wykorzystywanie. Chroniąc układ przed możliwością zabrudzenia lub powstawania zanieczyszczeń działamy na sprawność z alfabetu greckiego oznaczaną jako η inaczej eta odzwierciedlając zużycie względem efektów końcowych. 

Glikol propylenowy Factory EKO D

Zgodne z normami substancje dbające o Twoje bezpieczeństwo. Możliwość detekcji płynu oddziałując na sposób działania układu, a także proces zbijania temp. medium chłodzącego. Wysoka jakość przekładające się na stabilność temperaturową, w tym wewnętrzne opory tłoczenia. Przewodność cieplna wynosząca 0,458 [W/mK] przy temp. krzepnięcia -15 oC. Duża uniwersalność, w tym sam sposób działania wpływa na wykorzystywania substancji w obrębie:

 1. Chłodnictwo i klimatyzacja. Wszechstronność mająca na celu temp. krzepnięcia z zakresu od 0 oC, aż do nawet -60 oC. Bezpieczne dla Użytkownika płyny do transferu ciepła uzyskując oszałamiające wyniki. Wysoki stopień bezpieczeństwa efektem substancji zabezpieczających, w tym m.in. inhibitorów.
 2. Instalacje grzewcze. Temp. wrzenia na poziomie, aż 106 oC wpływając na finalne wykorzystywanie substancji oraz niską podatność na temp. zewnętrzną. Wykorzystywanie specjalnych płukanek Factory FLUSH lub Supercool przekłada się na zabezpieczenie powierzchni wewnętrznych, jak również miejsc nadmiernie podatnych na zabrudzenie, bądź co gorsza uszkodzenie (ubytek substancji). 
 3. Pompy ciepła o wysokiej temp. medium. Glikol propylenowy Factory EKO to płyn, którego wykorzystywanie jest całkowicie bezpieczne i zgodne z normami lokalnymi, regionalnymi, a nawet krajowymi. Bezpiecznie dla Środowisko płyny do przenoszenia ciepła. 
 4. Przemysł motoryzacyjny. Ze względu na strukturę owych układów, a także nagromadzenie się dużych ilość zanieczyszczeń, a nawet bakterii produkt ten jest idealnym rozwiązaniem. Jednocześnie mając na uwadze, iż ich celem jest zabezpieczenie układu w jego przedwczesnej fazie. 
 5. Kolektory słoneczne. Ze względu na znakomite właściwości ochronne, a tym samym wysoką przewodność cieplną jest to znakomite rozwiązanie. Medium odpowiedzialne za przenoszenie ciepła umożliwiaj efektywne działanie, w każdych warunkach środowiskowych. Tworząc barierę ochronną mamy możliwość uzyskania wysokiej sprawności.  

Substancja niezamarzające dopasowane do Ciebie

 1. Propanotriol Factory GLY o temp. krzepnięcia nawet -67 oC (barwa) / kup już dziś!
 2. Glikol etylenowy Factory (MEG) o temp. krzepnięcia nawet -67,8 oC (barwa) / kup już dziś!
 3. Glikol propylenowy Factory EKO o temp. krzepnięcia nawet -67,8 oC (barwa) / kup już dziś!
 4. Glikol propylenowy Factory EKO D (możliwość detekcji) o temp. krzepnięcia nawet -67,8 oC (barwa)
 5. Glikol monoetylenowy Geothermal do dolnego źródła pomp ciepła (barwa) / kup już dziś!
 6. Glikol monopropylenowy Geothermal EKO do dolnego źródła pomp ciepła (barwa) / kup już dziś!
 7. Mrówczan potasu Supercool zaopatrzony w nowoczesną formułę przenoszenia ciepła (niższe zużycie, aż o 35%) (barwa)

Skontaktuj się z Nami

Dogodne dla Ciebie formy kontaktowania się!

Dział marketingu:
Tel: +48 530 805 705
E-mail: info@chillertech.pl

Dział serwisowy:
Tel: +48 501 179 381
E-mail: serwis@chillertech.pl

Otrzymaj natychmiastową wycenę


Glikol | ChillerTech – Substancje niezamarzające w zasięgu Twojej ręki!

Źródła wiedzy

Glikol