Serwis chiller KLH SC70.S2

4.9/5 - (21 votes)

Serwis i naprawa chiller KLH SC70.S2 | ChillerTechSerwis i naprawa agregatów wody lodowej

Zarządzanie, które w bezpośredni sposób wpłynie na Twoje bezpieczeństwo! Wsparcie w zakresie układów chłodzenia, a tym samym urządzeń przekładając się na stałą efektywność energetyczną EER/SEER. Proekologiczne działania, których celem jest niski współczynnik oddziaływania na Środowisko wykorzystując ekologiczne substancje fluorowane o niskim GWP i ODP. Działania prewencyjne i predykcyjne z możliwością rozszerzenia o opcję odzysku ciepła, bądź nawet chłodzenia swobodnego. Oszałamiające wyniki, będące efektem ciągłego rozwijania się oraz poszerzania Swoich możliwości. Niższe koszty zużycia [kWh] wywierające wpływ na rentowność, a także notowanie przedsiębiorstwa. Stałe wartości temperaturowe z wysoką dokładnością wynoszącą, aż +/- 1 K, a w momencie bardzo dużej dokładności nawet +/- 0,5 K. Sprawdź Naszą ofertę…

Nowoczesne rozwiązania wywierające wpływ na Twoje działanie. Adaptacyjne układy sterowania z możliwością rozszerzenia o opcję sterowania nadrzędnego LAN osiągając stałe wartości, nawet w bardzo trudnych warunkach. Płynna regulacja obrotowa przy użyciu przemienników częstotliwości z zakresu 0-10 V uzyskując zmienny przepływ i ciśnienie. Stały odbiór ciepła wynikający ze zmiennych wartości nominalnych przekładając się na niższe zużycie elementów mechanicznych. Ekologiczne układy chłodzenia wykorzystujące nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową. Elastyczność w zakresie wyboru technologii chłodzenia, w tym również urządzeń HVAC/R z zakresu wydajności od 1 kW, aż do +1000 kW. Dowiedz się więcej…

Wydajność. Efektywność. Bezpieczeństwo. Wielofunkcyjne i proste w obsłudze systemy, których celem jest stała temp. medium niezależnie od warunków zewnętrznych, bądź obciążenia cieplnego. Chillery procesowe o wysokim współczynniku efektywności energetycznej z zakresu wydajności od 1 kW, aż do +1000 kW. Ultranowoczesne rozwiązania o zerowym współczynniku oddziaływania na warstwę ozonową ODP zmniejszając koszty operacyjne, aż o blisko 46%. Oryginalne części dostępne od ręki, osiągając wartości nominalne i zgodne z wytycznymi UE lub krajowymi/regionalnymi. Wejdź z Nami na wyższy poziom!

Serwis chiller KLH SC70.S2

Serwis chiller KLH SC70.S2LMT

Agregaty wody lodowej KLH to trwałe i proste w obsłudze rozwiązania których ukierunkowaniem jest przemysł ciężki. Chłodzenie procesów technologicznych, w tym również maszyn/urządzeń o wysokiej temp. medium chłodzącego. Stałe warunki wewnętrzne, w tym możliwość płynnej regulacji przy pomocy przemienników częstotliwości umożliwia Nam utrzymanie optymalnej temp. skraplania, a także działania TZR (termostatycznego zaworu rozprężnego). Medium chłodzące, którym to jest woda demineralizowana o ściśle określonych wartościach, jak również pH oddziałuje na wzorowy odbiór ciepła. Przechodząc natomiast do meritum sprawy chcielibyśmy przedstawić serwis chiller KLH SC70.S2LMT-00-KBA o wydajności chłodniczej ok. 80 kW w standardowych warunkach. Skontaktuj się z Nami o otrzymaj spersonalizowaną wycenę w ciągu 15 min!

Pierwotnym celem urządzenia jest natomiast chłodzenie wtryskarek, w którym temp. żądana wynosi ok. 18 – 24 oC. Wysoka elastyczność będąca efektem zmian temperaturowych, a także klasy materiału obróbczego. Możliwość wstępnego chłodzenia przy pomocy chłodzenia swobodnego, w bezpośredni sposób wpływa na zużycie energetyczne, w tym również obciążenie cieplne elementów mechanicznych. Biorąc pod uwagę tak wysoką temp. medium oddziałującą na czas zbijania, w tym ilość rbh. układu chłodzenia. Przekłada się to natomiast na żywotność elementów mechanicznych, a tym samym bezpieczeństwo Użytkownika w okresie eksploatacji. Zadbaj o Swoje urządzenie i zafunduj mu profesjonalną diagnostykę!

Z informacji, które udało Nam się uzyskać pierwotnym problemem urządzenie jest brak możliwości utrzymania stałej wartości temperatury. Biorąc pod uwagę jednocześnie, iż w miejscu układu wody lodowej pojawia się wyciek medium, którym to jest glikol etylenowy. Ubytek substancji niskokrzepliwej narzucając na Obsługę konieczność regularnych i stałych czynności. Zbyt niskie stężenie substancji, a także zmieniona struktura medium poprzez dolewanie nieprzygotowanej wody. W związku z powyższym temp. krzepnięcia, bądź krystalizacji została zmieniona co w okresie letnim może być kwestią pozytywną, natomiast w okresie zimowym może przełożyć się na trwałe uszkodzenie wymiennika.

Przegląd techniczny chiller KLH SC70.S2Serwis i naprawa chiller KLH SC70.S2

 1. Kontrola wizualna urządzenia chłodniczego. Rzetelna ocena zużycia elementów konstrukcyjnych inaczej wsporczych oddziałując na drgania wywołane funkcjonowaniem elementów mechanicznych. Włóknina o niskiej przepustowości mająca na celu zabezpieczenie powierzchni skraplacza przed nadmiernym zabrudzeniem w bezpośredni sposób wpływając na temp. skraplania. Weryfikacja układu freonowego przy pomocy detektora nieszczelności o wysokiej czułości. Układ freonowy, w tym również olejowy nieszczelny. 
 2. Pomiary ciśnień statycznych, jak i dynamicznych czynnika chłodniczego. Pomiary po stronie freonowej, których celem jest ocena efektywności układu, w tym również czasu zbijania temp. medium chłodzącego. Biorąc pod uwagę również właściwą temp. sprężarek chłodniczych chłodzonych przy pomocy czynnika chłodniczego. W przypadku układu freonowego mamy do czynienia z ubytkiem czynnika chłodniczego w szacowanej ilości ok. 20-30% wpływając tym samym na ubytek oleju sprężarkowego.
 3. Weryfikacja układu automatyki i sterowania. Brak dostępu do informacji, w tym pomiarów wykonywanych w trybie rzeczywistym przy pomocy aparatury kontrolno-pomiarowej. Niesprawny układ sterowania przekładający się na brak możliwości odczytania wartości, a także kodów błędów. Interfejs, który na wskutek swojej wiekowości, jak również stopnia degradacji nie ma możliwości widocznego przedstawiania informacji.
 4.  Pomiary po stronie elektrycznej. Wiarygodne i zgodne z wytycznymi pomiary po stronie elektrycznej mające za cel stabilność procesu obróbki cieplnej. Ocena zużycia elementów eksploatacyjnych, w tym m.in. sprężarek chłodniczych, wentylatorów skraplacza, bądź pompy obiegowej. Pomiary sprężarki chłodniczej nr.1 niezgodne co sugerować może choćby i jej głośność. Wentylatory skraplacza sterowane przy pomocy przemienników częstotliwości.
 5. Kontrola elementów roboczych/mechanicznych. Pomiary elektryczne pompy obiegowej zgodne z zaleceniami, natomiast część eksploatacyjna do renowacji. Widoczne nieszczelności przejawiające się zużyciem elementów uszczelniających, bądź bezpośrednio złożeniem pompy. Widoczne ślady wycieków przekładają się na konieczność stałego uzupełniania układu substancją. Okres letni, w którym to temp. zewnętrza jest dodatnia umożliwia Obsłudze funkcjonowaniem, natomiast okres zimowy jest dość problematyczny. 
 6. Weryfikacja ilości oleju sprężarkowego. Ilość oleju sprężarkowego nie zgodna z wytycznymi. Brak dokładnego smarowania elementów mechanicznych oddziałuje na ich głośność, jak również zużycie.

Zalecenia związane z urządzeniem KLH SC70.S2

Serwis chiller KLH SC70.S2

Biorąc pod uwagę rzeczywisty stan urządzenia, a tym samym liczne błędy oraz nieprawidłowości zalecanym jest wykonanie szczegółowej oceny zużycia. Badanie spektrochemiczne oleju sprężarkowego, które umożliwi Nam określenie jego właściwości smarnych i strukturalnych. Analiza zużycia czynnika chłodniczego, a w momencie jego ubytku całkowity odzysk do specjalistycznych butli określanych przy pomocy znaku „π” („Pi”). 

Zalecania:

 1. Odzysk i zabezpieczenie czynnika chłodniczego R134A. Substancja fluorowana jednorodna, którego to właściwości termodynamiczne są znakomite, a współczynnik ODP wynoszący zero oddziałuje na wysokie wykorzystanie w temp. średnich lub wysokich. Bardzo wysoka temp. krytyczna wynosząca, aż 101,1 oC w pozytywny sposób przekłada się na bezpieczeństwo Użytkownika, w tym również personelu pracowniczego. Ubytek w ilości ok. 20-30% poprzez co koniecznym jest jego całkowity odzysk, zabezpieczenie oraz badanie pod kątem właściwości. Skorzystaj z Naszych usług!
 2. Usunięcie nieszczelności po stronie freonowej. Zalecanym jest wykonanie długotrwałej próby szczelności z wykorzystaniem Azotu Technicznego. Duża ilość miejsc łączących przekłada się na wysokie ryzyko powstania nieszczelności spowodowane bezpośrednio drganiami, bądź zbyt wysokim ciśnieniem. Próba ciśnieniowa wykonywana zgodnie z wytycznymi osiągając rzetelną ocenę. 
 3. Wymiana filtra/osuszacza po stronie freonowej. Delta temperaturowa (Δ) określająca różnicę temp. na wejściu i wyjściu, która jest nie zgodna. Widoczne zmniejszenie temperatury, a co za tym idzie ciśnienia tłoczenia przekłada się na działanie TZR z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia. Biorąc pod uwagę zabrudzenie filtra/osuszacza koniecznym jest wykonanie w/w czynności oraz wymiana zużytego elementu wymiennego (filtra).
 4. Regeneracja pompy obiegowej wraz z koniecznością czyszczenia. Widoczne ślady wycieków poprzez, które powierzchnia pompy została pokryta widoczną rdzą (kamieniem) co w niedalekiej przyszłości może oddziaływać na powierzchnię zabezpieczającą (farbę). Zalecana wymiana elementów uszczelniających tzw. orignów odpowiedzialnych za hermetyczną, a co najważniejsze szczelną pracę pompy. Głośność zgodna, jednakże zalecanym byłaby również wymiana łożysk, których opory powinny być zminimalizowane. Wyższe opory wewnętrzne = wyższe koszty zużycia energetycznego. Czytaj więcej…
 5. Wymiana lub regeneracja panelu sterującego. Duże nasłonecznienie wpłynęło na uszkodzenie powierzchni zabezpieczającej, a następująco możliwość swobodnego poruszania się. Brak możliwości zmiany wartości, w tym nawet temp. nastawy niosąc za sobą spore konsekwencje. Brak oryginalnych części wymaga od Nas działania na elementach zamiennych.

Serwis i naprawa chiller KLH SC70.S2 | ChillerTech – Serwis i naprawa agregatów wody lodowej