Serwis Trane ERAUL190

5/5 - (6 votes)

Serwis i naprawa Trane ERAUL190 | ChillerTechSerwis i naprawa agregatów wody lodowej

Urządzenia, jak również sprzęt z zakresu chłodzenia i stabilizacji wymaga od Nas stałej opieki, w celu zminimalizowania ryzyka awarii, która w najgorszym przypadku może przyczynić się do dużych strat. Nie pozwól Sobie na to wybierając ChillerTech!

Kompleksowe usługi w zakresie serwisu, naprawy, jak również modernizacji urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacyjnych renomowanych marek. Doraźne przeglądy techniczne i okresowe agregatów wody lodowej o wydajności chłodniczej od 1 kW, aż po chillery przemysłowe o mocy ponad 1,5 MW. Sprawdź już dziś!

W ostatnim czasie głównym zadaniem Naszej Firmy był kompleksowy serwis urządzenia chłodniczego Trane ERAUL190. Główną funkcją urządzenia jest zachowanie ściśle określonych parametrów na potrzeby komfortu termicznego. Urządzenie, a mianowicie agregat skraplający Trane ERAUL190 współpracuje z systemem wentylacyjnym odpowiedzialnym za włączanie, bądź też wyłączanie urządzenia. Samo urządzenie pomimo komunikacji w żadnym stopniu nie pracuje, mimo że temperatura wewnątrz budynku jest zbyt niska. Ponadto po rozmowie z Klientem okazało się, że w ostatnim czasie awarii uległ sterownik Adaptive Control, przez co jakiekolwiek zmiany lub korekty parametrów są nie możliwe. 

Serwis Trane ERAUL190Serwis i naprawa agregatu skraplającego Trane ERAUL190

Samo urządzenie, a mianowicie agregat skraplający Trane ERAUl190 znajduje się w dość dobrym stanie wizualnym, jednakże sama praca sprężarek czy choćby stan skraplacza jest w dość odmiennym stanie. Popadające w drgania sprężarki, jak również znikoma ilość oleju w znacznym stopniu oddziałuje na samą pracę urządzenia oraz jego głośność. Ponadto sterownik znajdujący się w urządzeniu wskazuje Nam na błąd przyczyniając się tym samym do braku możliwości rozruchu urządzenia.

Czynności serwisowe:

 1. Wizualna kontrola urządzenia. W skład tej czynności wchodzi m.in. kontrola elementów wsporczych czy też zamocować pozwalających Nam na w pełni wydajną pracę urządzenia.
 2. Kontrola układu freonowego przy użyciu detektora nieszczelności. Dbajmy o Nasze Środowisko! Przy użyciu specjalnego detektora nieszczelności, jak również pianki skontrolowaliśmy szczelność instalacji freonowej. Urządzenie nieszczelne! Urządzenie ze względu na drgania uległo rozszczelnieniu na króćcu po stronie wysokiego ciśnienia, a mianowicie zaworze typu Rothalock. Nieszczelność ta ponadto pojawiła się na złączu elastycznym zwanym również anakondą znajdują się na zewnątrz urządzenia.
 3. Pomiary ciśnień statycznych po stronie freonowej. Pomimo dość szybkiej reakcji obsługi na niepoprawnie działające urządzenie, jak również poważne uszkodzenie znajdujące się na zaworze typu Rothalock oraz niepoprawnie podłączonym złączu elastycznym doszło do znacznego ubytku czynnika chłodniczego. Pomiary ciśnienia po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia: 1,07 BAR. Z pewnością urządzenie nieszczelne.
 4. Sprawdzenie poprawności oraz funkcjonowania podzespołów. W skład tej czynności wchodzi kontrola pracy podzespołów chłodniczych jakimi są m.in. sprężarki chłodnicze, wentylatory skraplacza, czy też presostaty ciśnienia. Jednakże, ze względu na brak komunikacji ze sterownikiem byliśmy zmuszeni do ręcznego uruchomienia podzespołów.
 5. Kontrola oleju w sprężarkach chłodniczych. Sprężarki chłodnicze typu scroll to dość powszechnie stosowany sprzęt, który przy odpowiedniej i regularnej eksploatacji pracuje przez wiele lat. Pamiętajmy, jednak iż niezależnie od ich rodzaju wymagają one od Nas ściśle określonej ilości oleju, która pozwala na cichą, a przede wszystkim w pełni wydajną pracę.

Naprawa Trane ERAUL190Serwis Trane ERAUL190 - tabliczka znamionowa

Po przedstawieniu poglądowej oferty Klientowi oraz jej akceptacji przystąpiliśmy do realizacji zamówienia, a mianowicie naprawy agregatu skraplającego Trane. W skład naprawy wchodziło m.in.:

 1. Naprawa, bądź wymiana sterownika znajdującego się w urządzeniu, a mianowicie sterownika Adaptive Control.
 2. Próba szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego wraz z usunięciem nieszczelności będących po stronie układu freonowego.
 3. Odzysk i utylizacja starego czynnika chłodniczego, jak również oleju będącego w sprężarkach.
 4. Zastosowanie filtra/osuszacza będącego po stronie freonowej z możliwością wymiany wkładu stosując zawory odcinające.
 5. Kalibracja i uruchomienie urządzenia Trane ERAUL190.

Czynności naprawcze:

 1. Odzysk i utylizacja czynnika chłodniczego. Pomimo dość szybkiej reakcji oraz akceptacji oferty rozszczelnienie było tak poważne, iż cały układ posiadał nie całe 2 kg. czynnika chłodniczego. Wartość nominalna na poziomie ok. 25 kg
 2. Próba szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego. Wykorzystując specjalną piankę odnaleźliśmy oraz usunęliśmy nieszczelności będące po stronie freonowej, w tym wymianę zaworu typu Rothalock oraz złącze elastyczne. Ponadto w miejsce starego filtra wstawiliśmy nowy filtr/osuszacz z możliwością wymiany jego wkładu oraz zaworami odcinającymi. Po wykonaniu w/w prac cały układ freonowy poddaliśmy 24h próbie szczelności. Układ freonowy szczelny.
 3. Uzupełnienie oleju chłodniczego do wartości nominalnej wskazanej przez Producenta na tabliczce znamionowej urządzenia.
 4. Próżnia układu freonowego. Ze względu na rozhermetyzowanie całego urządzenia cała próżnia układu freonowego trwała ok. 4 h w celu usunięcia wszelkiego rodzaju wilgoci znajdującej się w wewnątrz układu. 
 5. Uzupełnienie układu freonowego nowym, jak również czystym czynnikiem chłodniczych do wartości nominalnej.
 6. Ze względu na uszkodzenie płyty głównej sama naprawa sterownika nie była możliwa, stąd też koniecznym było zastosowanie nowego sterownika Adaptive Control oraz jego kalibracja na nowo. 
 7. Kontrola oraz pomiary automatyki kontrolno-pomiarowej, jak również zabezpieczającej. Weryfikacji został poddany zarówno system komunikacji urządzenie-centrala wentylacyjna. Błąd jakim było brak komunikacji było błędne podłączenie okablowania przyczyniając się tym samym do spalenia bezpiecznika, który nie pozwalał na dalszą pracę.
 8. Po wykonaniu w/w prac oraz kalibracji urządzenia przeszliśmy do jego uruchomienia. Urządzenie pracuje bardzo cicho, sprężarki chłodnicze ponownie pracują prawidłowo, jak również nie popadają w drgania. Urządzenie ponownie komunikuje się z centralą, która odpowiedzialna jest za jego załączanie lub wyłączanie. Agregat szybko dochodzi do żądanej temperatury, a efekt jest wręcz natychmiastowy. 

Serwis i naprawa agregatów wody lodowej

Usługi w zakresie serwisu, naprawy, jak również modernizacji agregatów wody lodowej renomowanych producentów, w tym marki Trane na terenie całej Polski. Przeglądy techniczne oraz okresowe chillerów o wydajności od 1 kW, aż po chillery przemysłowe o wydajności ponad 1 500 kW. Skontaktuj się z Nami już dziś!

Serwis i naprawa Trane ERAUL190 | ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej