Serwis chiller KLH SC70.S2

4.9/5 - (19 votes)

Serwis i naprawa chiller KLH SC70.S2 | ChillerTechSerwis i naprawa agregatów wody lodowej

Zarządzanie, które w bezpośredni sposób wpłynie na Twoje bezpieczeństwo! Wsparcie w zakresie układów chłodzenia, a tym samym urządzeń przekładając się na stałą efektywność energetyczną EER/SEER. Proekologiczne działania, których celem jest niski współczynnik oddziaływania na Środowisko wykorzystując ekologiczne substancje fluorowane o niskim GWP i ODP. Działania prewencyjne i predykcyjne z możliwością rozszerzenia o opcję odzysku ciepła, bądź nawet chłodzenia swobodnego. Oszałamiające wyniki, będące efektem ciągłego rozwijania się oraz poszerzania Swoich możliwości. Niższe koszty zużycia [kWh] wywierające wpływ na rentowność, a także notowanie przedsiębiorstwa. Stałe wartości temperaturowe z wysoką dokładnością wynoszącą, aż +/- 1 K, a w momencie bardzo dużej dokładności nawet +/- 0,5 K. Bezpieczeństwo w każdej chwili, które zyskasz już dziś!

Nowoczesne rozwiązania wywierające wpływ na Twoje działanie. Adaptacyjne układy sterowania z możliwością rozszerzenia o opcję sterowania nadrzędnego LAN osiągając stałe wartości, nawet w bardzo trudnych warunkach. Płynna regulacja obrotowa przy użyciu przemienników częstotliwości z zakresu 0-10 V uzyskując zmienny przepływ i ciśnienie. Stały odbiór ciepła wynikający ze zmiennych wartości nominalnych przekładając się na niższe zużycie elementów mechanicznych. Ekologiczne układy chłodzenia wykorzystujące nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową. Elastyczność w zakresie wyboru technologii chłodzenia, w tym również urządzeń HVAC/R z zakresu wydajności od 1 kW, aż do +1000 kW. Dowiedz się więcej…

Wydajność. Efektywność. Bezpieczeństwo. Wielofunkcyjne i proste w obsłudze systemy, których celem jest stała temp. medium niezależnie od warunków zewnętrznych, bądź obciążenia cieplnego. Chillery procesowe o wysokim współczynniku efektywności energetycznej z zakresu wydajności od 1 kW, aż do +1000 kW. Ultranowoczesne rozwiązania o zerowym współczynniku oddziaływania na warstwę ozonową ODP zmniejszając koszty operacyjne, aż o blisko 46%. Oryginalne części dostępne od ręki, osiągając wartości nominalne i zgodne z wytycznymi UE lub krajowymi/regionalnymi. 

Serwis chiller KLH SC70.S2

Serwis i naprawa chiller KLH SC70.S2

Agregaty wody lodowej KLH to trwałe i proste w obsłudze rozwiązania których ukierunkowaniem jest przemysł ciężki. Chłodzenie procesów technologicznych, w tym również maszyn/urządzeń o wysokiej temp. medium chłodzącego. Stałe warunki wewnętrzne, w tym możliwość płynnej regulacji przy pomocy przemienników częstotliwości umożliwia Nam utrzymanie optymalnej temp. skraplania, a także działania TZR (termostatycznego zaworu rozprężnego). Medium chłodzące, którym to jest woda demineralizowana o ściśle określonych wartościach, jak również pH oddziałuje na wzorowy odbiór ciepła. Przechodząc natomiast do meritum sprawy chcielibyśmy przedstawić serwis chiller KLH SC70.S2LMT-00-KBA o wydajności chłodniczej ok. 80 kW w standardowych warunkach. 

Pierwotnym celem urządzenia jest natomiast chłodzenie wtryskarek, w którym temp. żądana wynosi ok. 18 – 24 oC. Wysoka elastyczność będąca efektem zmian temperaturowych, a także klasy materiału obróbczego. Możliwość wstępnego chłodzenia przy pomocy chłodzenia swobodnego, w bezpośredni sposób wpływa na zużycie energetyczne, w tym również obciążenie cieplne elementów mechanicznych. Biorąc pod uwagę tak wysoką temp. medium oddziałującą na czas zbijania, w tym ilość rbh. układu chłodzenia. Przekłada się to natomiast na żywotność elementów mechanicznych, a tym samym bezpieczeństwo Użytkownika w okresie eksploatacji.

Z informacji, które udało Nam się uzyskać pierwotnym problemem urządzenie jest brak możliwości utrzymania stałej wartości temperatury. Biorąc pod uwagę jednocześnie, iż w miejscu układu wody lodowej pojawia się wyciek medium, którym to jest glikol etylenowy. Ubytek substancji niskokrzepliwej narzucając na Obsługę konieczność regularnych i stałych czynności. Zbyt niskie stężenie substancji, a także zmieniona struktura medium poprzez dolewanie nieprzygotowanej wody. W związku z powyższym temp. krzepnięcia, bądź krystalizacji została zmieniona co w okresie letnim może być kwestią pozytywną, natomiast w okresie zimowym może przełożyć się na trwałe uszkodzenie wymiennika.

Przegląd techniczny chiller KLH SC70.S2

 1. Kontrola wizualna urządzenia chłodniczego. Rzetelna ocena zużycia elementów konstrukcyjnych inaczej wsporczych oddziałując na drgania wywołane funkcjonowaniem elementów mechanicznych. Włóknina o niskiej przepustowości mająca na celu zabezpieczenie powierzchni skraplacza przed nadmiernym zabrudzeniem w bezpośredni sposób wpływając na temp. skraplania. Weryfikacja układu freonowego przy pomocy detektora nieszczelności o wysokiej czułości. Układ freonowy, w tym również olejowy nieszczelny. 
 2. Pomiary ciśnień statycznych, jak i dynamicznych czynnika chłodniczego. Pomiary po stronie freonowej, których celem jest ocena efektywności układu, w tym również czasu zbijania temp. medium chłodzącego. Biorąc pod uwagę również właściwą temp. sprężarek chłodniczych chłodzonych przy pomocy czynnika chłodniczego. W przypadku układu freonowego mamy do czynienia z ubytkiem czynnika chłodniczego w szacowanej ilości ok. 20-30% wpływając tym samym na ubytek oleju sprężarkowego.
 3. Weryfikacja układu automatyki i sterowania. Brak dostępu do informacji, w tym pomiarów wykonywanych w trybie rzeczywistym przy pomocy aparatury kontrolno-pomiarowej. Niesprawny układ sterowania przekładający się na brak możliwości odczytania wartości, a także kodów błędów. Interfejs, który na wskutek swojej wiekowości, jak również stopnia degradacji nie ma możliwości widocznego przedstawiania informacji.
 4.  Pomiary po stronie elektrycznej. Wiarygodne i zgodne z wytycznymi pomiary po stronie elektrycznej mające za cel stabilność procesu obróbki cieplnej. Ocena zużycia elementów eksploatacyjnych, w tym m.in. sprężarek chłodniczych, wentylatorów skraplacza, bądź pompy obiegowej. Pomiary sprężarki chłodniczej nr.1 niezgodne co sugerować może choćby i jej głośność. Wentylatory skraplacza sterowane przy pomocy przemienników częstotliwości.
 5. Kontrola elementów roboczych/mechanicznych. Pomiary elektryczne pompy obiegowej zgodne z zaleceniami, natomiast część eksploatacyjna do renowacji. Widoczne nieszczelności przejawiające się zużyciem elementów uszczelniających, bądź bezpośrednio złożeniem pompy. Widoczne ślady wycieków przekładają się na konieczność stałego uzupełniania układu substancją. Okres letni, w którym to temp. zewnętrza jest dodatnia umożliwia Obsłudze funkcjonowaniem, natomiast okres zimowy jest dość problematyczny. 
 6. Weryfikacja ilości oleju sprężarkowego. Ilość oleju sprężarkowego nie zgodna z wytycznymi. Brak dokładnego smarowania elementów mechanicznych oddziałuje na ich głośność, jak również zużycie.

Zalecenia związane z urządzeniem KLH SC70.S2

Serwis chiller KLH SC70.S2

Biorąc pod uwagę rzeczywisty stan urządzenia, a tym samym liczne błędy oraz nieprawidłowości zalecanym jest wykonanie szczegółowej oceny zużycia. Badanie spektrochemiczne oleju sprężarkowego, które umożliwi Nam określenie jego właściwości smarnych i strukturalnych. Analiza zużycia czynnika chłodniczego, a w momencie jego ubytku całkowity odzysk do specjalistycznych butli określanych przy pomocy znaku „π” („Pi”). 

Zalecania:

 1. Odzysk i zabezpieczenie czynnika chłodniczego R134A. Substancja fluorowana jednorodna, którego to właściwości termodynamiczne są znakomite, a współczynnik ODP wynoszący zero oddziałuje na wysokie wykorzystanie w temp. średnich lub wysokich. Bardzo wysoka temp. krytyczna wynosząca, aż 101,1 oC w pozytywny sposób przekłada się na bezpieczeństwo Użytkownika, w tym również personelu pracowniczego. Ubytek w ilości ok. 20-30% poprzez co koniecznym jest jego całkowity odzysk, zabezpieczenie oraz badanie pod kątem właściwości. Skorzystaj z Naszych usług!
 2. Usunięcie nieszczelności po stronie freonowej. Zalecanym jest wykonanie długotrwałej próby szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego. Duża ilość miejsc łączących przekłada się na wysokie ryzyko powstania nieszczelności spowodowane bezpośrednio drganiami, bądź zbyt wysokim ciśnieniem. Próba ciśnieniowa wykonywana zgodnie z wytycznymi osiągając rzetelną ocenę. 
 3. Wymiana filtra/osuszacza po stronie freonowej. Delta temperaturowa (Δ) określająca różnicę temp. na wejściu i wyjściu, która jest nie zgodna. Widoczne zmniejszenie temperatury, a co za tym idzie ciśnienia tłoczenia przekłada się na działanie TZR z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia. Biorąc pod uwagę zabrudzenie filtra/osuszacza koniecznym jest wykonanie w/w czynności oraz wymiana zużytego elementu wymiennego (filtra).
 4. Regeneracja pompy obiegowej wraz z koniecznością czyszczenia. Widoczne ślady wycieków poprzez, które powierzchnia pompy została pokryta widoczną rdzą (kamieniem) co w niedalekiej przyszłości może oddziaływać na powierzchnię zabezpieczającą (farbę). Zalecana wymiana elementów uszczelniających tzw. orignów odpowiedzialnych za hermetyczną, a co najważniejsze szczelną pracę pompy. Głośność zgodna, jednakże zalecanym byłaby również wymiana łożysk, których opory powinny być zminimalizowane. Wyższe opory wewnętrzne = wyższe koszty zużycia energetycznego. Czytaj więcej…
 5. Wymiana lub regeneracja panelu sterującego. Duże nasłonecznienie wpłynęło na uszkodzenie powierzchni zabezpieczającej, a następująco możliwość swobodnego poruszania się. Brak możliwości zmiany wartości, w tym nawet temp. nastawy niosąc za sobą spore konsekwencje. Brak oryginalnych części wymaga od Nas działania na elementach zamiennych.

Serwis i naprawa chiller KLH SC70.S2 | ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej