Chłodzenie wtryskarek Engel

4.5/5 - (2 votes)

Chłodzenie wtryskarek Engel – wynajem chiller Trane CGA200 | ChillerTechWynajem agregatów wody lodowej

Jedna z firm w branży tworzyw sztucznych sprzedała dwie wtryskarki jakimi są KraussMaffei KM350-2700C2 i ENGEL duo 500.

Do sprawdzenia poprawnej pracy wtryskarek koniecznym jest ich uruchomienie więc zostaliśmy poproszeni o wynajęcie i tymczasowe wpięcie w układ chillera o mocy chłodniczej bliskiej 50 kW wraz ze zbiornikiem buforowym i pompą obiegową.

Chłodzenie wtryskarek – chillerChłodzenie wtryskarek

Zaproponowaliśmy przemysłowy agregat wody lodowej Chiller Trane CGA200RDAB-R22 wraz ze zbiornikiem i pompą obiegową. Od razu uprzedziliśmy firmę która od Nas wynajęła urządzenia że wydajność chłodnicza chillera jest zdecydowanie za mała do schłodzenia tych dwóch maszyn. Wynajmujący oświadczył że chiller będzie chłodził naprzemiennie tylko jedną z maszyn, zdaje sobie sprawę, że wydajność chłodnicza jest za mała i nie będzie rościł sobie żadnych precesji z tytułu niewydajnej pracy chillera.

Instalacja wody lodowej pod wynajęty chiller

Ze względu na oszczędności zleceniodawca poprosił o jak najtańsze rozwiązanie dlatego zbudowaliśmy instalację na wężach elastycznych. Maszyna ENGEL duo500 miała własną instalację chłodzenia /co prawda pociętą ale przy niewielkim nakładzie odtworzyliśmy konieczne podejścia i uzupełniliśmy brakujące króćce połączeniowe. Natomiast wtryskarka KraussMaffei KM350-2700C2 została wpięta bezpośrednio za pomocą węży i kształtek hydraulicznych.

By-Pass w instalacji wody lodowej

W chwili usadowienia Naszego chillera, zbiornika buforowego z pompą obiegową i połączenia instalacji wody lodowej obydwie wtryskarki nie były wpięte do zasilania a technicy nie zakończyli prac instalacyjnych. W związku z powyższym nie potrafiliśmy udowodnić wynajmującemu że wynajmowane urządzenie pracuje poprawnie i jest gotowe do natychmiastowej pracy. Zdecydowaliśmy się więc na doposażenie układu w by-pass. Napełniliśmy układ wodą i przy otwartym obejściu uruchomiliśmy Nasz system chłodzenia.

Flow switch w instalacji wody lodowej

Kolejnym elementem Naszego systemu, który postanowiliśmy wymienić we własnym zakresie to flow-swich inaczej czujnik przepływu. Nasz chiller wyposażony jest standardowo w „różnicowy czujnik ciśnienia”, sądzimy że jest to złe rozwiązanie w tym systemie i niesie za sobą niebezpieczeństwo zamrożenia wymiennika ciepła. Co prawda wynajmujący zażądał temperatury medium chłodzącego 16oC z histerezą 2oC ale dmuchajmy na zimne:).

Uruchomienie i kontrola wynajmowanego chillera

Po zakończeniu wszelkich prac instalacyjnych, kontroli szczelności układu uruchomiliśmy nasz system chłodzenia. Chiller pracuje poprawnie szybko osiąga żądany parametr a pompa wody dostarcza żądaną przez chiller wodę lodową.

Chłodzenie wtryskarek Engel i KraussMaffei | ChillerTech

Zapraszamy Wszystkich Państwa do korzystania z Naszych usług w zakresie wynajmu agregatów wody lodowej oraz chłodzenia maszyn i urządzeń