Serwis chiller oil Habor HWK-250

5/5 - (37 votes)

Serwis chiller oil Habor HWK-250| ChillerTechSerwis i naprawa agregatów wody lodowej

Wsparcie 24/7 mające na celu stałą efektywność i bezpieczeństwo. Działania prewencyjne i predykcyjne rzutujące na Twoje działanie, w tym wysoką dokładność pomiarową. Aparatura pomiarowa o dużej czułości przekładająca się na sposób Naszego działania, w tym bezpieczeństwo Użytkownika. Rzetelność i uczciwość będące nierozłączną częścią sukcesu spółki ChillerTech. Nowoczesne usługi diagnostyczne mające wpływ na bilans CO2, jak również zużycie energetyczne (kWh). Chroniąc Obsługę lub Użytkownika przed możliwością uszkodzenia, bądź straty efektywności. Stałe wsparcie, które przełoży się na postrzeganie Twojego przedsiębiorstwa, sposób funkcjonowania, a także rentowność. Skontaktuj się z Nami już dziś!

Unikatowe układy chłodzenia z dokładnością nawet +/- 0,1 K. Doradztwo i wsparcie, które w bezpośredni sposób wpływa na Nasze referencje. Dostęp do nieograniczonych możliwości, w tym m.in. 86 chillerów dostępnych od ręki oddziałuje na oszałamiająco szybki czas działania i natychmiastową pomoc. Powierzchnia magazynowa wynosząca, aż >2500 m2 finalnie rzutuje na jakość dostarczanych towarów i usług. Testy sprawnościowe, w tym próby szczelności wykorzystujące zbiorniki buforowe o poj. nawet +8 000 l. gwarantując sprawne działanie, w każdych warunkach. Szczelne i trwałe układy chłodzenia, które umożliwią Ci zachowanie temp. z zakresu od -38 oC do nawet +45 oC. Sprawdź Sam!

Serwis chiller oil. Optymalne funkcjonowanie układów chłodzenia w bezpośredni sposób oddziałuje na obróbkę materiału, a nawet temp. strategicznych elementów maszyn/urządzeń. Ze względu na strukturę układów maszyn CNC temp. wymaga stałej regulacji z dokładnością nawet +/- 0,1 K. Zmienna prędkość obrotowa, bądź bezpośrednio temp. zewnętrzna (powietrza) rzutuje na finalne działanie urządzenia, w tym ilość rbh. Biorąc pod uwagę fakt, iż zalecanym jest ograniczenie ilości załączeń do maksimum 7 razy na godzinę (mniejsze niż 10 razy na godzinę). Z tego też względu strategicznym elementem jest ciągła adaptacja i optymalizacja. Zbiorniki buforowe lub przeponowe ograniczające ilość załączeń o nawet 35%. Dowiedz się więcej…

Serwis chiller oil Habor 

Usługi serwisowe na wysokim poziomie. Ocena zużycia dbająca o bezpieczeństwo Użytkownika, w tym proces obróbki cieplnej. Nowoczesne formy pomiarowe rzutujące na żywotność układu, w tym wysoką dokładność wynoszącą nawet +/- 0,1 K. Testy obciążeniowe, które w bezpośredni sposób wpłyną na postrzeganie, w tym wykorzystywanie układu chłodzenia. Ocena działania zabezpieczeń, którymi to są m.in: presostat niskiego i/lub wysokiego ciśnienia, zabezpieczenia nadprądowe itd… Postaw na doświadczenie i wybierz ChillerTech!

Urządzenia Habor to nowoczesne i trwałe rozwiązania, których działanie zachwyca. Dokładność pomiarowa wynosząca, aż +/- 0,01 K przekłada się na bezpieczeństwo urządzenia, a nawet maszyny CNC. Za to sterowanie inwerterowe z zakresu 15-120 Hz  umożliwia zmienne obciążenie cieplne układu. Równocześnie umożliwiając sterowanie przy pomocy systemu PID będącego prostym narzędziem do utrzymania stałej temp. medium z zakresu od +10 oC do +30 oC. Sprężarka chłodnicza w odmianie scroll odporna na wysokie temp. powietrza sięgające blisko +40 oC (standard). Zapewniając możliwość wyższej odporności na temp. zewnętrzną (Tropical version) do nawet +50 oC. Różnorodność będąca na tak wysokim poziomie przekłada się finalnie na bardzo wysoką elastyczność i zapewnienie ciągłości produkcyjnej w każdych warunkach. 

Chiller Oil Habor HWK. Specyficzne urządzenia z możliwością sterowania przy pomocy sterownika PID V Series. Temp. finalnej substancji utrzymywana z dokładnością +/- 0,2 K poprzez proporcjonalną wartość sterowania. Zaopatrzony w zbiornik buforowy o pojemności 13 l. gwarantując niższą ilość rbh., w tym ilość załączeń całego układu. Wymiennik ciepła (skraplacz) w odmianie lamelowej również wpływa na żywotność systemu, chociażby ze względu na wyższą odporność na zabrudzenia. Obróbka metalu, a co za tym idzie duże zabrudzenie powietrza (opary) trafiają na urządzenie przedostając się to następująco do skraplacza powodując wzrost ciśnienia i temp. Przekładając się również na dochładzanie sprężarki chłodniczej i spadek efektywności (EER). Mimo to, iż wymienniki ciepła w odmianie MCHE (mikrokanałowe) wykorzystują zmniejszoną ilość czynnika chłodniczego są bardzo nietrwałe powodując ubytek, bądź nawet całkowite uszkodzenie. Zadbamy o Twoje urządzenie!

Serwis chiller oil Habor HWK-250

Diagnostyka urządzenia mająca na celu ocenę zużycia, jak również kondycję urządzenia. Zobacz czynności serwisowe: 

 1. Diagnostyka sprężarki chłodniczej. Analiza zużycia, w tym pomiary po stronie elektronicznej rzutujące na funkcjonowanie urządzenia, a tym samym proces zbijania temp. Ocena poziomu głośności, a także temp. elementów mechanicznych (korpusu sprężarki). Rzetelne pomiary elektryczne pod obciążeniem wzorując się na tzw. prądach chwilowych i ustabilizowanych. Kontrola zabezpieczeń nadprądowych (termicznych) wraz z analizą wartości nominalnych. Niepewność pomiarowa na poziomie ok. +/- 5%. 
 2. Czyszczenie powierzchni wymiany ciepła (skraplacza). Celem wymienników ciepła (skraplacza) jest obniżenie temp. czynnika w celu zgodnego z wytycznymi skraplania czynnika chłodniczego. To przekłada się natomiast na działanie m.in. zaworu rozprężnego. Z tego też względu należytym jest stała wykonywanie stałych kontroli powyższych elementów, a co za tym idzie czyszczenia. Wykorzystując myjki parowe o temp. nawet +90 oC mamy możliwość usunięcia choćby i najmniejszych zabrudzeń gwarantując sprawną wymianę ciepła, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. 
 3. Ocena działania zaworu rozprężnego. W celu bezpiecznego działania układu, w tym stałego odbioru ciepła należytym jest kontrola działania zaworów rozprężnych. Na wskutek obniżenia ciśnienie czynnik chłodniczy natychmiastowo się rozprężna przekładając się finalne na parowanie. Kontrola przegrzania par czynnika zgodna z wymaganiami i ogólnymi zasadami. 
 4. Kontrola układu freonowego. Wykorzystując nowoczesną armaturę mamy możliwość analizy temp. i ciśnienia czynnika chłodniczego na strategicznych elementach. 
 5. Weryfikacja zabezpieczeń układu freonowego. Testy działania zabezpieczeń, w tym m.in. presostatów wysokiego ciśnienia (HP). To umożliwia wysokie bezpieczeństwo i długą trwałość. 
 6. Kontrola układu sterowania. W celu zmniejszenia możliwości przepięcia lub co gorsza uszkodzenia elementów elektronicznych płyta sterująca została wyczyszczona. 
 7. Diagnostyka działania czujników. W celu poprawności pomiarowej i zgodnego z rzeczywistymi wartościami odczytu dokonaliśmy analizy czujników temp., a co za tym idzie ich oporności. 

Z Nami przyszłość jest lepsza!

Serwis układów chłodzenia procesowego

Nieograniczone możliwości przekładające się na finalnie działanie grupy ChillerTech. Korzyści wynikające z pasji w tworzeniu nowoczesnych i prostych w obsłudze układów chłodzenia. Poznaj Nas!

 1. Pasja. Postrzeganie, w tym mentalność ukierunkowana na tworzenie nowoczesnych układów HVAC/R z oszałamiającą dokładnością pomiarową. Pasja wyróżniająca się na każdym etapie działania przekłada się finalnie na postrzeganie przedsiębiorstwa, sposób działania, a nawet relację z Użytkownikiem/Obsługą. 
 2. Uczciwość. Doradztwo i wsparcie umożliwiające Nam sprawne działanie, w każdych warunkach. Tworząc wspólnie unikatowe urządzenia i systemy mamy możliwość ciągłego samodoskonalenia i tworzenia wyjątkowych układów chłodzenia. 
 3. Rzetelność. Aparatura pomiarowa z niepewnością pomiarową wynoszącą niecałe 5% oddziałując na Nasze działanie. Nowoczesne formy pomiarowe, a także oprzyrządowanie mające na celu możliwość przedwczesnego działania. Detektory nieszczelności, które umożliwiają Nam odczyt na poziomie, aż >3 g/rok. Usługi diagnostyczne rzutujące na wydajność, efektywność i bezpieczeństwo koncernu. Gwarancja satysfakcji kluczem do Naszego wspólnego sukcesu. 
 4. Doświadczenie. Blisko 20 letnie doświadczenie w branży chłodnictwa i klimatyzacji z pewnością przekłada się na Nasze sprawne działanie niezależnie od wielkości uszkodzenia lub technologii chłodzenia. Certyfikaty wraz z poszerzaniem Swoich kompetencji gwarantuje Ci bezpieczeństwo. 

Wsparcie w każdej chwili!

Nowoczesny system ochrony PreVision którego celem jest wzrost efektywności przekładając się na zużycie energetyczne (kWh). Sprawność na stałym poziomie wynikająca z zoptymalizowanych usług diagnostycznych, jak również nowoczesnej aparatury pomiarowej. Dbając o bezpieczeństwo Obsługi system jest stale udoskonalany gwarantując wyższą rentowność Użytkownika. Darmowe wsparcie 24/7 z możliwością szybkiej, bądź nawet natychmiastowej wyceny spełniając normy UE. Otrzymaj spersonalizowaną wycenę w ciągu 15 min!

Serwis i naprawa agregatów wody lodowej z zakresu od 1 kW, aż do nawet +1600 kW na terenie całej Polski. Usługi diagnostyczne urządzeń HVAC/R, których celem jest stabilność termiczna (temperaturowa) w obiektach przemysłowych. Serwis instalacji wody lodowej zapewniając niższe opory wewnętrzny, natychmiastowy odbiór ciepła, a nawet zużycie energetyczne mniejsze o blisko 65%. Zamów Nasz serwis już teraz!

Dostęp do blisko +24 000 l substancji niezamarzających o temp. krzepnięcia nawet -67 oC oddziałując na transfer ciepła, w tym stała wymianę. Zabezpieczenie układu przy pomocy znakomitych inhibitorów (Factory FLUSH lub Supercool FLUSH), a co za tym idzie nowoczesnej struktury substancji. Dowiedz się więcej…

Serwis chiller oil Habor HWK-250| ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej